ZIT U IN DE PUT?

Geloof helpt tegen depressie

“Christenen zijn mensen die meer hoop hebben en daarom minder angst en vrees kennen. Het geloof is het meest probate middel tegen angst en depressie.” Dat zegt prof. dr. J. Hoek, buitengewoon hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Evangelisch Theologische Faculteit Leuven.
Volgens de hoogleraar is het luisteren naar en geloven in de Bijbelse boodschap de best denkbare remedie tegen angst en vrees. Vrees en angst zijn gewone menselijke emoties. Adequate vrees geeft blijk van realiteitszin. Een zekere mate van vrees is volgens hem functioneel. „Angst heeft een signaalfunctie om ons alert te doen zijn op gevaren”, zei hij. „Maar het komt erop aan dat angst en vrees niet gedesoriënteerd zijn.”
Prof. Hoek zei ervan overtuigd te zijn dat het christelijk geloof de hoop centraal stelt als geloof voor de toekomst, als vertrouwen in de God bij Wie christenen geborgen zijn in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. „Daarom zijn christenen mensen die meer hoop hebben en daarom minder angst en vrees kennen.”
Volgens hem is het geloof het meest probate middel tegen depressie en angst. Daarmee wilde hij niet zeggen dat een oprecht gelovige van een psychische kwaal als depressie gevrijwaard zal blijven. Angst en vrees doen zich bij oprecht gelovige mensen voor door kleingeloof of door een gebrek aan geloofszekerheid. Geloof en ongeloof, geloof en twijfel zijn volgens hem met elkaar vermengd. Prof. Hoek: „Gelovigen kunnen ook angstig worden doordat ze menen dat ze altijd vol vertrouwen zouden moeten zijn en vervolgens gaan twijfelen aan de echtheid van hun geloof omdat ze van tijd tot tijd hun vertrouwen kwijt zijn.”
De mens die totaal niet meer beeft voor God, is afgestompt, vervolgde prof. Hoek. „In de ontmoeting met de levende God is er, ziende op onszelf, alle reden tot vrees en beven. Dat verdwijnt vanuit het wonder van de genadige vrijspraak. Dan komt de vreze des Heeren daarvoor in de plaats. Vanuit de vreze des Heeren kan alle angst en vrees worden afgelegd en overwonnen.”
De vreze des Heeren moet in de geloofsopvoeding aan jongere generaties meegegeven worden als grammatica van het geloof, aldus prof. Hoek. „De vreze des Heeren is de gemeenschappelijke wortel van geloof, hoop en liefde. Ze ligt nooit als een verleden achter het geloof, maar altijd als een basis onder het geloof.”
Bron: www.refdag.nl

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK. Bookmark de permalink .

Een reactie op ZIT U IN DE PUT?

  1. We zullen het wel zien,er staat ook in de bijbel dat er vele valse christussen zullen zijn..gr Vera M

    Like

Reacties zijn gesloten.