TEVREDEN OF TELEURGESTELD ZIJN

 

clip_image001

 

clip_image003

 

 

Iedereen wordt wel eens teleurgesteld in het dagelijks leven.Van kindsbeen af hebben wij dit al ondervonden.

Eerst op school, jeugdbeweging, later op het werk, bij vrienden, in het huwelijk, bij erfenissen, en tenslotte ook nog in onszelf.

De gevolgen kunnen van klein tot groot zijn.Onze wereld kent zijn deskundigen die daarvoor hebben gestudeerd, doch dit kan een peperdure zaak worden, en er zijn garanties voor verbetering. Mensen met depressies komen vandaag in groter aantal, maar er komt weinig genezing op dit vlak. Dit wijst erop dat de mens niet leeft van brood alleen! Men stapt uit het leven………

Wij als christenen willen mensen helpen, doch veel liefde en goedheid zijn daarom nog geen waarborg voor verbetering.

VIER VOORWAARDEN OM TOT RESULTAAT TE KOMEN :

1. DE MENS MOET WILLEN GEHOLPEN WORDEN.

2. DE MENS MOET DE WAARHEID AANNEMEN ( de bijbel)

3. VOLHARDEN IN HET NASTREVEN VAN BIJBELSE PRINCIPES.

4. DOOR GOD ZELF OVERTUIGD WORDEN!

Wanneer iemand ziek is, moeten eerst de oorzaken worden gevonden, ze moeten bestreden worden. De oorzaken zullen wij zoeken aan de hand van Gods Woord. God wil niet dat de mensen verdrietig en teleurgesteld door het leven moeten gaan !

“ UW HART WORDE NIET ONTROERD OF VERSAAGT,

GIJ GELOOFT IN GOD, GELOOFT OOK IN MIJ “Joh.14

De discipelen van Jezus wisten dat hij afscheid zou nemen, en de teleurstelling zou groot worden, doch Jezus wijst hen, vertrouwen te hebben. Na de hemelvaart werden zij toch triest, verborgen zich en durvden niet meer in het openbaar te verschijnen, tot de H.Geest kwam !

Ze vertrouwden dan zijn gegeven woord !

OORZAKEN VAN TELEURSTELLING

ONGELOOF! NUMERI 11 : 1 – 15

mozesEen mens houdt van zekerheden, als je op niets of niemand meer kunt vertrouwen in het leven, dan komt men in de straat van angst en zorgen, teleurstelling

Een beeld van teleurstelling in Mozes leven.

Vers 14 – 15 Toont dat Mozes zijn vertrouwen aan het verliezen is. Mozes had nu wel zekerheid, maar hij liet zich vangen door zijn zondig denken. Hij dacht God laat mij in de steek met al dit ongehoorzaam volk!

Mozes vertrouwde niet verder op Gods woord welke God aan hem gaf in Exodus 33:14-15 ! ( Blz. 117).

Zo weet ieder wedergeboren christen dat hij niet alleen door deze wereld gaat. Gelooft u dat?

Wij moeten ons vertrouwen stellen op God, niet op mensen! Wie op mensen zijn vertrouwen stelt die zij vervloekt! Jeremia 17:5

Dus wie niet gelooft in de Bijbel, of wie zijn vertrouwen verliest daarin, die zal vele teleurstellingen in zijn leven ondervinden, die hij kon voorkomen!

ZELFBEKLAG!

NUM. 11: 10-13

Mozes hoorde wenen! Mozes stelt vragen “waarom”!

Mozes zag het niet meer zitten, zij vroegen vlees als in Egypte, en hij had er geen! Mozes werd teleurgesteld en werd moedeloos. In zijn gebed horen wij hem klagen. Mozes krijgt medelijden met zichzelf, en doet aan zelfbeklag. Je ziet hem zo wegzinken. Hij werd besmet met het klagen, de klaagziekte!

Zulk een situatie brengt de mensen naar depressies. De gedachten kunnen leiden tot zelfmoord.

Wij moeten weten: GOD IS GROTER DAN ONS PROBLEEM!

God brengt mensen soms zo in het nauw, dat slechts Jezus alleen de oplossing is! Zo gebeurt het ook dat mensen op deze manier tot waar geloof komen. De mens moet niet zolang wachten.

ZORGEN MAKEN? IETS WILLEN DRAGEN of verwerken, DAT NIET TE DRAGEN IS

NUM.11:14

Mozes begon zich zorgen maken, menselijk, ja maar God wilde meer van Mozes : vertrouwen dat God zal helpen

God had een plan in het leven van Mozes. Zo heeft God ook een plan met allen die hij gebruikt!

Daarom moet wij OPEN STAAN voor hetgeen Hij wil, en niet wat wij willen ! Zo voorkomen wij teleurstellingen!

Teleurstelling komt door eigenwijsheid!

ONGEDULD.

HEBR.6 : 12-15

Wie ongeduldig is zal vlugger teleurgesteld worden, dan iemand die geduldig is! De Bijbel leert dat wij geduld moeten leren en oefenen.

Abraham heeft geduld geleerd en werd achteraf gezegend.

Vele christenen zullen nog hun geduld verliezen met het wachten op de wederkomst van Jezus, er zal gespot worden! Ze zullen het beloofde verliezen als ze niet geduldig blijven!

NUM. 21 : 4-9

Het volk werd ongeduldig! Zij hadden kritiek op het “manna”, het brood uit de hemel! Ook vandaag neemt de wereld Jezus niet ernstig, men laat zich verleiden. Men heeft kritiek op de bijbel en spot ermee.

Het volk heeft een zeer grote teleurstelling opgedaan daardoor.

GOD zond vurige slangen!

Deze vurige slangen zijn een beeld van demonische machten. Zo worden veel ongelovigen overweldigd door het kwaad, en worden zwaar teleurgesteld.

Het kwaad groeit iedere dag, en daarbij de teleurstellingen !

Ook ons volk werd teleurgesteld door een zaak als Dutroux ,,en nog !

JALOERSHEID DE BRON VAN TELEURSTELLING

PSALM 73 : 2 – 3

De psalmist schrijft dat hij bijna was gevallen (in zonde ) door te kijken naar mensen die het beter hadden als

hij ! Zijn ogen richten zich naar alles wat goed ging met anderen. Hij zag hoe hoogmoedig en voorspoedig zij konden zijn! Hij kon niet begrijpen hoe God dit alles zo maar toeliet….tot hij ontdekte wat hun toekomst in de hel was zie vers 17 !

VALSE HOOP OF VALS GELOOF

 

clip_image005

SPREUKEN 13 : 12

Een langdurig hopen zonder vervulling maakt het denken ziek ! Veel beloven en weinig geven doet de …..

Mensen worden bedrogen en komen tot bittere teleurstellingen.

Wij kunnen bidden om genezing, maar mogen geen valse hoop geven.

God geneest nog steeds wanneer Hij wil!

Hij vraagt daarom ook geloof!

Veel vals geloof stelt mensen teleur, JEZUS STELT NOOIT TELEUR!