GEZOND DENKEN Dr.C.Leaf. deel 4

fWho switched off my brain? Dr C.Leaf

 

DEEL 4

clip_image002

OVERDENK

Vorige keer hebben we de 5 stages genoemd van het traject om onze hersenen ‘aan’ te schakelen, de 2de stage ‘overdenken’ is een Bijbels principe. Vooral in het boek spreuken wordt de aandacht gevestigd op het winnen van wijsheid, overleg, inzicht en kennis. Mediteren en toepassen wat we weten en ons ernaar uitstrekken.Nadat dus alle informatie die we hebben ontvangen via onze zintuigen en de bestaande gedachten, komen we bij de hippocampus die we vorige keer hebben besproken.

De informatie die daarin terecht komt blijft daar 24 tot 48 uur ‘rondhangen’, en doordat de hippocampus in rechtstreeks contact staat met de hersenen wordt iedere gedachte die weer naar voor komt in de hippocampus versterkt. Dit stelt een merkwaardig proces in werking. Iets wat God zo prachtig heeft gemaakt. Een reeks gebeurtenissen die onze vrije wil zijn, en onze mogelijkheid geven om beslissingen te nemen. Wanneer de gedachte komt bovendrijven in de hippocampus binnen de 24 tot 48 uur na de gebeurtenis wordt de gedachte als het ware ‘kneedbaar’, onstabiel, de gedachte kan veranderen. In feite, de gedachte MOET veranderen;

Een constante in deze wetenschap is dat er ALTIJD verandering plaatsvindt in de gedachten.

Ofwel wordt de bestaande gedachte zoals ze is, krachtiger gemaakt ofwel verandert ze deels of zelfs helemaal! De herinnering kan niet wegzinken in ons onderbewustzijn om deel te worden van wie we zijn zonder op één of andere manier te veranderen. Dit is eigenlijk geweldig nieuws maar aan de andere kant duidt het ons erop dat we grote verantwoordelijkheid hebben over onze gedachten.

Hoe harder we denken, hoe meer verandering we kunnen aanbrengen!

PROTEÏNESYNTHESE: Wanneer we overdenken gebeurt er een proces genaamd proteïne synthese, er worden proteïnen aangemaakt om nieuwe ‘takken’ te groeien om gedachten aan vast te houden. Dus opnieuw als we de gedachte niet verwerpen maken we door dit proces meer takken aan om de gedachte te versterken..

Conclusie is dat we dus proteïne synthese kunnen voorkomen via onze vrije wil om, door te zeggen “ik zal niet….’, ‘ik wil niet……’ enz…

 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus

2 Cor 10:5 (SVV)

Deze tekst krijgt nu opeens een nieuwe dimensie, niet?

Hersenscans hebben aangetoond dat bij het verbeelden van een gebeurtenis, sommige delen van de hersenen gebruikt worden, zoals bij het effectief uitvoeren van de gebeurtenis.

Hebreeën 11:1 het geloof is de zekerheid van de dingen men hoopt, en het bewijs van de dingen die men niet ziet…

Het mentaal repeteren van gebeurtenissen die in de toekomst plaatsvinden is een groot alledaags voorbeeld van hoe we denken en dieper overdenken van de dagelijkse acties, telkens we dit doen veranderen we ons geheugen. Zoals een chirurg zijn incisie reeds voor de operatie mentaal repeteert hoe hij het zal doen, of een atleet vlak voor de wedstrijd doet, of iemand die een examen voorbereid, enzovoort. Hoe meer we erop ingaan hoe groter en sterker het boompje wordt die onze gedachten vasthoudt. Op den duur legt het zelfs connecties met andere gedachtepatronen. We kunnen zowel gezonde als toxische gedachten bouwen met mentale repetitie. We kunnen ook toxische bolwerken neerhalen door een gedachte op te roepen in het bewustzijn voor analyse, en vervolgens deze te veranderen door berouw en vergeving (die proteïne synthese veroorzaakt) en nieuwe gezonde gedachten in de plaats ervan te zetten door het overdenken. Neem eventueel volgend Bijbelvers als richtlijn:

8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is,

al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve

Phil 4:8 (SVV)

Ook handig om in gedachten te houden is dat ons hart ook een 2de brein is, die ons bij het maken van dergelijke keuzes a. h. v. een woordje goede raad influistert. Wanneer we daar naar luisteren wordt een ANF hormoon afgescheiden die ons een gevoel van vrede geeft..

SLOT: We moeten ons richten op datgene waarvoor we ontworpen zijn: diep intellectueel gezond denken! Overdenken is een belangrijk onderdeel in het ontgiften van onze denkwereld. Het stelt proteïne synthese in werking waardoor we gedachtepatronen kunnen veranderen en gezonde gedachten over toxisch denken plaatsen.

“Het slechten van bolwerken” is dus iets wat in onze verantwoordelijkheid ligt, en hoeven we het dan ook niet af te schuiven op God, dat Hij het doet in onze plaats. Hij zegt al in zijn Woord (spreuken) OVERDENK!, wordt wijs, overleg, zoek kennis, speur naar haar als naar schatten, strek je uit naar inzicht, zie spreuken. Onderzoek toont aan dat ongeveer 7 diepe denkoefeningen per dag over een periode van 21 dagen al langdurige verandering brengt in het denken en de denkwereld.

De volgende stages in het vormen van gedachten ‘beschrijven’, ‘herlezen’, en ‘reiken’ tonen ons hoe we kunnen profiteren van deze oefeningen om onze gedachten op te halen en ze te veranderen of hoe we onze ‘proteïne synthese’ kunnen stabiliseren.

Volgende studie gaat dus over het opschrijven van onze gedachten de stage wordt door C. Leaf genoemd : JOURNAL. Bereid je dus voor op het maken van een gedachtedagboek…