DE VROUW IN BIJBELS LICHT

DE STERKE VROUW

clip_image002

Waar denk je aan bij een ‘sterke’ vrouw?

Is het iemand die

zegt:

– Ik doe het zelf wel

– Ik ben uitstekend in staat mijn eigen boontjes te doppen

– Ik heb nog nooit eerder hulp van anderen nodig gehad en ik

ben zeker niet van plan het nu te accepteren.

Vrouwen die zich erop kunnen beroemen dat zij nooit hulp

nodig hebben, worden er vaak om geprezen dat zij zo sterk

zijn. Zij kunnen concurreren met andere vrouwen of mannen en

bewijzen steeds weer hun onafhankelijkheid en hun

capaciteiten. Maar dat is niet de kracht die God bedoelt.

Ook een Bijbelgetrouw christen die in alles juist lijkt te handelen, haar

huis op orde en actief in de gemeente, kan een houding van

onafhankelijkheid hebben, waardoor het voor anderen moeilijk

is contact met haar te hebben.

Kijk nog eens naar de vrouw uit spr.31:17

Zij is onvermoeibaar. Zij is geestelijk, mentaal en

lichamelijk fit voor de taak die God haar geeft. Hoe

‘omgord’ en ‘bekleed’ een christen vrouw zich met sterkte?

Wat betekent het om ‘sterk in God’ te zijn?

1 NIET SNEL VAN STEEK ZIJN

Spr.31:25

In les 1 zagen we dat het zekerheid geeft, als je weet wie je bent, een dochter van de Koning, door Hem geaccepteerd en uitgekozen. Je hoeft je waarde niet te bewijzen, Hij heeft je waardig gemaakt. Als je in deze zekerheid tot rust komt, maakt het je sterk.

Jes.30:15

Een vrouw die op haar eigen bekwaamheid steunt is snel van streek. Zij heeft geen innerlijke vrede, raakt gefrustreerd, of neemt zelfs een martellaarshouding aan.

‘Niemand waardeert het dat ik zo hard werk’

Niemand bekommert zich om mij’ enz….

Maar als zij tot Jezus komt en Hem door haar heen laat werken door Hem te vertrouwen in ieder detail van haar leven, krijgt zij sterkte

2. DE JUISTE PRIORITEITEN

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechte

Spr.10:29

Gehoorzaamheid aan Gods woord en aan de weg die God jou heeft laten zien, betekent: Het geheim van zijn kracht kennen. Het niet leven binnen de grenzen van Gods woord is de belangrijkste oorzaak dat vrouwen afknappen op hun taak, verscheurd’ door tegenstrijdige belangen, ontevredenheid, verwarring, na-ijver en spanning. Maar een vrouw die haar huis bouwt op een manier die God behaagt, zal steeds sterker worden.

Voor de getrouwde vrouw zijn die prioriteiten in grote

lijnen:

1. Haar verhouding met God

2. Haar man liefhebben en in zijn behoeften voorzien.

3. Zorg hebben voor de emotionele, praktische en geestelijke

behoeften van haar kinderen, inclusief een goede regeling van

het huishouden.

En als er nog tijd over is:

4. Anderen in de gemeente of in haar kennissenkring dienen

5. Haar baan.

Voor de ongetrouwde vrouw:

1. Haar verhouding met God

2. Haar verhouding met de broeders en zusters die God haar

gegeven heeft in een persoonlijke relatie. Haar liefde en

toewijding aan hen uitwerken en die ook van hen ontvangen.

3. Haar baan.

4. Anderen in de gemeente of in haar kennissenkring dienen. Een vrouw die Gods weg voor haar leven kent en Hem Gehoorzaamt

STERK DOOR BLIJDSCHAP

Neh.8:11

Hoe kun je blij zijn als de omstandigheden in je leven juist heel pijnlijk zijn? Als jij in gemeenschap met God wandelt, zoals een dochter met haar Vader, en weet dat er geen wolk van onbeleden zonde tussen zit, dan beleef je de vreugde van zijn aanwezigheid. Blijdchap is de vrucht van de Geest, die in je leven groeit.

Jakobus 1:2-3

4. STERK IN VERLEIDINGEN

1 Tim2:14

Laat je als vrouw niet verleiden: ook anderen zullen vaak met jou de gevolgen moeten dragen. Verleiding is er op allerlei terreinen: de reclamespots op de televisie: de winkelier die je ervan probeert te overtuigen dat het allernieuwste snufje je leven zal veranderen, zodat je niet zonder kunt. Maar het kan ook een nieuwe leer zijn die de christen een succesleven belooft, zonder moeiten en verdrukkingen. Laat je niet te pakken nemen door al deze dingen(Job 12:13) Erken je eigen kwetsbaarheid en ontwikkel heel bewust je afhankelijkheid van God om wijsheid en kracht te ontvangen in de verzoeking

5. LICHAMELIJK STERK

Een vrouw die volledig toegerust is voor de taak die God haar gegeven heeft moet ook lichamelijk fit zijn. Zij dient de nodige rust en slaap in acht te nemen. Zij moet het voedsel eten dat het lichaam nodig heeft om lichamelijk sterk te zijn en vermijden wat haar gezondheid schaadt .Hij wil je graag sterk en gezond maken,om te kunnen doen waarvoor Hij je geroepen heeft.(Jak. 1:5)

6. RESERVES HEBBEN.

Een sterke vrouw heeft voldoende reserves. Waaruit haalt zij die?

‘De Here Here is mijn kracht (Habakuk 3:19)

‘DeHere is mijn kracht en mijn schild: op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.(Ps 28:7

‘Die God die mij met kracht omgordt…..Ps 18:33

 

IMAG0172

‘De Here is mijn kracht en mijn psalm.(Ex 15:2)

a. Ken je krachtbron.

De Heer zelf heeft alle kracht en is de bron van alle kracht

die wij nodig hebben. Om uit die bron te putten is een echte

persoonlijk verhouding met Hem van het allergrootste belang.

b. Dien Hem

Goed dienen betekent meer aandacht hebben voor de mensen die

je dient, dan voor het werk datje voor hen doet. Een goede

serveerster bijvoorbeeld zal haar klanten alle aandacht geven

om het hun naar de zin te maken

Luc 10:40

Martha maakte zich meer bezorgd over de dingen die zij voor Jezus deed, dan over wat Jezus op dat moment van haar vroeg

Luc 10:41-42

 

Wat had Maria gekozen? Om dat moment wilde zij alleen maar

bij Jezus zijn om naar Hem te luisteren, niet bezig met allerlei ‘dingen’. Met alle verplichtingen die een vrouw heeft is het voor haar maar al te makkelijk in beslag genomen te worden door het ‘doen van dingen om de Heer te dienen, in plaats van een hart te hebben dat op de Heer Zelf gericht is. Een vrouw die geleerd heeft de Heer Zelf te dienen, zal merken dat haar kracht en haar vertrouwen in God voortdurend groeit.

c. Verwacht Hem

Jes. 40:28-31

Er is wel eens gezegd dat de verhitte, menselijke geest meer verwarring kan veroorzaken dan welke boze geest ook. De Heer wil graag dat je de hele dag met Hem spreekt en Hem aanroept als je je zwak voelt, maar paniekgebeden bouwen niet een relatie op waaruit je kracht ontvangt. God wil jou. Hij wil graag tijd met zijn dochter hebben, niet om alleen maar problemen te horen in je gezin, je baan, je gemeente, of van mensen die gebed nodig hebben.

Hij wil niet graag altijd maar spreken over aanpassingen in je leven. Hij wil je vertellen hoeveel je voor Hem betekent, hoezeer Hij je liefde waardeert God is niet op zoek naar een volmaakte vrouw, maar naar de vrouw die Hem liefheeft en die Hem eert, de vrouw die weet wat het is om stil voor Hem te zijn. Deze vrouw die tijd met besteedt zal steeds sterker in Hem worden.

PERSOONLIJKE TAKEN

Denk erover na hoeveel tijd je gebruikt om tegen de Heer te praten, en hoeveel tijd je gebruikt om met Hem te zijn en naar Hem te luisteren door te lezen in je Bijbel.

Zs. Marlene Delanghe