HET WONDER VAN HANNA

clip_image002

 

clip_image003

Hoeveel gebeurt het niet dat men iemand iets geeft, een geschenk of iemand helpt, en dat men nog geen blijk van krijgt. Wij leven in een tijd dat alles wel heel normaal lijkt en de opvoeding van kinderen is vandaag een bijzaak. God is onze Schepper, en iedere dag die wij leven en beleven is dank zij Hem. Het lijkt normaal en niemand denkt eraan. Maar diezelfde God kent ons en kijkt iedere dag naar ons, ook ‘ s nachts als wij slapen. Hij kent ook onze noden en wat op ons hart ligt, onze kommer en zorg en angsten, maar ook naar onze blijdschap. Zo lezen wij in de Bijbel ook over iemand die een verlangen had, maar het verlangen was menselijk gezien niet mogelijk.

Het gevolg was dat deze vrouw dagelijks daarmede bezig was en depressief werd en niet meer at. Deze vrouw wilde kinderen en kon er geen krijgen. Deze vrouw had maar een hoop: haar God. Haar God was wel de enige levende God De God van Israël, waartegen de ganse wereld zich vandaag keert. Ze bad en iemand bevestigde dat haar gebed zou verhoord worden.

Haar gebed werd verhoord en ze kreeg wat ze had verlangd op wonderlijke wijze.

De vrouw waarover sprake, is de moeder van de grote profeet Samuel, Hanna. Het is heel belangrijk te lezen en te bedenken wat ze zegt in haar dankgebed.

Ps 37:4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

 

Zich verlustigen in de Here betekent gewoon, altijd en voor alles je vertrouwen te stellen op Hem. Je moet je als het ware toevertrouwen aan Hem. Je verdriet en je vreugde delen met Hem.

 

1 Sam.2: 10-10 Het danklied van Hanna.

Vers 1

De grote wens van haar hart is in vervulling gegaan. Hanna loopt over van geluk en ze weet heel zeker vanwaar dat komt, en ze looft en prijst haar God. Ze heeft een enorme ervaring opgedaan. Wat niet kon, gebeurt toch ze is moeder geworden in een tijd waar de medische wetenschap nog nergens stond, en ook vandaag daar nog grote moeite mee heeft om zwanger te worden op normale wijze.

Ze dankt God met hart en ziel en grote blijdschap.

Wij kunnen ons vragen stellen:

 

Wanneer heb ik zoiets meegemaakt?

Welke waren mijn omstandigheden?

Welke zijn de wensen van mijn hart?

Wil ik ook zoiets eens meemaken?

Waar klop ik aan in uiterste nood? Klop ik aan het juiste adres?

Is die God van Hanna ook mijn God? Is Jezus mijn God?

Ben ik bereid een gelofte te doen?

“mijn hoorn is verhoogd in de Here”

Een hoorn in de bijbel is een beeld van macht en kracht. Wij zagen dat Hanna eerst depressief was, moedeloos, machteloos en hopeloos.

Ze was niet opgewassen tegenover haar levenslot en niet tegen de omstandigheden die ze te dragen had door haar gesloten moederschoot. De bijvrouw Peninna tergde en vernederde haar ( 1 Sam.1:6).

Nu is ze anders, ze heeft ervaren dat ze toch Iemand heeft gevonden die almachtig is.

Haar verhoord gebed maakte haar blij, sterk en moedig en het genas haar depressiviteit. Haar zoon werd een grote profeet.

Ze heeft Gods kracht ervaren, ze heeft Zijn hulp ervaren en anderen die met haar lachten moeten nu zwijgen.

 

Zoiets is gegeven als een voorbeeld.

Zovele mensen hebben problemen waar tegenover ze machteloos staan, hen verdrietig en ziek kunnen maken enz.

Waarom laat God deze dingen toe? Wel, het kunnen wegen zijn die leiden tot bij Hem.

God wil dat de mensen opnieuw willen luisteren naar Hem!

God wil dat mensen gelukkig zijn.

God wil dat mensen ook eens tijd maken voor Hem en Hem vinden in hun leven. Jes 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

(2) Niemand is als u. Dat betekent God is heilig. Ze vergelijkt God met een rots.

Een rots staat vast en wankelt niet .

Mt 7:24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Het bouwen van een huis, is een beeld van zijn leven. Maar waarop men zijn leven bouwt is belangrijk. Als men slechts leeft om rijk en welstellend te worden, dan bouwt men op zand. Bij een overstroming van beproeving valt het huis ineen. Zo stort het leven van mensen soms in elkaar bij het verlies van hun geld of hun droom. Ook Job werd beproefd, en verloor alles. Toch hield hij stand door zijn geloof, en later kreeg hij alles dubbel terug! Hij had een rotsvast geloof.

De Here is alwetend.

(3) Hanna heeft begrepen dat God van haar probleem wist, al voor ze bad.

Er kunnen dingen zijn die ons zorgen kunnen baren, en die dingen weet God.

Hij kijkt hoe we daarop reageren en handelen.

De wetenschapper is beperkt, en doet onderzoek, hij spreekt hoogmoedig door zijn kennis.

Christenen wisten duizend jaar vroeger dat de aarde rond was, door enkel te geloven wat God zegt in de bijbel!HANNA 2

(7) De Here maakt arm en rijk.

Alles ligt in de handen van God. Een mens moet niet roemen en hoogmoedig worden

Want alles ligt in Gods handen.

Rijk zijn is geen garantie om gelukkig te zijn.

De bijbel leert ons twee soorten van rijkdom, wereldse en hemelse!

Maar slechts de hemelse zal blijven.

De 8:17 Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven.

Spr 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

(9) Wij moeten Hem danken, want Hij bewaart ons voor verkeerde stappen in ons leven.

Hij spreekt van gunstgenoten. God bewaart ons om verkeerde beslissingen te nemen doordat wij luisteren naar Hem. De goddelozen komen om in duisternis, dit is door onwetendheid en geen kennis van God.

(10) Wie de Bijbel geen gelijk wil geven, zal uiteindelijk sterven. God heeft veel geduld, maar er komt een einde aan. Wanneer een mens de waarheid niet wil aannemen of niet wil gehoorzamen

Nadat hij het heeft gehoord, dan gaat het bergaf met die mens.