HET VATICAAN LIEGT

Benedictus verwerpt letterlijke en spoedige terugkeer Jezus Christus

clip_image002

De terugkeer van Jezus Christus is volgens de paus niet meer dan een ‘herinnering’ aan ons geloof.

Letterlijke eindtijd past niet in Nieuwe Wereld Orde Vaticaan

In deze Nieuwe Wereld Orde past volgens de paus geen ‘eindtijd’ en geen ‘einde van de wereld’ en dus ook geen letterlijke terugkeer van Jezus Christus. Tijdens een preek in de Sint Pieter op 18 november ontkende Benedictus dan ook dat Jezus tijdens Zijn beroemde rede op de Olijfberg het over het letterlijke einde van de wereld had, ondanks het feit dat Hij de letterlijke vraag van de discipelen naar de tekenen van dit ‘einde’ letterlijk beantwoordde. (2)

Jezus profetie dat er pal voor Zijn terugkeer een verdrukking komt waarin valse profeten zullen opstaan, zon en maan worden ‘verduisterd’, de ‘sterren van de hemel’ zullen vallen waarna de ‘Zoon des mensen… op de wolken’ komt ‘met grote macht en heerlijkheid’ (Marcus 13), moet volgens de paus ‘geestelijk’ worden gelezen. Die terugkomst zou enkel bestaan uit de reeds gesproken woorden van Jezus. ‘Daarom beschrijft Jezus hier niet het einde van de wereld… zoals een ‘ziener’. Integendeel, hij wil de nieuwsgierigheid in ieder tijdperk aangaande data en voorspellingen wegnemen.’

Terugkeer Jezus slechts een ‘herinnering’

Deze ontkenning van Jezus’ letterlijke terugkeer op de wolken door de paus is niet nieuw. In november 2009 verwierp Benedictus tijdens een toespraak in het kader van de naderende kerst het gevoel van veel christenen dat we in de eindtijd leven en Jezus spoedig zal terugkeren om bij de mensen te zijn. Die belofte zou er niet één ‘van tijd en ruimte’ zijn, maar ‘van liefde’. De terugkeer van Jezus moet volgens hem dan ook worden opgevat ‘als een herinnering aan de fundamentele waarheid van ons geloof… die we ervaren als we de nabijheid van God in het gezicht van de pasgeboren Jezus zien.’ (schuingedrukt toegevoegd)

Een jaar eerder had de paus zich ook al uitgesproken tegen ‘messiaanse voorspellingen’ aangaande het einde van de wereld. ‘De geschiedenis gaat gewoon door, inclusief allerlei menselijke tragedies en natuurrampen.’

Paus door Petrus weersproken

Uitgerekend de apostel wiens opvolger de paus beweert te zijn, Petrus, schreef in zijn tweede brief echter:

‘Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als van het begin der schepping af geweest is.

Want willens en wetens ontgaat hun dat… de tegenwoordige hemelen en de aarde door hetzelfde woord als een schat (zijn) weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden (SV: verbranden). Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn… vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.’

Kortom: christenen behoren geen door de VN en het Vaticaan geleide Nieuwe Wereld Orde te verwachten -laat staan daar naar te streven-, maar wel degelijk ‘vol verwachting’ uit te zien naar het letterlijke einde van de wereld en een letterlijk nieuw begin onder leiding van de letterlijk teruggekeerde Jezus Christus.

Bron: Xander

 

Commentaar Biblespace:

Het einde van de wereld is het nog niet, dat klopt!

De plotse ( spoedige, verk.vert.) terugkomst van Jezus staat voor de deur! Dit is de hoop van alle “Abel”-christenen. De “Kain”-christenen zullen de paus wel geloven.

De huidige paus (koning in de Bijbel) is de voorlaatste, zijn opvolger kan best de Antichrist zijn. Antichrist betekent: In de plaats van Christus, of plaatsvervanger!

Meer info te vinden in de Apocalypsstudie op onze site. 

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in ACTUEEL PROFETIE. Bookmark de permalink .

2 reacties op HET VATICAAN LIEGT

  1. Vera Mortelez zegt:

    Ik zou graag eens de brieven van Thomas lezen en dat boek van Henoch.Dat moet interessant zijn.

    Op 12 december 2012 09:32 schreef BIBLESPACE – CHRISTENHUISGEMEENTEN VEURNE

    Like

Reacties zijn gesloten.