BIJBELSE KALENDER

Oorspronkelijke
Hebreeuwse naam Bijbelse
Hebreeuwse naam Moderne
Hebreeuwse naam Vermelding in TeNaCH
[het z.g. Oude Testament]
1e maand ]>arh >dx Chodesh haRishon byba Aviv ]cyn Nisan Ex. 13:4; 23:15, 34:18, Dt.16:1, Neh. 2:1, Est. 3:7
2e maand yn>h >dx Chodesh haSheni vz Ziv ryya Iyar Ex. 16:1, Num. 1:1, 9:11, 1 Kon. 6:1, 1 Kon. 6:37
3e maand y>yl>h >dx Chodesh haSh’lishi ]vyc Sivan Ex. 19:1, 2 Kron. 15:10, 31:7, Est. 8:9, Ezech. 31:1
4e maand yiybrh >dx Chodesh haR’vi’i zvmt Tamuz 2 Kon 25:3, Jer. 39:2, 52:6, Ezech. 1:1
5e maand y>ymxh >dx Chodesh haChamishi ba Av Num. 33:38, 2 Kon. 25:8, Jer. 1:3, 28:1, 52:12
6e maand y>y>h >dx Chodesh haShishi lvla Elul Neh. 6:15, Ezech. 8:1
7e maand yiyb>h >dx Chodesh haSh’vi’i ,ynta Etanim yr>t Tish’ri Lev. 16:29, Num. 29:1, 1 Kon. 8:2, Neh. 8:14
8e maand ynym>h >dx Chodesh haSh’mini lvb Bul ]v>xrm Chesh’van 1 Kon. 6:38, 12:32-33, 1 Kron. 27:11, Zach. 1:1
9e maand yiy>th >dx Chodesh haT’shi’i vkck Kis’lev Ezr. 10:9, Jer. 36:9, 36:22, Hag. 2:10, Zach. 7:1
10e maand yry>ih >dx Chodesh haAsiri tbu Tevet 2 Kon. 25:1, Ezr. 10:16, Est. 2:16, Jer. 39:1
11e maand r>i9yt>ih Ch. haEsh’tei-asar ub> Sh’vat Dt. 1:3, Zach. 1:7
12e maand r>i9,yn>h Ch. haSh’neim-asar a rda Adar I Ezr. 6:15, Est. 3:7, 3:13, 8:12, 9:15,17,19,21
13e maand r>i9h>vl>h Ch. haSh’losha-asar b rda Adar II

De maanden op de Bijbelse kalender

In de Bijbel komen wij drie systemen tegen waarmee de Israëlieten de maanden gingen aanduiden. Oorspronkelijk hadden de maanden geen afzonderlijke namen. De Israëlieten noemden hen gewoon ‘de eerste maand’, ‘de tweede maand’, enz., evenals de dagen van de week. Van de oude Hebreeuwse maandnamen die daarnaast gebruikt werden, worden er slechts vier in TeNaCH [het Oude Testament] genoemd, namelijk Aviv [lente], de eerste maand, Ziv [bloeitijd], de tweede maand, Etanim [stromende beken], de zevende maand, en Bul [regen], de achtste maand. Deze namen komen uit de Fenicische kalender. Uit de eerste drie namen van deze maanden blijkt, dat men reeds in Bijbelse tijden schrikkelmaanden invoegde, want anders zouden deze maandnamen doorgaans niet geklopt hebben met de situatie in de natuur, waarop zij betrekking hebben. De huidige Joodse kalender is op de oude Babylonische kalender gebaseerd. Dat was eveneens een echte maankalender met schrikkelmaanden. Dit systeem was door de Israëlieten tijdens de ballingschap overgenomen van de Babyloniërs en was ook na de terugkeer in Israël in gebruik. De namen van de Babylonische maanden zijn nog bekend: Nisanu, Ayaru, Simanu, Du’uzu, Abu, Ululu, Tash’ritu, Arach’sam’na, Kis’limu, Tebetu, Shabatu en Adaru. Deze namen waren echter veranderd en luidden nu Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tish’ri, Mar’chesh’van, Kis’lev, Tevet, Sh’vat en Adar.

Nisan (Aviv) = maart/april, Iyar (Ziv) = april/mei, Sivan = mei/juni, Tamuz = juni/juli, Av = juli/augustus, Elul = augustus/september,
Tish’ri (Etanim) = september/oktober, Chesh’van ofwel Mar’chesh’van (Bul) = oktober/november, Kis’lev = november/december,
Tevet = december/januari, Sh’vat = januari/februari, Adar I = februari/maart, Adar II = maart (schrikkelmaand).

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Quote | Dit bericht werd geplaatst in ACTUEEL PROFETIE. Bookmark de permalink .