KAIN EN ABEL – GELOVIG OF SCHIJNGELOVIG

clip_image001

 

(Gen.4). Het Bijbelse verhaal van Kaïn en Abel is ook vandaag nog even levendig. Inderdaad vele mensen denken dan aan een moordzaak. Iets wat in onze dagen, jammer genoeg, een dagelijks gebeuren is geworden, en aantoont dat onze maatschappij Gods normen heeft vergeten en oordeelsrijp is geworden! Vele mensen kennen al de tien geboden niet meer!

Op aarde heb je soorten van mensen, namelijk gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. Toen Jezus stierf hing Hij tussen twee zondaars, de ene werd gelovig en de ander bleef ongelovig.

Toen men kon kiezen tussen Jezus, Zoon van God, en Barrabas, koos de toenmalige wereld voor de ongelovige moordenaar.  Zo moet ook ieder mens in zijn leven eens kiezen, voor of tegen Jezus! Zo komt de mens in de hemel of in de hel, het vagevuur bestaat niet of enkel om het geweten te misleiden! Nergens sprak Jezus over een vagevuur! De mens heeft de keuze: Leven als Kaïn, of leven Abel.

Wie waren deze twee broeders?

Het waren de eerste kinderen na de zondeval. Ze werden opgevoed door hun ouders die hun een en ander hadden geleerd. De ene werd landbouwer en Abel werd schaapherder. Kaïn betekent iets als de sterke, en Abel betekent ademtocht was in de richting wijst van de zwakke. Ze brachten elk een offer, zij gingen in feite op naar hun kerk. Voor de zondeval, was er geen sprake van het brengen van offers. Daarna werden wel offers gebracht tot vergeving. Dit had de betekenis eerder van het zoeken naar Gods aangezicht en contact.  Het zichtbare contact met God was weg door zonde, ongehoorzaamheid aan God woord, verbroken.

Het brengen van een offer was in feite een roepen op God, een bidden.Het brengen van offers werd algemeen, ook de Romeinen brachten offers aan hun afgoden, welke ze overnamen van Grieken en andere.  Zo is het vandaag nog steeds, mensen zoeken contact naar het bovennatuurlijke, het paranormale kun je wel zeggen. Slechts is er maar een weg om contact te krijgen met God, het is de weg van Jezus via de Bijbel. Het ontvangen van Zijn Geest is noodzaak, en mogelijk voor ieder die wil, en zich bekeert. Toch zoeken mensen wegen die God heeft verboden.

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Welke levensweg koos Abel, en welke weg koos Kaïn?

Beiden gaan op om een offer te brengen aan God. Vandaag zijn er nog steeds vele mensen die elk in zijn Godsdienst, God willen behagen en Hem dienen. Deze broers kunnen we zeggen gingen in feite op naar de kerk. Je zou kunnen zeggen dat het twee gelovige mensen waren, helaas. Wij moeten even nader bekijken hoe deze broeders wel geloven.

Om te weten wat iemand gelooft, moet je kijken naar hoe en wat die mens doet. Wij weten dat God had gesproken, en nu zou te zien zijn wie er geloofde wat God had gezegd. In vorig hoofdstuk kunnen we lezen, dat de satan erbij was om God woorden te verdraaien en twijfel te zaaien in het hart van Eva. Vandaag is dat nog steeds hetzelfde, de satan wil de Bijbel, Gods woorden, in twijfel trekken en verdraaien door telkens nieuwe vertalingen te maken die afwijken! De Bijbel wordt mogelijks in de toekomst, opnieuw, nog verboden lectuur!

Het offer van Kaïn.

Kain bracht een offer van de vruchten van de vervloekte aarde, een spijsoffer. Niet de eerste vruchten, maar misschien wel het overschot. (kleingeld) Dat leek al een eerste weerspiegeling van de echtheid van zijn innerlijk geloof. Eerder formaliteit onder dwang, geen levendig geloof in God. Kain wilde wel God dienen, maar op zijn eigen wijze, en niet zoals God het leerde. Later werd dit de vele on-Bijbelse kerkwetten.

Hij hield geen rekening met de zonde, die een breuk had gemaakt tussen God en de mens. Kaïn zocht geen contact meer met God, hij gooide in feite kerk en God weg! God reageert niet op zijn gebrachte offer. Kaïn ontdekt hierbij, dat zijn offer eigenlijk door God is afgewezen. 

Met andere woorden kun je zeggen, God heeft niet geluisterd naar Kaïn, zijn gebeden zijn onverhoord gebleven, zijn gebed kwam niet uit zijn hart, slechts traditie, vader en moeder hadden het hem zo geleerd.

Waarom luisterde God niet naar Kaïn?

Wel het is heel eenvoudig, Kaïn offerde God op zijn eigen goedkoopste manier, en niet in overeenstemming met Gods wil, een brandoffer. God had de aardbodem vervloekt! Adam en Eva wisten dat God zelf een offer zou brengen, (Jezus) opdat men daarna opnieuw in het Paradijs zou kunnen komen.

Genesis 3:17 En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,

Kaïn bracht een offer van zijn vruchten. Dat soort offeren wilde God niet. Kaïn geloofde niet wat God had gezegd. Hij geloofde niet dat de aardbodem vervloekt was. Zo zijn er vele religieuze en schijngelovige mensen bezig, ze willen God dienen, en werden ook misleid, begonnen zon maan en sterren te aanbidden. Keizer Constantijn was een zonaanbidder, en kende enkel een schijnbekering. Hij was in feite de stichter van de Katholieke kerk! Kaïn was niets anders dan een schijnheilige!

De weg van een schijnheilige:

11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kain opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Judas

God toont ons de kenmerken van drie soorten schijnheiligen:

Kaïn: De religieuze mens die offert op zijn eigen manier, en moorddadig werd.

Bileam: Een schijngelovige die geldzuchtig is zich laat omkopen voor een dik inkomen.

Korach: De schijngelovige is hoogmoedig en opstandig, hij accepteerde het gezag niet dat God gaf aan Mozes, of aan anderen. Met zulke mensen wordt vandaag Babel, de wereldkerk gevormd!

Het offer van Abel.

Abel offerde van de eerstelingen van zijn schapen. Hij bracht het met hart en ziel en een verlangen met dank te offeren. Toch het koste hem iets, zijn offer was, een brandoffer, iets waarvan hij hield. Het vet wijst op de volkomenheid van het offer. Een tegenbeeld van God die zijn neigen zoon offerde! Abel had geleerd dat God zelf zorgde voor een oplossing.

Bij een probleem kunnen wij verschillend reageren: Of we zoeken het probleem zelf op te lossen. Dat deed Kaïn. Hij vertrouwde op zijn eigen kunnen en kennen. ( kennen= wetenschap). Of vertrouwen op andere mensen. Ofwel kunnen wij vertrouwen op God dat Hij voor een oplossing zal zorgen.

4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kain; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.(Hebr.11)

God sloeg hier wel acht op het offer van Abel. God kijkt naar het hart van de mens. Wie gaat er met hart en ziel naar de kerk? Abel ging naar een levende gemeente, en Kaïn naar een koude dode kerk!

Waarom vermoorde Kaïn nu Abel?

 

Wij kunnen duidelijk aannemen, dat deze moord met voorbedachtheid heeft plaatsgevonden. Kaïn werd jaloers, hij zag dat het geloof van Abel echt iets was van het hart.

11 ¶ Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben; 12 niet gelijk Kain: hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. 1 Joh.3

Kain droeg de gevolgen, hij werd vervloekt tot een zwerver, zo kwam het nomadenvolk. Maak zelf de conclusie welk nomadenvolk ook vandaag nog Israël vervolgt en wil ombrengen. (12). De haat van Kaïn, leeft nog steeds vandaag, onder de mensen, schijngelovigen zijn de moordenaars van de ware gelovigen! Schijngelovigen nemen de Bijbel niet ernstig, en maken hun eigen normen. Sommigen geloven ook niet alles wat geschreven staat.

https://biblespace.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 gedachten over “KAIN EN ABEL – GELOVIG OF SCHIJNGELOVIG”

 1. En Kain & Abel hadden nog broers en zusters.Waarom zeg jij altijd:de heere?God heeft een naam;die heeft hij zelf gezegd toen hij hen uit het slavenhuis heeft geleidt met Mozes..en Jezus zei:mijn vader die in de hemelen is.Dus Gods naam =Jaweh of Jehovah.Als ik bid zeg ik steeds Almachtige hemelse vader,Grootse God Jehovah die in de hemelen zijt …ik kom tot u..nederige dienares,enz..

  1. Beste Vera,
   God heeft verschillende namen: Elohem, Jahweh, Eljoon, Sjaddaj, Adoon, al naar gelang zijn optreden.
   Bidden doen wij “in de naam van Jezus”. Vergeet niet dat er maar één naam is gegeven tot behoud: JEZUS. De naam is belangrijk.
   Mozes vroeg inderdaad eens naar Gods naam. “Ik ben” was het antwoord.
   Ik zal hier niet verder op ingaan, want het is een onderdeel op mijn komende toespraak op 1 mei te Ninove.
   Ik stuur je later de ganse boodschap door.
   Vriendelijke groeten, Ronny

Reacties zijn gesloten.