Dr.CAROLINE LEAF

Lieve BIJBEL vrienden,

GEZOND DENKEN

 

Op de site van Joyce Meyer, heb ik 2 dagen kunnen luisteren en kijken naar Dr. Caroline Leaf, een hersenspecialist (geen psychiater, maar iemand die de hersenen bestudeerd heeft en doceert). 25 jaar is zij met deze materie bezig. Ik wil deel 1 kort samenvatten voor jullie. Ik heb er wel 4 keer naar moeten luisteren omdat ze zo ontzettend vlug praat.

Haar studie komt hierop neer dat onze gedachten enorm krachtig zijn. Onze gedachten zijn even fysisch als onze spijsvertering. Onze gedachten vormen in onze hersenen a.h.w. kleine boompjes. Onder microscoop zijn kleine boompjes te zien die gevormd worden door de chemicaliën die door de gedachten (positieve en negatieve) geproduceerd worden. Ze was altijd al christen, maar aan de universiteit ging ze als een wetenschapper te werk.Het is pas later dat ze een link ontdekte tussen het GELOVIG- zijn en de werking van de hersenen.

Ons lichaam is ontworpen om ENKEL positieve gedachten te hebben. Ook negatieve gedachten vormen ‘boompjes’ in onze hersenen met doorntjes aan. En deze chemicaliën circuleren (net als de goede chemicaliën) in ons lichaam rond en maken ons ZIEK. Wat te doen? Als christenen weten wij dat we de keuze hebben tussen leven en dood. In Deut. zegt God ‘kies het leven’. Wel, God is zo Almachtig zoals Hij ons ontworpen heeft, zodat wij niet ten onder hoeven te gaan aan negatieve gedachten. Hij heeft namelijk een soort “mini – hersenen” geplant in ons hart, jawel in ons hart. Het bevat ongeveer 40 000 neuronen. Het is in deze “mini – hersenen” dat ons vermogen tot kiezen ligt : het zal ons zeggen ‘doe dit’ als het goed is of ‘doe dit niet’ als het slecht is. Afhankelijk van onze respons hierop zullen chemicaliën aangemaakt worden die al of niet goed voor ons zijn.Het wondere van dit systeem is, als wij de negatieve ideeën verwerpen, worden de slechte chemicaliën omgezet in warmte voor ons lichaam (vandaar dat ik het altijd goed warm heb (-_*)).

Per seconde verwerken onze hersenen 400.000.000signalen, waarvan we ons slechts van 2000 bewust zijn. Je kunt wel denken dat er een ‘ferm’ gevecht aan de gang is in ons hoofd.

De Bijbel zegt dat we elke gedachte moeten onderwerpen aan Christus 2Kor.10:5.

Wij zijn in staat om het ‘bos met doorntjes’ te vernietigen op 4 dagen tijd, door goede gedachten te kiezen. Ja, we moeten ervoor KIEZEN, want negatieve gedachten duiken automatisch op. Lieve Bijbelvrienden, hier was een wetenschapper aan het woord. Alles wat ik hier heb samengevat is ‘reëel. Voor niet – wetenschappers is de Bijbel DE handleiding bij uitstek, want Gods Principes staan er één voor één in uitgelegd.

Nu ga ik deel 2 van Dr.Caroline Leaf enkele malen beluisteren en dan breng ik jullie weer een samenvatting.
Van harte, Marie-Louise

Nota: Het boek van Dr.Caroline Leaf  heet: Who switched off my brain. ISBN : 978 0 9819567 2 5