ANTICHRISTELIJKE GEEST

DE GEEST VAN DE ANTICHRIST IS IN HET GEHEIM WERKZAAM!

Westen steunt uitroeiing christendom Midden Oosten

Ook tijdens andere publieke optredens en interviews laat president Putin in tegenstelling tot alle leiders uit het Westen- geen gelegenheid onbenut om bijvoorbeeld te wijzen op de gruwelijke daden van de islamitische rebellen in Syrië, en het feit dat zij massaal christenen verjagen en afslachten.

Klaarblijkelijk hebben we anno 2013 inderdaad een Russische president nodig die wijst op de krankzinnige situatie waarin het ooit christelijke Westen doelbewust moslimpartijen steunt die een uitroeiingsoorlog tegen het christendom in het Midden Oosten voeren. Duidelijker bewijs dat Amerika en vooral Europa post-christelijke werelddelen zijn geworden die gestoeld zijn op een ‘alles moet kunnen, want alles en iedereen is gelijk’ mentaliteit, kan nauwelijks worden geleverd.

22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de

Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de

Zoon loochent.

23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de

Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.1 Joh.2

 

Wij kunnen vandaag enkele feiten vaststellen. Een paus Die verklaart in de hemel te komen zonder geloof in God. Een westerse politiek die hem stil volgt, en de media laat zwijgen, maar in realiteit samenwerkt met allen die Jezus Christus verloochenen!

 

clip_image001