DE PROFEET JONA

clip_image001  

 

clip_image003

 

 

Waarom vlucht Jona ?

Nineve was de hoofdstad van Assyrië, de doodsvijand van Israel. Jona vindt het niet naar zijn wil om te gaan prediken, laat dan maar liever Nineve omgedraaid worden als Sodom en Gomorra. De profeet Jona volgt dan zijn eigenzinnige motieven en vlucht, hij weigert om Gods opdracht te vervullen. Laat die wereld maar vallen, men wil niet meer luisteren naar de Schepper. Nineve waren toch maar heidenen in zijn ogen. Er leeft in de profeet Jona een soort nationalistische liefde : alleen Israel is Gods volk, en de heidenen zijn minderwaardig! Israel is het uitverkoren volk. Hij vond in feite dat God ” te goed en te barmhartig” was.Ook de apostelen dachten eerst dat Jezus Israel zou bevrijden van de Romeinse bezetter, maar Jezus deed niet aan politiek, dat was niet Zijn opdracht!

Nog steeds kunnen orthodoxe Joden niet begrijpen dat God ook een volk heeft bereid onder heidenen n.l. de Gemeente van Christus.

God heeft ons gezonden, eigen menselijke redenen mogen niet meespelen!

Wat God ons te doen geeft, moeten wij doen, zonder tegenspraak. Het evangelie verkondigen, Gods plan met mens en schepping. Een nieuwe schepping komt er zonder ongelovigen.

Pr 3:5 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Ps 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Zwijgen als Jona? Beschaamd?

Ø Ik zwijg : …die komt toch nooit tot geloof

Ø Ik zwijg : die zullen spotten en mij vernederen

Ø Ik zwijg : dit kan schade brengen aan mijn handel, of mijn loopbaan?

Ø Ik zwijg : want ik zondig nog steeds . . . .

Ø Ik zwijg : Ik kan dat niet, Ik heb geen tijd, mijn gave niet!

Ø Ik zwijg : Ik wil niet!

Ø Ik zwijg : ben daar niet voor betaald.

GODS WERK IN JONA !

Ø GOD ZENDT EEN STORM !

monstergolven

De profeet Jona wilde vluchten naar Spanje. Hij wilde niet luisteren naar God, of zijn opdracht vervullen. Wij weten dat de symboliek van een storm , oordeel en crisis betekent. Jona is ook hier een beeld van Israel welke als het ware in de zee der volkeren werd geworpen.

Ook wij moeten hieruit leren. Wij kunnen niet blijven zwijgen, omdat er geen opwekking komt. God heeft ieder van ons geroepen om krachtig te getuigen. Wanneer wij allerlei redenen aanhalen om niet te spreken dan doen wij als Jona.

Wij vluchten weg van het aangezicht des Heren. Wanneer er moeilijkheden komen in het leven van Gods kinderen, is het een teken dat Hij met ons bezig is. Hij brengt ons dichter bij Hem. (omdat wij ons verwijderden) Hij kan daarvoor ongelovigen gebruiken, denk aan de scheepslieden.

Zij vroegen : wat hebt gij toch gedaan ? 1:10 Zijn spotten : 1:6 Misschien zal uw God ons gedenken? Hierdoor werd Jona nogmaals herinnerd aan zijn ongehoorzaamheid!

Zou Jona het niet gewaar worden? Kende hij een tweestrijd: Gods plan of mijn eigen plan? Wie zou dit nog niet hebben ondervonden? Zijn wij nog gevoelig voor de dingen die de Here in ons persoonlijk leven laat voorvallen? Werd Jona zwaar depressief?

11 En zij vroegen hem: Wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophoude tegen ons te woeden, want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. 12 Hij antwoordde hun: Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet, dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken.

Velen bidden slechts als er moeilijkheden en problemen opduiken! Jona bad in de buik van de grote vis. Wat bad hij? Vers 9: MET LOFZEGGING WIL IK U OFFEREN.

De enige reden dat wij leven is om God te loven, aanbidden dit bracht verandering in Jona’s situatie: HIJ WERD GERED!

GOD GRIJPT ALTIJD OP TIJD IN !

potvis

Een potvis om Jona terug te brengen uit het diepste van de zee! God is genadig.

God laat zijn kinderen niet in de steek. Jona werd niet verteerd in de maag van de vis. Toch was hij in een levensbedreigende situatie gekomen. ( vers 2: 5,6) Als er een mens in de Bijbel, een ernstig lesje heeft geleerd dan zal het wel die profeet Jona zijn geweest. Wie wil zoiets meemaken?

Vandaag gebruikt de Here nog verschillende manieren, maar telkens komt Hij tot zijn doel.

Pr 16:4 De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja,

zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.

<

p align=”center”>NOG VEERTIG DAGEN EN NINEVE WORDT ONDERSTEBOVEN GEKEERD!

3 jona predikte later :

4 En Jona begon de stad in te gaan, een dagreis, en hij predikte en zeide: Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd! 5 En de mannen van Nineve geloofden God en riepen een vasten uit en bekleedden zich, van groot tot klein, met rouwgewaden.

Een prachtige boodschap? Een bedelende boodschap? Neen! Een ultimatum van Godswege. Nineve was zeer goddeloos, te vergelijken met onze dagen. Opgroeiende kinderen weten niet meer wat een Bijbel is! Zo christelijk is ons landje geworden. Het land van “België” (Baal). Mensen willen niets meer weten van God noch Zijn gebod! Men leeft onverschillig precies zoals in de dagen van Noach, slechts hij en zijn familie werden gered!

Wij hebben vandaag een betere boodschap:

Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Daarom is vals geloof vandaag aan de orde, want er is genade bewerkt

Voor hen die geloven in Jezus Christus! De enige weg!

U gaat naar het vagevuur = misleiding

Ø Er is geen hel, God is liefde = misleiding

Ø Je keert terug in een ander leven = verleiding, valse leer

Ø Iedereen zal behouden worden = verleiding, valse leer

Ø U kunt zich bekeren na de dood = verleiding, valse leer

Ø Na de dood is er niets meer = goedkope leugens enz.

God brengt steeds dezelfde boodschap. Het woord blijft hetzelfde. Jona kreeg ook dezelfde boodschap tegenover Nineve. Valse leringen veranderen steeds van richting om de mensen te misleiden.

Ps 102:27 maar Gij blijft dezelfde, aan uw jaren komt geen einde.

Ook wij kunnen geen toegevingen of compromissen maken met de ongelovigen, om gemeenten te laten groeien. De boodschap die wij brengen blijft ook dezelfde.

Joh.14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 35 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Stuurt wekelijkse e-mails met Bijbelstudies op aanvraag van mensen welke hun eigen gemeente (kerk) verlieten omwille van dwaalleer. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was oudste van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant ging spreken in vele gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Vg. Br.Gaytant startte de eerste huisgemeente te Veurne in 1994, en sinds 2008 een huisgemeente te Geraardsbergen. Vanaf september 2014 te Oostduinkerke. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in BIJBELSTUDIE JONA, THEMA en getagged met . Maak dit favoriet permalink.