GEZOND DENKEN DEEL 6

GEZOND DENKEN DEEL 6

GEZOND DENKEN

GEZOND DENKEN DEEL 6

12 toxische gebieden aanpakken:

1 TOXISCHE GEDACHTEN

We weten ondertussen al hoe toxische gedachten ons denken kunnen beïnvloeden en vervolgens ons lichaam ook kunnen ziek maken.Dit in gedachten houdende weten we ook als onze gedachten sterk genoeg zijn om ons ziek te kunnen maken, we evenwel die kracht kunnen gebruiken om ons denken te kalmeren.Ons gedrag volgt onze gedachten en niet omgekeerd. Vandaar dat het van groot belang is om onze gedachten te raadplegen en analyseren om gewoontes en gedragspatronen te overwinnen die ons gevangen houden a h w. Dit kan gaan van trots, hoogmoed, rebellie, woede, bitterheid, zelfmedelijden, ondankbaarheid en klagen tot zelfs verslavingen als gokken, bekijken van pornografie, bekritiseren, eetstoornissen enz… De fysieke verandering die het ontgiftingsproces maakt in ons gedachtenleven kan mentaal – gemaakte ketenen losmaken die ons binden aan ons compulsieve/onbeheerste gedragspatroon.

BRAIN SWEEP VRAGEN

image

Stage 1: verzamel

(misschien wel interessant om eerst nog eens vlug de beschrijving van iedere stage in voorgaande delen door te nemen vooraleer de desbetreffende vragen te beantwoorden.)

Wanneer je denkt aan uw gedachtenleven en informatie verzamelt, wat vertellen je 5 zintuigen jou? Zijn er dan toxische herinneringen of gedachten die door je hoofd gaan/flitsen? Verzamel je vele toxische “had – gekund” of “ging – gekund” of “had – gewild” of “als – maar” ‘s? Verzamel je vele herinneringen van gesprekken herhalend in je gedachten? Speculaties, scenario’s?Verzamel je passiviteit, oneerlijkheid, vervormd denken? Onjuiste opvattingen, percepties? Verzamel je een persoonlijke identiteit bij een probleem/ziekte? Verzamel je chaos, herrie – de ene gedachte door de andere kris kras door elkaar?

Stage 2: overdenk

reflecteer: over wat precies denk je nu?

Probeer je te focussen op elke gedachte, hoeveel complete gedachten bedenk je? Hoeveel halve gedachten gaan door je hoofd?Is er een specifieke gedachte die steeds weer de kop opsteekt? Dit kan een gewoonte zijn of een patroon. Overleg met jezelf, ga in dialoog met jezelf, in gebed, over de eigenlijke inhoud van je gedachte die in je bewustzijn gekomen is. Word jezelf héél bewust van alles wat je denkt.

Stage 3: schrijf op

giet nu alles uit op papier, in een dagboek of een metacog, zie je bepaalde patronen verschijnen? Woorden of beelden die zich steeds herhalen?

Stage 4: herlees / herbezoeken

Wees eerlijk met jezelf. Begin te sorteren in je gedachten, bijvoegen, veranderen, evalueren, denk na over wat je hebt opgeschreven

Wanneer je je metacog of dagboek herleest vraag jezelf af:

komt dit overeen met wat Gods Woord zegt?

Komt dit overeen met wat God belooft heeft in Zijn Woord?

Heb ikzelf hierbij verantwoordelijkheid te dragen?

Wie moet ik vergeven?

Moet ik mezelf vergeven?

Schrijf dit bij je dagboek of metacog, vergelijk datgene wat jou pijn heeft veroorzaakt met de waarheid van Gods Woord daarover.

Schrijf op wat je graag als resultaat/resolutie zou hebben en bid over de situatie.

Bid dat God wil genezing brengen over dit gebied en iedereen die erbij betrokken is.

Schrijf bij je aantekening over je dromen voor liefde, stort je hart uit voor God.

Bespreek dit eventueel met iemand die goede raad kan geven en dat je vertrouwt.

Na deze stappen zorgvuldig uit te voeren is merkelijke verandering waarneembaar.