OOG OM OOG

clip_image002

clip_image004

 

 

De 19:21 Gij zult hem niet ontzien; leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet.

Mt 5:38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.

Een boodschap om eens onszelf te toetsen, wij mensen staan graag op onze rechten, en er moet ook wel recht geschieden. Hoe zoeken wij onze rechten als christenen?

Hoe reageren wij, wanneer wij schade ondergaan door anderen?

De farizeeërs gebruikten graag de wet, ze stonden op persoonlijke genoegdoening.

De wet had tot doel wraak te voorkomen, en vergoeding te geven, dus oog om oog, tand om tand. De wet had niet tot doel om te vergelden!

Wij moeten opletten om Bijbelteksten niet verkeerd te gaan gebruiken. Teksten die gebruikt worden om zijn persoonlijke zin en genoegen te strelen, zijn het begin van een Farizese weg ! De farizeeërs leerden precies het omgekeerde van spreuken 24:29 !

29 Zeg niet: Zoals hij mij deed, zo zal ik hem doen; ik vergeld de man naar zijn doen.

Je kunt het recht niet in eigen handen nemen.

Spontaan reageren wij, en willen ons recht, vergelding. Hoeveel christenen stellen toch niet hun hoop op de rechtbank, en spannen een proces in. Nochtans is er weinig rechtspraak, wij horen genoeg daarover. In de tijd van Jezus was dit precies dezelfde situatie.

Wat zegt Jezus ?

38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.

39 Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe;

Jezus roept ons op, om ons niet hard te verzetten tegen dat onrecht.

Wat heeft het eigenlijk zin, als ons toch de hele hemel staat te wachten !

Jezus baseert zich op vers 10

10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Zijn wij bereid om in de voetstappen van Jezus te wandelen ?

Wie Jezus niet echt kent, zal op de rechtbank vechten tot zijn laatste cent, want hij gelooft niet in wat ter wachten staat in de hemel, en is daar niet zeker van, of gelooft helemaal niet !

Zie hoe mensen jaren in ruzie kunnen liggen en strijden op de rechtbank voor één vierkante meter grond!

Jezus wil ons leren dat onze reacties niet in functie van het kwade mogen staan.

Dit heeft te maken met onze gewoonten van vroeger,

Nu moeten wij anders reageren, en niet doen als de farizeeërs de wet van God te gebruiken voor hun eigen ik, en hun eigen genoegens. Wij mogen zonde niet met wraak beantwoorden. Wij moeten het kwade overwinnen door het goede. Rom 12 : 21

JEZUS GEEFT ONS VIER VOORBEELDEN OM TE LEREN.

39 Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe;

Een spontane reactie is de onmiddellijke verdediging. Hier is ook geen sprake van een aanslag op zijn leven, en dat men moet handelen uit zelfverdediging.

Onze bereidheid om nog meer onrecht te verdragen, laat ons christelijk licht schijnen. Dit soort van licht verblindt de ongelovige, want hij begrijpt niet waarom wij zo zouden handelen. Daarom is zijn neiging dit te verklaren als gek of dom!

Onze bereidheid is een houding, een principe die wij moeten aanleren.

Het is een verdraagzaamheid welke wij moeten verkrijgen.

Spurgeon maakte volgende vergelijking, kwade mensen zijn de voorhamers, wij moeten het aambeeld zijn. Het aambeeld om te overwinnen. Het kruis is toch ook voor ons een beeld van overwinning geworden! Verdraagzaamheid is iets wat bezig is te verdwijnen in deze wereld, zie in de gezinnen, zie in het verkeer, enz…

Onder een kaakslag verstaan wij ook, woorden die iemand moet horen die zeer kwetsend zijn. Wanneer wij beledigt worden, bespot. Ook hier moeten wij de nodige discipline aan de dag kunnen leggen, om te zwijgen in plaats van terug te slaan met harde woorden, of ook scherp te kwetsen.

40 en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel

Zijn wij bereid het volle nadeel te willen dragen? Een hemd was nog doenbaar, maar die mantel was een symbool van welstand en eer. Een mantel werd aanzien als iets kostbaars.

Wat is kostbaar in onze ogen? Niet iedereen had in die tijd een warme mantel.

Willen wij wat kostbaar is in onze ogen geven, in plaats van op ons recht te staan?

Als wij dit lezen als christenen van onze dagen, en leven in zo’n grote welvaart, zijn wij nog in staat om zover te gaan ? In de ogen van naamchristenen en ongelovigen zouden wij als belachelijk worden bekeken, en toch is dit de weg die ook Jezus ging. Ik denk dat dit nog slechts een van de dingen zijn, waardoor de wereld even zou stil staan, en zich afvragen: WAAROM?

41 en zal iemand u voor een mijl pressen, ga er twee met hem.

Een mijl was hier 1,5 km. Hier in dit geval gaat het om de druk die er was van de Romeinse heersers over Israel.

Er werden ook gedwongen diensten gevraagd door de Romeinse overheid van het volk.

Dwangarbeid door de bezetter; belastingen betaald enz.…

Jezus leerde geen verzet te maken, liever tweemaal doen wat men oplegde !

Daarom is het nog steeds ook zo vandaag, wij moeten geen belastingen ontduiken, en het recht zelf gaan bepalen! De overheid zal verantwoording moeten afleggen bij God, ook na een crematie!!! Hoe weinig geloven er nog in de lijdzame leerstellingen van Jezus? Wij moeten niet bepalen wat de keizer toekomt! Wie dit wel doet, benadeelt zijn naaste, zijn liefde tot Jezus verkilt met de dag.

Als een soldaat iemand opeiste, dan was die mens ook wel bezig voor zichzelf, en het was nooit gepast. Zijn wij bereid ons eigen werk te laten staan, om eerst een anders te doen ?

<

p align=”center”>42 Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil.

Wanneer iemand wil lenen, en u kunt dit doen, dan mogen wij dit niet laten.

Gierigaards komen toch nooit in de hemel, en zijn geen volgelingen van Jezus.

Spurgeon leert ook dat wij wel geen luiheid en bedelarij mogen aanmoedigen!

Hier gaat het om de gewilligheid van een christen.

Wij kunnen niet weigeren wat wij ook hebben, te laten gebruiken door een broeder of een zuster; Is er ook nog gastvrijheid?Jezus, zou ronduit zeggen wijs dit niet af!

Wij zijn toch volledig vrij van het vergankelijke, of niet?

clip_image006

Denk maar aan de man op de Titanic met zijn twee kg goud in zijn handen, in het water gesprongen, en geen reddingsvest wou pakken, hij verdronk liever!