JEZUS BRANDT VAN VERLANGEN

clip_image001

 

 

JEZUS KIJKT UIT NAAR DE OPNAME!

Wanneer een gelovige jongen en een meisje verliefd worden op elkaar, dan begint er een brandend verlangen te groeien om te huwen. De harten worden boordevol van verlangen naar het grote huwelijksfeest, waarbij de bruidegom zijn bruid komt ophalen. De Bijbel beschrijft Jezus als de bruidegom. Wie is dan die geliefde van Jezus? : Alle wedergeboren mensen die Hem Bijbelgetrouw volgen, zijn de bruid! Die vijf van de tien maagden, waar in de Bijbel sprake is.

Koning Salomo beschreef destijds dat diep verlangen van de hemelse Bruidegom in het zijn liederenboek, het Bijbelboek Hooglied. Ook de bruid op deze aarde verlangt om Hem te zien. En welke zijn de kenmerken van de bruid? Salomo had een bijzonder oog en beschreef die geliefde bruid in zijn mooiste lied!

clip_image0041 Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt schoon; uw ogen zijn als duiven, door uw sluier heen, uw haar is als een kudde geiten, die neergolven van Gileads gebergte. Hooglied Hfd.4

Wanneer men kijkt naar een bruid, dan is het bruiloftskleed het eerste wat vrouwen bekijken. Doch vandaag gaat die mooie symboliek die erachter steekt verloren. Men is vandaag zo goddeloos geworden dat velen niet meer willen huwen, en zich ook aan niets meer willen laten binden! De gemeente (Bijbelgetrouwe christenen) is hier bekleed met witte klederen die spreken over het behoudenis enkel door genade. (Jes.61:10, openbar.7:14) Mensen die vergeving van God ontvingen door geloof in het reinigende bloed van Jezus. Ze lieten zich bewust en door God overtuigd, dopen, ze zijn super schoon in de ogen van God! Ze zijn zeer kostbaar geworden voor God. Ze begonnen een gelovig leven en gedroegen zich anders, afzonderend en strevend naar Bijbelse normen.

Zo deed ook Abraham, en hij verliet zijn vader die afgoden diende. Abraham bleek ook van een “nieuw soort geloof” te zijn! Hij verlangde naar de stem van die onzichtbare God.

Klederen spreken ook over de status van iemands persoon. De apostel Jacobus noemde de klederen van de rijken, door de motten aangevreten! Klederen met gaten! Hij zag en bedoelde hun schandelijk, zondig en ongelovige levenswijze.

“uw ogen zijn als duiven, door uw sluier heen,”

Duivenogen hebben gewoonlijk een kenmerk van helder te zijn en een goede gezondheid te tonen. Die veranderde mensen, zij die Jezus Bijbels volgen, hebben een klare blik op het aardse leven. Ze leren scherp onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen. Ze zoeken geen compromis met andere “mannen”, of goden! Hun geweten is veel gevoeliger geworden. Geen ontheiligende oecumene of paganisme! God bemint zulke mensen, die alleen Hem aanbidden! Hij zal ze van deze aardbol wegnemen vooraleer de moordende oordelen komen, beschreven in de Apocalyps!

Job 28:28 maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.

Spreuken 3:5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

1 Joh. 5:20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

uw haar is als een kudde geiten, die neergolven van Gileads gebergte.

clip_image006Het beeld hier beschreven spreekt over lang krullend haar. Het lang haar is haar gegeven als een sluier. Het staat symbolisch voor “trouw blijven”. Dit is een kenmerk van de ware geliefde van Christus, de trouwe slaven. Spr. 12:22 Leugenlippen zijn de HERE een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.

Bedenk ook, het haar van Richter Simson, was een beeld van zijn trouw en zijn kracht. Hij verloor het beiden tesamen, toen hij ontrouw werd aan zijn belofte. Wie de bruidegom ontrouw worden verliezen geestelijk inzicht, zoals Simson zijn ogen als straf! Maar God bleef trouw en Simson kreeg voor hij stierf genade.

Uw tanden zijn als een kudde geschoren schapen,

Witte tanden gebruiken we om het voedsel voor het lichaam te vermalen tijdens het eten. Symbolisch staat het hier voor: het verwerken van het geestelijke voedsel, het manna uit de hemel, welke wij tot ons nemen tijdens het lezen van de Bijbel, en Bijbelonderricht. Let erop het zijn witte tanden, als geschoren en gewassen schapen. Die schapen zijn vruchtbaar, en brengen nieuwe schapen voort. Wit staat voor reinheid, dus een zuiver kunnen begrijpen van het Woord. Bijbelkennis zonder eerst de Geest te hebben ontvangen, heeft geen enkel nut, dit zijn christenen zonder witte tanden!

3 Als een scharlaken draad zijn uw lippen en liefelijk is uw mond. Als een gespleten granaatappel zijn uw slapen, door uw sluier heen.

clip_image008Jezus let op het spreken van zijn geliefde. Hij luistert naar haar, spreekt ze van Hem, getuigt ze van Hem, spreekt ze over Zijn liefde die hij eens betoonde op Golgotha?

Ze heeft rode lippen. Veel vrouwen hadden vroeger rode lipstift.

Ook hier zien wij die mooie vrouw met rode lippen, scharlaken. Die lippen spreken over het rode bloed van Jezus, dat de mens verzoende met God zelf! Ieder Christen die spreekt tot anderen over het offer van Jezus, en de vergeving door zijn bloed, moet weten dat hij God welgevallig is en symbolisch rode lippen heeft! Ze kunnen bv. hartverkwikkende woorden gaan spreken, en doeltreffend mensen met een depressie helpen!

clip_image010

4 Uw hals is als de Davidstoren, die gebouwd is met tinnen; de duizend schilden hangen daaraan, en alle zijn beukelaars van helden.

Aan die toren werden schilden van de helden gehangen na een overwinning, en dienden als decoraties, overwinningstekens.De versieringen rond de hals van de bruid spreken over haar overwinningen in haar geestelijk leven. Dit zijn sieraden die de wereld niet altijd ziet. Maar God ziet ze wel.

3 Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, 4 maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.1 Petr.3

1 Joh. 5:5 Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

Wanneer wij zien naar oud-strijders, welke werden vereerd met decoraties, dan zijn zij fier en gaan nog marcheren met opgeheven hoofden.

Iedere christen is ook een strijder van Christus, en door Hem zijn wij overwinnaars. Dus alle reden om ook fier te mogen zijn.

Rom. 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,

die ons heeft liefgehad.

https://biblespace.wordpress.com/.