WEEN NIET

clip_image001

 

clip_image003

11 En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare. 12 Toen Hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar.  13 En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. 14 En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! 15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder. 16 En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien. 17 En dit gerucht over Hem verbreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele omtrek. Luk.7

Wanneer wij vandaag horen spreken over godsdienst, dan horen wij spreken over het “naar een kerk gaan”. Mensen gaan nog naar een kerk uit traditie. Ze hebben als kind gedwongen of ongedwongen geleerd dat ze moeten geloven in God.

Wat betekent God voor de mensen vandaag nog?

Vele jongeren zien vandaag op naar iemand die opvalt, die stoer kan doen, die lichamelijk sterk is. Vandaag heeft de muziek, en superzangers nog steeds een grote invloed op de jongeren. Dit was ook zo in het leven van de ouderen, ook zij hadden toen ze jong waren, een fan in de muziekwereld of de sportwereld.

 

clip_image005

 

Bijbelgetrouwe christenen volgen Jezus! Waarom?

Is Hij hun fan of is Hij veel meer?

Een fan heeft alles te maken met het menselijke, het verleidelijke en meeslepende.

Dat is in feite de betekenis van het fanatieke. Men noemt Christenen ook soms fanatiekelingen. Jezus was geen wereldster ,geen misleider of idool die omwille van het “zielige” werd gevolgd. Wie was dan wel die Jezus van Nazareth?

Jezus is de Zoon van God!

Jezus heeft alle macht!

Jezus is op weg naar de stad Naïn. 10 km van Nazareth.(Luk.7:11)

Jezus, discipelen, een grote schare, opweg naar en dorp in Galilea, dat dorp betekende ‘schoonheid’of lieftallige.

Als wij van schoonheid of liefheid spreken, dan is dit iets dat ons aantrekt, iets dat onze aandacht vraagt. In het leven speelt schoonheid voor vele mensen een grote rol, bijzonder de vrouwen zijn erg gesteld op schoonheid. Het is ook geen zonde om mooi te zijn!

Wat ontmoeten zij? (12)

Zij werden geconfronteerd met iets dat alle schoonheid van de wereld in elkaar doet storten, een begrafenis, verdriet en de dood!

Wat een zin heeft alle schoonheid, als men de dood voor ogen ziet!

Dat is in feite wat men hier ziet gebeuren, een grote teleurstelling.

Het leven kan nog zo schoon zijn, men komt soms oog in oog met dingen die ons wereldje kunnen laten ineenstorten in een mum van tijd.

Ieder mens wordt daarbij beproefd. Wie is er echt op voorbereid?

In dit vers lezen wij dat een moeder met een enig kind, in een groot verdriet gedompeld werd door de dood van haar kind; Jezus en zijn discipelen staan hier met hun neus op een niet weg te denken realiteit van het leven.

Een weduwe met zeer groot verdriet, waarbij vele mensen medelijden hebben.

Jezus werd ontferming over haar bewogen! (13)

Voor ons is het geweldig te weten dat Jezus meeleeft met ons beleven.

Wij beleven hier op deze wereld verdrietige dingen en vreugdevolle dingen, en met alle leeft Hij met ons mee; Hij leeft mee met alle mensen! Maar vele mensen ontdekken dit niet, ze moeten gewezen worden op dit feit, om te gaan waar werkelijk troost is.

Om echt te kunnen troosten moet je macht hebben!

Bv : Wanneer een kind verdriet heeft, trachten wij als ouder dit kind te troosten, op gelijk welke wijze, wij doen wat in onze mogelijkheden ligt , maar het is beperkt!

Mensen die op ons afkomen , moeten wij wijzen dat Jezus hun probleem kent, en dat zij met hun problemen moeten leren bij Jezus te komen. Hem aanroepen.

Dit gebeurt met gebed. Mensen moeten leren bidden. Jezus leren ontdekken in het leven.

Deze weduwe had veel verdriet =

een beeld van vele mensen met allerlei verdriet omwille van veel zorgen en problemen!

een beeld van menselijke machteloosheid !

In hoeverre Is ons hart ook bewogen als wij verdriet zien?

Jezus riep: Ween niet!

Deze weduwe zal hebben gezegd : Wie is deze man, Jezus ?

Mensen mogen niet wachten met deze vraag! Hier hebben de mensen een verkeerd beeld van Jezus. Kunt u zich dit voorstellen? Je begraaft iemand waarvan je zoveel houdt, en je mag niet meer wenen?

vers 14

Jezus roept een halt toe aan de mensen die dit kind naar het graf brengen !

Hier is het storen van een religieuze plechtigheid strafbaar !

Waarom kan Jezus dit zeggen, ? Hij heeft ALLE MACHT!

Wie heeft er anders nog een begrafenis tegengehouden ?

Wie heeft er macht over verdriet?

Wie kan echt troosten?

Wie heeft er zijn macht op zo’n wijze bewezen ?

Jezus heeft macht over alle tranen !

3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openbar 21:4

Wij kunnen spreken tot de mensen over een levende hoop!

Wij mogen blij zijn, in het nieuwe Jeruzalem daar zijn geen tranen meer!

Dat is wat Jezus ons als mensen wil voorhouden, een nieuwe toekomst, een toekomst met hoop, een toekomst voor alle mensen die geloven in Hem die macht heeft over leven en dood!

De hele wereld is een lijkstoet aan het worden.

De hele wereld loopt achter de dood aan. Geen mens leeft zonder verdrietige tijden in zijn leven ! Er is slechts een oplossing voor deze wereld van ziekte en dood en verdiet : JEZUS !

Het is deze Jezus die wij moeten brengen. Er is slechts een trooster : Jezus !

Zwijgen over Jezus is voor ons zonde! Jezus kent en ziet verdriet ! Hij weende zelf om Lazarus! Jezus, sprak niet tot de weduwe over vergeving en zonde, Hij toonde wie Hij was :

DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN!

Jezus , nog een vreemde man in de ogen van de weduwe,

Voor vele mensen is Jezus nog steeds een vreemde man, maar Hij is : een God van wonderen , een God van Mirakels. een God van het leven. Als je van de macht van Jezus spreekt, moet het hart van de mensen herleven. De mogelijkheid om Hem persoonlijk te leren is er ook vandaag nog! Lees en geloof enkel de Bijbel.

God deed een wonder in ons! Wat is er van te zien ?

Hij gaf hem aan zijn moeder! (15)

Zoveel mensen willen geld op tafel leggen om een overledene terug te hebben.

Maar mensen hebben niet deze macht. Hier moet de hoogmoed van de mensen breken op de harde realiteit van het leven. Geloof in Hem en ontvang eeuwig leven!