DE TROON VAN SATAN

DE TROON VAN SATAN

Griekse mythologie, ‘oude’ afgodenthema’s zijn springlevend: Het grote Altaar van Zeus. Er is een cryptische verwijzing naar satan in Openbaring 2:13, die onze aandacht vraagt ​​…

Jezus liet Johannes een van Zijn profetische brieven doorgeven aan Pergamum in Griekenland  waarin Hij zegt in Openbaringen 2:13:

“Ik weet uw werken, en waar gij woont, daar waar de troon van Satan is.”

Hij prijst de christenen in Pergamum voor hun trouw in moeilijke tijden, Jezus zegt duidelijk dat het grote Altaar van Zeus in Pergamum de “zetel” of troon van satan is. Het werd gebouwd in de tweede eeuw voor Christus, niet als een tempel, maar als een open lucht altaar. Eumenes II, de koning van Pergamum, was waarschijnlijk degene die het gebouwd heeft. Hij was de persoon die Antiochus IV Epiphanes aanstelde als koning van het Seleucidische Syrische Rijk . Antiochus IV n ging aar Pergamus en aanbad Zeus (satan) op zijn altaar.

Door een artikel van El Gallo, waarvan ik [bronschrijver van dit artikel] moet toegeven dat ik nog nooit van hem gehoord had, raakte ik enthousiast over de interessante geschiedenis van het altaar van Zeus, een deel daarvan wil ik graag aan je doorgeven …

Gallo schreef:

“Eumenes was een mentor voor niemand minder dan Antiochus IV Epiphanes, ja, niemand minder dan de Seleucidische koning die de eerste “gruwel der verwoesting” pleegde door het plaatsen van een standbeeld van Zeus in de tempel en het doden van een varken op het altaar – ter ere van Zeus.”

clip_image002

 

“De Duitse archeologen zijn in Pergamum. Zij benaderen het islamitische Ottomaanse heersers met een voorstel om het oude heidense altaar van Zeus te kopen en verplaatsen het naar Berlijn. Zij verhuisden het hele bouwwerk naar Berlijn, waar zij een groot museum bouwden in het jaar 1880 en zij het altaar restaureerden. Het werd heel beroemd en een icoon van de Griekse architectuur, erkend door geleerde mensen van over de hele wereld. ”

En nog ongeveer 50 jaar vooruit gespoeld …

clip_image004“Een jonge Oostenrijkse kunst liefhebber genaamd Adolf Hitler moet vooral zijn gecharmeerd van het …” Hij bouwde een replica van waaruit hij een reeks van betoverende toespraken aan de verzamelde massa’s hield. Het was een coming out party van een soort, waar de wereld besefte dat dit geen gewone politicus was. Hij leek doordrongen van een bijna hypnotische mogelijkheid om niets in het bijzonder te zeggen, maar op een manier die de jeugd verrukt. En hij deed het tijdens het spreken van de replica van het meest beroemde oude Berlijns museumstuk: Het grote altaar van Pergamum, ofwel – het altaar van Zeus, ofwel – de troon van Satan”.

De heuvel in Pergamum, waar het altaar van Zeus oorspronkelijk was gevestigd.

Nog eens 75 jaar verder in de tijd …

“Een andere charismatische jonge politicus betovert enorme Duitse menigte met een spetterende speech in Berlijn.

Barack Hussein Obama doet iets wat geen enkele Amerikaanse presidentskandidaat ooit heeft gedaan die in het buitenland is, namelijk het geven van een belangrijke buitenlands beleids toespraak. De aanbiddende jeugdige menigte, die een groot deel van Europa vertegenwoordigd, luistert als hij zegt… vrijwel niets. Maar hij doet het zo goed.” Een omroeper op de Duitse televisie zei: “Je hebt net gehoord van de volgende president van de Verenigde Staten van Amerika, en de toekomstige president van de wereld.” Heeft Barack Hussein Obama een bezoek gebracht aan het Museum van de het grote altaar van Zeus in Berlijn, terwijl hij daar was? Reken maar dat hij dat deed. Naar aanleiding van dit ongekende bezoek van Barack Hussein Obama kwam hij terug naar Denver, Colorado in de VS om de Democratische partij in de finale vorm te gieten. Daar maakte hij een gedurfde, en sommigen zouden zeggen arrogant besluit om zijn nominatie te aanvaarden in een enorme voetbalstadion, in de hoop het te vullen met 100.000 fans. De aantallen waren ongekend voor een Amerikaanse politieke toespraak – behalve voor hem. Deze jonge rockster politicus leek menigten naar zijn wil te kunnen samenbrengen. Maar zelfs zijn trouwe aanhangers voelden zich ongemakkelijk, dat hij het podium eiste om te spreken was nogal on-Amerikaans en pretentieus. Hij wilde een toespraak vanaf een replica van een Grieks gebouw – Het grote altaar van Zeus!

clip_image006

 

Denver Stadion en de replica van “ Het altaar van Zeus”, “ satan’s zetel”.

Terwijl foto’s van de bouw zich via het internet verspreiden verkreeg de christelijke auteur Joel Richardson brede geloofwaardigheid door aan te tonen dat het gebouw een kloon was van het grote Altaar van Zeus die eens boven de stad Pergamon stond. De mensen achter Obama  hadden wat zwakke argumenten dat het altaar, de U.S. Capital and White House West Wing gecombineerd voorstelden. Maar geleerde experts waren het met Richardson eens; het was een replica van Het Grote Altaar van Pergamum.

clip_image008

Zo…….nieuwsgierig? B. Hussein Obama koos ervoor zijn eerste initiële politieke speech voor een verzamelde, voornamelijk jonge menigte te houden vanaf een replica van de troon van satan, net als Adolf Hitler tientallen jaren eerder.

‘En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen…’ (bijbel: Openbaringen 13:11)

Wat deze informatie doet is het volledig ‘openbaren’ van de man die wij Barack Hussein Obama noemen en het legt bloot dat deze man niet is wij hij zegt dat hij is, maar iemand die is grootgebracht en klaargestoomd is voor een ‘uniek doel’ door diegenen en door die ‘ene’ bij wie hij in dienst in. Dit is de ‘dag’, zijn ‘uur’, zijn ‘moment’. And niks zal hem weerhouden van zijn ‘taak’ hem gegeven. De zandloper is omgekeerd. Als het zand snel passeert, tellende de momenten als het zand snel passeert, worden wij eraan herinnerd dat de tijd kort is.

“Hij” komt eraan en hij is hier. Het staat geschreven! Het zand van de zandloper wordt minder. Als we licht schijnen in de duisternis en wij blootleggen wat verborgen was, laat het ons zien wie Barack Obama werkelijk is en zijn ‘toegewezen taak’ samen met andere interessante dingen ‘verborgen in het volle licht’.

 Satan’s Seat Laten wij eens beginnen met Openbaringen 2, vers 12-13 :

12 “En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum: Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft:13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar waar de troon van satan is…”

Pergamus was de plaats van het ‘Altaar van Zeus’, beter gezegd de ‘Troon van Zeus’. Zeus draagt in de Griekse mythologie dezelfde titel als Jupiter in Rome en hij was de koning van de goden die zijn vader, bekend als Cronos in de ‘strijd der titanen’.

Hoog op een heuveltop, uitkijkend over de stad Pergamos bestond dit altaar van Zeus, welke levensgrote fresco’s in steen uitgehakt had rondom de basis van het gebouw. De fresco’s stelden de grote strijd voor tussen de ‘Titanen en de Olympianen’.

De ‘Strijd der Titanen’ zoals het verhaal gaat, waarin Jupiter, of ‘Zeus’ de koning van de goden werd. De tempel van Zeus was daar in Pergamum precies zoals de bijbel voorzegd aangaf. De tempel met zijn lange gebogen veranda, gebeeldhouwde fresco’s rondom en Grieks ontworpen zuilenrij. In die tijd werd het altaar van Zeus beschouwd als ‘een van de zeven wereld wonderen’ van de oude tijd en werd het hoog gewaardeerd als een van de meest populaire plaatsen in het Griekse rijk. Het werkelijke altaar van Zeus, zetel van Satan is in Berlijn Duitsland. In het Bijbelvers noemt God Zeus, ‘Satan’ en zijn troon/altaar een ‘zetel’. Dit is welbekend bij de meeste Bijbelkenners.

clip_image010Maar wat niet erg bekend is, is dat Satan ook een ‘strijdwagen’ had. En zijn ‘strijdwagenrijder was niemand anders dan ‘Victoria’, ook wel bekend als de ‘Godin van de Overwinning’ (foto hierboven) Een kanttekening hierbij is dat rond 1880 archeologen het ‘altaar’ van Pergamus hadden verwijderd en zorgvuldig weer hadden opgebouwd in Berlijn waar het hedendaags goed bewaard tentoongesteld staat in het Pergamon museum.

Satan’s strijdwagenrijdster Victoria, alias ‘Nike’

Een standbeeld van ‘Victioria’ staat hoog bovenop een griekse spits, wat een oude herinnering is aan de Egyptische obelisk. Wat interessant is dat Barack Obama naar Berlijn ging om een speech te houden over buitenlandse zaken. Voordat hij in de zomer van 2008 de gekozen president van de Verenigde Staten werd, stond hij onder het beeld van ‘Victioria’ en sprak tot een enorme verzamelde mensenmassa. Dit is nu het punt waar het interessant wordt…

De spits van Victiora. Hij keek niet rechtstreeks naar de massa toen hij zijn speech gaf, want in plaats daarvan stond hij bewust links van de massa met hen aan zijn rechterhand. Door dit te doen had hij zich zo gepositioneerd dat hij rechtstreeks adresseerde en keek naar het Pergamonmuseum in Berlijn waar het ‘Altaar van Zeus’ zich bevindt, terwijl hij op hetzelfde moment onderaan Satan’s strijdwagenrijdster ‘Victoria’ stond.

Barack Obama onderaan de spits van ’Victoria’.‘Victoria’, als Satan’s ‘strijdwagen’, kan in al haar glorie gevonden worden hoog bovenop de Brandenburg poort in Berlijn, Duitsland.

Hier is zij majestueus tentoongesteld in commando en meesterschap als Satan’s persoonlijke strijdwagen, vooruitrijdend haar machtig ros van de ‘welbekende’ 4 paarden van de Apocalypse.

clip_image011‘Victoria’  (NIKE) in Satan’s/ Zeus’ strijdwagen mennend de Vier Paarden van de Apocalypse.

Merk op dat ’Victoria’ ‘vleugels van een engel’ heeft, ze is een ‘gevallen engel’. Ze is de meester van Zeus’ (Satan’s) strijdwagen. Kijk eens goed naar al deze foto’s en welk onvoorstelbaar gegeven dit is. Het is de ‘sleutel’ naar wat binnenkort ontsloten zal worden. Wie is deze man en voor wat voor werk hij staat wordt erg duidelijk. Onthoudt dat hij belast is tot vernietiging. Het is interessant op te merken dat God in Openbaringen 2 spreekt over Zeus als Satan’. Dan in hoofdstuk 6 maakt Johannes melding van de ‘Vier Paarden’ welke hier bedoeld worden als Satan’s paardenspan.

Als we doorgaan naar hoofdstuk 9 verteld Johannes ons over de griekse titanenkoning ‘Apollo’ als zoon van Zeus, niemand minder dan Satan’s ‘zoon’, de zoon van verdoemenis, het ‘zaad van de slang’.

Een korte samenvatting… clip_image013So let’s quickly recap… Barack Obama stond onderaan de spits met de gevallen engel ‘Victoria, Satan’s strijdwagenrijdster’ terwijl hij met opzet zijn blik richtte op het ‘Altaar van Zeus (Satan’s troon), maar waarom? Omdat de Duitse autoriteiten hem niet wilden toestaan toegang te verkrijgen tot de ‘strijdwagen van Zeus’ op de Brandenburg poort. De plek waar hij werkelijk zijn speech/ritueel wilde houden. Hiervoor moest hij een oplossing zoeken en moest hij het doen met het ‘een na beste ding’. De spits van Victioria onderwijl kijkend naar het altaar van Zeus.

Satan’s strijdwagenrijdster Victoria, alias ‘Nike’. Er begint zich een vraag aan ons op te dringen. Waarom zo’n opvallend ritueel? Barack Obama bevond zichzelf op een kruispunt en nu was de tijd. Door esoterische gebaren en duister gesproken zinnen was het akkoord verzegeld door een publiekelijke afkondiging.

clip_image015‘Esoterisch Masonisch Hand Gebaar’, ‘B’ for Barack (een tweevoudige weergave van de man en het paard), 13 Bloed rozen, Het wit Arabische paard ‘Donder’ / Barack in de achtergrond welke door Mohammed werd bereden vanaf Jeruzalem.

Bron: Fivesdoves.com; Steven/ Palm Harbor, FLA

Noot van Endoftimes.eu: We weten allemaal hoe betoverend (demonisch beïnvloed) Hitler kon spreken. Het schijnt dat het moment dat Hitler voor de eerste keer sprak vanaf (de replica) van het Altaar van Zeus hij formeel in 1937 voor het eerst sprak over alle joden die gedood moesten worden. De vraag is nu welke machten Obama heeft afgeroepen door zich net als Hitler te verbinden aan een altaar van de demoon Zeus. We zullen zien…