DE STERKE VROUW

 DE STERKE VROUW

 breiende vrouw
 
Waar denk je aan bij een ‘sterke’ vrouw? Is het iemand die
zegt:
– Ik doe het zelf wel
– Ik ben uitstekend in staat mijn eigen boontjes te doppen
– Ik heb nog nooit eerder hulp van anderen nodig gehad en ik
ben zeker niet van plan het nu te accepteren.
 
Vrouwen die zich erop kunnen beroemen dat zij nooit hulp
nodig  hebben, worden er vaak om geprezen dat zij zo sterk
zijn. Zij  kunnen concurreren met andere vrouwen of mannen en
bewijzen steeds weer hun onafhankelijkheid en hun
capaciteiten. Maar dat is niet de kracht die God bedoelt.
 
Ook een christin die in alles juist lijkt te handelen, haar
huis op orde en actief in de gemeente, kan een houding van
onafhankelijkheid hebben, waardoor het voor anderen moeilijk
is contact met haar te hebben.
Kijk nog eens naar de vrouw uit spr.31:17
 
Zij is onvermoeibaar. Zij is geestelijk, mentaal en
lichamelijk fit voor de taak die God haar geeft. Hoe
‘omgord’ en ‘bekleed’ een christen vrouw  zich met sterkte?
Wat betekent het om ‘sterk in God’ te zijn?
 
  1 NIET SNEL VAN STEEK ZIJN
       spr.31:25
In les 1 zagen we dat het zekerheid geeft, als je weet wie je
bent, een dochter van de Koning, door Hem geaccepteerd en
uitgekozen. Je hoeft je waarde niet te bewijzen, Hij heeft je
waardig gemaakt.Als je in deze zekerheid tot rust komt, maakt
het je sterk.
             Jes.30:15
Een vrouw die op haar eigen bekwaamheid steunt is snel van
streek. Zij heeft geen innerlijke vrede, raakt raakt
gefrustreerd, of neemt zelfs een martelaarshouding aan.
‘Niemand waardeert het dat ik zo hard werk’
Niemand bekommert zich om mij’ enz….
Maar als zij tot Jezus komt en Hem door haar heen laat werken
door Hem te vertrouwen in eider detail van haar leven, krijgt
zij sterkte
 
2. DE JUISTE PRIORITEITEN
      De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten
             Spr.10:29
 
Gehoorzaamheid aan Gods woord en aan de weg die God jou heeft
laten zien, betekent: Het geheim van zijn kracht kennen.
Het niet leven binnen de grenzen van Gods woord is de
belangrijkste oorzaak dat vrouwen afknappen op hun taak,
‘verscheurd’ door tegenstrijdige belangen, ontevredenheid,
verwarring, naijver en spanning. Maar een vrouw die haar huis
bouwt op een manier die God behaagt, zal steeds sterker
worden.
 
Voor de getrouwde vrouw zijn die prioriteiten in grote
lijnen:
1. Haar verhouding met God
2. Haar man liefhebben en in zijn behoeften voorzien.
3. Zorg hebben voor de emotionele, praktische en geestelijke
behoeften van haar kinderen, inclusief een goede regeling van
het huishouden.
 
En als er nog tijd over is:
4. Anderen in de gemeente of in haar kennissenkring dienen
5. Haar baan.
 
Voor de ongetrouwde vrouw:
1. Haar verhouding met God
2. Haar verhouding met de broeders en zusters die God haar
gegeven heeft in een persoonlijke relatie. Haar liefde en
toewijding aan hen uitwerken en die ook van hen ontvangen.
3. Haar baan.
4. Anderen in de gemeente of in haar kennissenkring dienen.
 
Een vrouw die Gods weg voor haar leven kent en Hem
gehoorzaamt, ‘bekleed zichzelf met sterkte’.
 
STERK DOOR BLIJDSCHAP
 
   Neh.8:11
Hoe kun je blij zijn als de omstandigheden in je leven juist
heel pijnlijk zijn?
Als jij in gemeenschap met God wandelt, zoals een dochter met
haar Vader, en weet dat er geen wolk van onbeleden zonde
tussen zit, dan beleef je de vreugde van zijn aanwezigheid.
Blijdschap is de vrucht van de Geest, die in je leven groeit.
     Jakobus 1:2-3
 
4. STERK IN VERLEIDINGEN
 
     1 Tim2:14
Laat je als vrouw niet verleiden: ook anderen zullen vaak met
jou de gevolgen moeten dragen. Verleiding is er op allerlei
terreinen: de reclame-spots op de televisie: de winkelier die
je ervan probeert te overtuigen dat het allernieuwste snufje
je leven zal veranderen, zodat je niet zonder kunt. Maar het
kan ook een nieuwe leer zijn die de christen een suksesleven
belooft, zonder moeiten en verdrukkingen. Laat je niet te
pakken nemen door al deze dingen(Job 12:13)
 
Erken je eigen kwetsbaarheid en ontwikkel heel bewust je
afhankelijkheid van God om wijsheid en kracht te ontvangen in
de verzoeking
 
5. LICHAMELIJK STERK
 
Een vrouw die volledig toegerust is voor de taak die God haar
gegeven heeft moet ook lichamelijk fit zijn. Zij dient de
nodige rust en slaap in acht te nemen. Zij moet het voedsel
eten dat het lichaam nodig heeft om lichamelijk sterk te zijn
en vermijden wat haar gezondheid schaadt.Hij wil je graag
sterk en gezond maken,om te kunnen doen waarvoor Hij je
geroepen heeft.(Jak. 1:5)
 
 
6. RESERVES HEBBEN.
 
Een sterke vrouw heeft voldoende reserves. Waaruit haalt zij
die?
 
   ‘De Here Here is mijn kracht (Habakuk 3:19)
 
   ‘DeHere is mijn kracht  en mijn schild: op Hem vertrouwde
mijn hart en ik werd geholpen.(Ps 28:7
 
  ‘Die God die mij met kracht omgordt…..Ps 18:33
 
  ‘De Here is mijn kracht en mijn psalm.(Ex 15:2)
 
 
a. Ken je krachtbron.
De Here zelf heeft alle kracht en is de bron van alle kracht
die wij nodig hebben. Om uit die bron te putten is een echte
persoonlijk verhouding met Hem van het allergrootste belang.
 
b. Dien Hem
Goed dienen betekent meer aandacht hebben voor de mensen die
je dient, dan voor het werk datje voor hen doet. Een goede
serveerster bijvoorbeeld zal haar klanten alle aandacht geven
om het hun naar de zin te maken
                               Luc 10:40
Marta maakte zich meer bezorgd over de dingen die zij voor
Jezus deed, dan over wat Jezus op dat moment van haar vroeg
        Luc 10:41-42
Wat had Maria gekozen? Om dat moment wilde zij alleen maar
bij Jezus zijn om naar Hem te luisteren, niet bezig met
‘dingen’. Met alle verplichtingen die een vrouw heeft is het
voor haar maar al te makkelijk in beslag genomen te worden
door het ‘doen van dingen’om de Heer te dienen, in plaats van
een hart te hebben dat op de Heer Zelf gericht is.
Een vrouw die geleerd heeft de Heer Zelf te dienen, zal
merken dat haar kracht en haar vertrouwen in God voortdurend
groeit.
 
c. Verwacht Hem
             Jes. 40:28-31
Er is wel eens gezegd dat de verhitte, menselijke geest meer
verwarring kan veroorzaken dan welke boze geest ook.
De heer wil graag dat je de hele dag met Hem spreekt en Hem
aanroept als je je zwak voelt, maar paniekgebeden bouwen
niet een relatie op waaruit je kracht ontvangt.
God wil jou. Hij wil graag tijd met zijn dochter hebben, niet
om alleen maar problemen te horen in je gezin, je baan, je
gemeente, of van mensen die gebed nodig hebben.
Hij wil niet graag altijd maar spreken over aanpassingen in
je leven. Hij wil je vertellen hoeveel je voor Hem betekent,
hoezeer Hij je liefde waardeert
God is niet op zoek naar een volmaakte vrouw, maar naar de
vrouw die Hem liefheeft en die Hem eert, de vrouw die weet
wat het is om stil voor Hem te zijn. Deze vrouw die tijd met
besteedt zal steeds sterker in Hem worden.
PERSOONLIJKE TAKEN
 
enk erover na hoeveel tijd je gebruikt om tegen de Heer te
raten, en hoeveel tijd je gebruikt om met Hem te zijn en
aar Hem te luis