HET MERKTEKEN 666

Chip in je lijf?

Een chip, zo klein als stof, om te implementeren. Het aanbrengen van de chip in de mens levert veel weerstand op: Het schendt je privacy en zelfs in de Bijbel was de chip al door de apostel Johannes voorspeld.

De chip

De nieuwe chip die gaat komen, maakt gebruik van de RFID-technologie. RFID staat voor Radio Frequency Identificatie. Op deze microchip staat informatie opgeslagen in de vorm van een nummer en kan op afstand uitgelezen worden. Een speciaal leesapparaat wordt gebruikt om de chip uit te lezen, door een hoeveelheid elektromagnetische energie uit te zenden. Komt de RFID in de straal van deze energie, dan kan de spoel stroom opwekken waardoor de microchip vervolgens zijn informatie kan uitzenden. RFID Chips worden steeds kleiner. Fabrikant Hitachi heeft al een chip zo klein als stof ontwikkeld. Deze zouden dus kunnen worden ingebracht met een griepprik. Hitachi heeft deze chips nog niet in gebruik, maar denkt in 2 à 3 jaar de chips op de markt te brengen.

Chip voor de elite

Volgens Rick Devente, auteur van EQgen.nl, is RFID een droom voor de elite om iedereen overal en altijd te kunnen volgen in hun koopgedrag en verblijfplaats: “Neem bijvoorbeeld een blikje cola, nu staat daar een barcode op zoals op alle blikjes van dat specifieke type. Met een RFID chip wordt dat anders: dan kan ieder blikje cola zijn eigen unieke code hebben. Stel je doet boodschappen en koopt een dergelijk blikje cola en je betaald vervolgens met uw pincode. Nu is dus dat specifieke blikje aan jou te koppelen.” De Baja Beach Club heeft zowel in Barcelona als in Rotterdam VIP-bezoekers de mogelijkheid geboden om zich te laten injecteren met een RFID-chip, ook wel VeriChip genoemd. Deze chip dient als entreebewijs en als elektronische portomonnee. De rekening van de bestelde drankjes wordt van het saldo van de betreffende persoon afgeschreven.

Chip en satan

Christenen geven aan dat de implementatie van chips al in de bijbel verspeld wordt. In de bijbel, Openbaring 13:16-17 , staat: “Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.”Deze tekst voorspeld dus dat iedereen een teken van de duivel zal moeten dragen om iets te kunnen kopen of verkopen. Dit is dus te vergelijken met de VeriChip.

Stop VeriChip

Er is een actiegroep opgericht die het gebruik van de RFID-chip wil tegen gaan. Deze groep heet STOP VeriChip en wil mensen bewust maken van het gevaar dat implementeerbare RFID-chips met zich mee kan brengen: “Alles wat je doet, waar je heen gaat, wat je koopt of verkoopt, alles wordt geregistreerd en opgeslagen in databases.” De groep is bezig met het verzamelen van handtekeningen voor een petitie tegen de chipsimplantatie. Deze wordt gestuurd naar de Tweede Kamer.

Tip: Fergus

Commentaar Biblespace Vlaanderen op dit artikel:

Het doet ons denken aan de profeet Jesaja (60), waar God laat schrijven dat Hij zijn profetisch woord Snel zal uitvoeren! (met haast). Dit artikel laat nogmaals zien dat de Bijbel ZEER betrouwbaar is, en alle profetieën tot in detail openbaar zullen worden in de nabije toekomst. De westerse  wereld van de grote vrijheid, en welvaart, leeft momenteel in een onwetendheid en blindheid over een  aankomende wereldleider, welke de Bijbel de antichrist noemt. Een misleider van nooit gezien formaat.  Het merkteken welke de Bijbel beschrijft onder het getal 666 zal zeker heel sluw en listig de vrijheid van de burger wegnemen.

Graag willen wij verwijzen naar ons studieboek over het laatste Bijbelboek Openbaring, waarbij wij enkele jaren terug enige uitleg gaven aan dit getal. (Bron.L.Warris)

De Hebreeuwse letter : Samech betekent : Slang met getalswaarde 60

Waw betekent : haak of verbinding met getalswaarde 6

Tav betekent : teken of kruis “ 600 samen 666

Deze chip in voorbereiding zal de antichrist (slang) in gebruik nemen. Het zal met hem verbonden worden (haak of verbinding) ter controle. Dit (merk)-teken zal door de toekomstige wereldregering verplicht worden. Wie het in de Bijbel beschreven merkteken aanvaard is een verloren ziel leert de Bijbel.

Biblespace Vlaanderen

 

EEN VOORBEELD VAN MISLEIDING

666 verleiding
misleiding