GEZOND DENKEN DEEL 2

Samenvatting boek: Who switched off my brain? Dr Caroline Leaf

Deel 2

STRESS

In de vorige samenvatting hebben we gezien dat stress het gevolg is van toxines in ons lichaam, die we door onze gedachten aanmaken.

De 12 genoemde gebieden in vorig hoofdstuk worden gedreven door stress, maar in grotere mate dan alleen een onaangenaam gevoel en verhoogde hartslag. Deze zijn de medische verklaring voor ernstige overbelasting/spanning op onze lichaamssystemen inclusief onze hersenen, en de gevolgen hiervan zijn op lange termijn niet te overzien (‘horrific’, Dr L.)

Deze stress veroorzaakt door ons toxisch denken gaat tot diep in ons lichaam en geest zodat ze uiteindelijk deel beginnen uitmaken van wie we zijn, onze persoonlijkheid…

Begraven gevoelens, zoals woede, afkeer, vijandigheid, bouwen zich inwendig op als een vulkaan en barsten inwendig uit als een brandend zwavelvuurtje..

Om die reden staan woede, vijandigheid, wrok, wraakzucht, e.d. Bovenaan de lijst van toxische gevoelens en veroorzaken de grootste schade, mentaal en lichamelijk.

2 belangrijke lichaamssystemen

Om te overleven heeft ons lichaam het volgende nodig:

groei

bescherming

Beiden van deze systemen worden aangestuurd door onze hersenen en zenuwstelsel.

Groei: is van groot belang in ons lichaam voor tal van redenen, miljarden cellen van ons lichaam moeten dagelijks vernieuwd en vervangen worden, bv. de cyclus van onze ingewanden vernieuwd zich elke 72 uur.

Bescherming: naast groei moet het lichaam zich ook beschermen. Dit systeem wordt onderverdeeld in 2 soldaten, de ene beschermt tegen interne bedreigingen, ook het immuunsysteem genoemd. De andere beschermt tegen externe bedreigingen.

*patronen voor de volwassenheid worden gevormd tijdens de jeugd*

Conclusie hieruit is dat kinderen die sterk blootgesteld worden aan stress, later voor de rest van hun leven kunnen kampen met stress-gerelateerde ziektes…. ik denk aan het Bijbelgedeelte

21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden

Col 3:21 (SVV)

Wanneer we door ons toxisch denken stress veroorzaken in ons lichaam gebeurt er iets merkwaardigs met beide systemen (groei en bescherming). Ze gaan namelijk in tegen elkaar op deze manier. Het lichaam zal of zijn energie benutten aan het beschermen of aan de groei.

Conclusie is dat wanneer het lichaam zich focust op bescherming tegen dreigingen (zoals onze toxische chemicaliën komende van uit onze gedachten), wordt de groei stopgezet. In die groei zit o.a. intelligentie, geheugen, denkvermogen en dit wordt dus tegengehouden.

Normaal gezien hoort het lichaam zich meer te focussen op de groei-systemen dan op de beschermingssystemen

Door stress raken onze systemen een beetje in de war en onstabiel als het ware. Wat hieraan gevaarlijk blijkt is, dat ons immuunsysteem dagelijks bezig is met een groot deel van kankercellen te vernielen. Als men intens bezorgd, nerveus, boos, of continue met een recente gebeurtenis in uw gedachten bent, versterken de toxische gedachten. Deze toxines zoals al gezegd kunnen zelf het DNA van de immuun – cellen verstoren, waardoor ze minder effectief worden in het bestrijden van de kankercellen in ons lichaam. Het is belangrijk te weten dat niet iedere kanker stressgerelateerd is. Door deze stress toxines kunnen onze systemen niet optimaal werken, hoewel ons lichaam toch verbazend bestendig is tegen ziektes.

Ons geheugen en gedachten zijn als “boompjes” zoals besproken in vorige studie, en wanneer stress onze hersenen even gaat overgieten met slechte hoeveelheden chemicaliën, kunnen sommige takken opeens verdwijnen.. Dit gebeurt soms wanneer je een examen moet afleggen en opeens ben je alles kwijt.. black out. Eens na het examen komt alles precies terug op zijn plaats en kan je, je alles weer herinneren. Dit komt doordat de stress-chemicaliën weer zijn afgenomen en het geheugen wordt weer bereikbaar.

In een ergere vorm van stress blijven sommige takken weg of krimpen ze gewoon omdat de chemische balans in de hersenen weg is.

Typische problemen kunnen zijn:

• Depressie

• Fobieën

• Paniekaanvallen

• Vermoeidheid

• Lethargie (gevoelloosheid)

• uitputting

• slapeloosheid

• nervositeit

• verwarring

• gebrek aan creativiteit

• migraines

• vergeetachtigheid

Volgens mij wordt wanneer JHWH zegt ‘maakt u in geen ding bezorgd’ niet zomaar een goede raad maar een gebod van levensbelang!

Er is een manier om ons denken te vernieuwen (detoxicatie)

Meeste negatieve gedachten en gevoelens zijn op angst gebaseerd. Onderzoek toont ons dat ANGST alleen al meer dan 1400 gekende fysische en chemische reacties in ons lichaam teweegbrengt en dit activeert op zijn beurt weer meer dan 30 hormonen en neuronen samen waardoor ons lichaam letterlijk GEK wordt.. (Ik dacht dat in de bijbel zo’n 365 keer staat “vrees niet!”….)

3 stadia van stress:

• In het eerste stadium van stress zijn de gevolgen direct zichtbaar, tijdelijk en voelbaar; zweterige handpalmen, verhoogde hartslag.. voor mij zoals een optreden geven in het sportpaleis bvb.

• In het tweede stadium van stress komen de tijdelijke gevolgen niet boven na de gebeurtenis en begint het al reeds schade te veroorzaken aan de systemen

• Het derde stadium van stress is chronische stress. In dit stadium zijn de lichaamssystemen al uitgeput van voortdurende verhoogde alertheid.

We moeten ons confronteren met gevoelens zoals “onvergevingsgezindheid”, wrok, haat, woede enz.. .

We hebben een medische nood om mensen te vergeven en vooral ook onszelf te vergeven.

Drie onderdelen/organen van het lichaam zijn onderhevig aan stress-chemicaliën.

• Het hart

• immuunsysteem

• spijsverteringsstelsel

Het hart

In ons hart zit een “tweede brein” als het ware, ons hart staat rechtsreeks in contact met onze hersenen en ons gedachteleven.

Het zendt niet alleen signalen door naar de hersenen die emotionele en waarnemende processen aanstuurt maar ook hogere ‘cognitieve’ functies.

Gevolgen daarvan zijn verschillende hartaandoeningen, hoge bloeddruk enz..

Het immuunsysteem

We hebben al gezien dat het immuunsysteem in contact staat met onze hersenen. Het zendt signalen naar onze hersenen en het ontvangt ook signalen van de hersenen via hormonen en neuronen.

Gevolg daarvan zijn auto-immuun ziektes. Het systeem wordt zodanig verstoord door de chemicaliën dat het bijna niet meer onderscheid welke de stoute cellen en de brave cellen zijn, waardoor het systeem ook de goede cellen begint aan te vallen. Vb ziekte van sjörgen.

Het spijsverteringsstelsel

Het is de bedoeling van dit stelsel om zoveel mogelijk gezonde voedingsstoffen op te nemen in het lichaam en ze zo goed mogelijk te plaatsen. Onderzoek heeft aangewezen dat ook ons eten in connectie staat met onze emoties.. raar maar waar, bijvoorbeeld zorgen koolhydraten ervoor dat er een ‘boost’ word gegeven aan het produceren van een zekere chemische stof in de hersenen genaamd ‘serotin’, deze is onderdeel van het gevoel van blijdschap. Dit duurt echter maar 20 minuutjes en dan is het weer weg.

Verder onderzoek hiernaar toont aan dat onze gedachten en emoties zodanige invloed hebben op de spijsvertering dat ze zelf de ‘serotin’ door het eten van koolhydraten bijvoorbeeld kunnen omtoveren in toxines! Je zou eigenlijk niet mogen eten wanneer je kwaad bent… het is alsof de toxines van boosheid in je eten sijpelen terwijl je het verteert.

Gevolgen kunnen verschillende darm syndromen zijn en constipatie, diarree, misselijkheid, enz.

WEES GERUST, DE GENEZING IS MOGELIJK EN BESCHIKBAAR IN VOLGENDE DELEN!