GETUIGENIS GAYTANT RONNY en MARLEEN DELANGHE

PERSOONLIJK GETUIGENIS GEZIN GAYTANT RONNY DELANGHE MARLENE oprichters 

BIBLESPACE BIJBELVERKLARINGEN

Ronny geboren in Veurne, een  klein stadje in de Westhoek van België. Marlene geboren in Bulskamp deelgemeente van Veurne. Daar is Ronny opgegroeid en heb er al mijn kinderjaren beleefd. Was destijds leerling van het Bisschoppelijk college, waar men mij een traditionele katholieke opvoeding gaf. Daarna naar het Koninklijk  Atheneum. De eerste school gebeurde onder aandringen van mijn moeder, familie van de gekende Karel Cogge, oorlogsheld tijdens de W.O.I.  Mijn vader, niet religieus ingesteld. Hij was de eerste beroepsbrandweerman en ambulancier van de Stad Veurne. In 1966 huwde ik met Marlene, waarvan haar naam familienaam etymologisch afkomstig van het Franse ” De L’angelo”. Gaytant (Gaetani) vlg stamboom afkomstig uit Gaeta, bij Napels.  Waaruit Bonifatius VIII als paus te voorschijn kwam, uit de adelijke familie Gaetani. Wij  verhuisden van Veurne naar Oostduinkerke. Ik was 40 jaar werkzaam als cliëntenadviseur bij de KBC-bank. Begon een nu druk bezochte blogsite onder de naam “Biblespace”.  

https://atomic-temporary-20759123.wpcomstaging.com

In september 1979 werd er op een zaterdag een voetbalmatch georganiseerd om onze fysiek wat bij te brengen. Het werd een vriendschapswedstrijd tussen de bank en de post te Alveringem. Deze dag werd voor mij onvergetelijk. Ik was keeper en had al zeven van dan die “zwart-witte” tegen mijn netten laten suizen. Toen dacht ik bij mezelf het is wat genoeg geweest. Toen kwam men opnieuw opdagen, en sprong onvoorzichtig in de voeten en het werd mij fataal. Resultaat: gebroken ribben en plots een tijd van nadenken, en een stille vraag: Waarom moet mij dat overkomen? Al mijn dagelijkse bezigheden werden helemaal onderbroken. 

hallindseyDankzij die gebroken ribben, en pijn, werd mijn ziel gered! Misschien stel je nu de vraag wat God met voetbal heeft te maken. Hij had al jaren Zijn hand naar mij uitgestoken, maar ik had geen tijd voor Hem! Mijn katholieke opvoeding onder dwang en straf op school waren daarvan een oorzaak. Men moet eigenlijk niet wachten tot het pijn doet, om God te zoeken en Hem te vinden!

Toen ik thuis zat met die gebroken ribben gaf een tante van mijn vrouw, mij een boek om te lezen. Doch nooit las ik boeken! Zij drong aan…Het boek noemde “ De planeet die aarde heette” door een zeer bekende Amerikaanse evangelist Hal Lindsey in 1979. Welke vandaag bijna dagelijks op Internet verschijnt met belangrijke profetische Bijbelse boodschappen. Hij legde het evangelie uit zoals wij dat nog nooit in het Veurne hebben gehoord! De stad waar vroeger bepaalde Bijbelgetrouwe christenen onder Spaanse bezetting werden gevierendeeld op de grote markt.

Dat boek van deze als het ware een profeet, sprak over de toekomst van deze wereld, maar ook, over mijn toekomst, wat er met mij zou gebeuren, indien ik niet tot verzoening en geloof kwam in de God van Israël. Ik heb, omdat ik niets anders kon doen,  dit boek toen toch maar gelezen. Het verwees telkens naar de voor mij bijna onbekende Bijbel. Zelf had ik wel eens de vraag gesteld: Hoe het verder moest met zo’n wereld, gekenmerkt met allerlei aankomende grote problemen, veranderingen in de natuur, zwakke, ongezonde en onrechtvaardige politiek en dergelijke.

Toen ik het boek had gelezen, werd mijn hart beangstigd voor wat God sprak over deze wereld. De schrijver wees me hierop door te laten zien dat God werkelijk sprak door die Bijbel. Hij liet zien wat er al gebeurd was, maar ook wat er nog moet komen. Iedere avond sprak ik daarover met mijn vrouw, Marlene tot in de nacht toe! In de laatste bladzijden van het boek stond een Bijbeltekst die tot mijn hart sprak:

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd me hem houden en hij met Mij” Openbar.3:20

Ik heb mij toen eenvoudig gebogen en aan God toegegeven, dat ik zondig was geboren en voor Hem verloren, ook al was ik bij wijze van spreken opgevoed tussen pilaren en wierook, en als kind onder traditionele dwang gedoopt. Toen kwamen wij samen tot het levend geloof in Christus, en ontvingen Zijn Geest, en werden dan gedoopt te Nieuwpoort op 13 mei 1980.

Jezus klopt aan de deur van het hart van ieder mens, telkens op verschillende wijze. Hij klopt, maar iedereen is vrij de deur te openen of hem dicht te laten, te buigen voor God, of eigenzinnig en vrijzinnig  te blijven staan.

Wanneer ik in de Bijbel las, ontdekte ik hierdoor zonden in mijn leven, waarvan ik nooit had gehoord! Dan werd ik stil voor God, beleed deze zonden aan Hem en geloofde in de totale vergeving door het bloed van Jezus. Later begreep ik dat de oorbiecht niet Bijbels was, maar Babels.

Zo begon ik een ander en nieuw leven, als een feest, maar daarna stond de duivel niet stil, na mijn vele getuigenissen. Dit getuigenis werd op één miljoen exemplaren in een evangeliekrantje verspreid in België, tijdens het pausbezoek. Wie wil niet gelukkig zijn? Wie dat werkelijk verlangt, buig dan voor God, belijd uw zonden en gelooft enkel in Jezus, de enige weg, de enige waarheid, en het werkelijke leven!

Ronny en Marleen GAYTANT

Voorganger sinds 1982

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 10-juli-2018-RM-1024x575.jpg