JEZUS BELOOFDE…

 

JEZUS BELOOFDE…….

Een editie van de “The Hal Lindsey Report,” behandeld een onderwerp dat in het denken van de Amerikaanse christenen alleen maar als een vage schaduw in de verre toekomst zou kunnen opdoemen. Nu die wazige schaduw begint in een scherp reliëf af te tekenen. Die schaduw is het spook van de vervolging.

Van alle naties op aarde, leek de Verenigde Staten van Amerika de laatste plaats te zijn waar de vervolging van christenen een probleem zou worden. Maar het is nu niet meer zo’n vergezocht idee.

Ik geloof dat we in een crescendo zitten van gebeurtenissen en het veranderen van houding die te zien is zowel in het – politieke, als het culturele, spirituele en economische – wat zich binnenkort zal verenigen om de evangelische christenen als doelwit te nemen in onze samenleving. Velen van jullie zijn al geconfronteerd met een aantal van deze uitdagingen op het werk, op school (of de school van uw kind), onder uw buren of familieleden. “Politieke correctheid”, is zelfs nu al een probleem, maar ik denk niet dat het nog lang zal duren voordat “politiek incorrect” je een boete of een gevangenisstraf zal geven. Als dat gebeurt, zullen we geconfronteerd worden met een keuze en staan of: “politiek correct” te zijn, ​​of moedig je uit te spreken voor het Evangelie van Jezus Christus.

In vele delen van de wereld, staan onze broeders en zusters al voor dat dilemma. Sommige betalen zelfs voor deze moed met hun leven!

Deze week wil ik met u delen het verhaal van een man die geconfronteerd werd op een gegeven moment en rechtop stond. In feite zijn er twee van de 28 hoofdstukken in het boek Handelingen gewijd aan de “aan man genaamd Stefanus.” Zijn verdediging van het Evangelie voor het Sanhedrin was zo briljant, krachtig en door de Geest geleid, dat hij de raad van geleerden tot razernij dreef. Ze belaagden hem. Daarna namen ze hem mee en stenigden hem tot de dood erop volgde.

Nu, denk je waarschijnlijk dat het niet zo klinkt alsof Stefanus een zeer effectieve verdediging had als het resulteerde in zijn dood. Beschouw echter dit wel. Hij was een gewone Israëliet die zich zo volledig liet gebruiken door de Heilige Geest, dat hij letterlijk de best opgeleide religieuze leiders van zijn dagen verwarde. Toen ze uiteindelijk beseften dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan de zware lasten, waarmee Stephen hen beschuldigde, zaten ze zich te verbijten en doodden hem. Maar tijdens deze inquisitie, viel de kracht van de Heilige Geest zo sterk op Stefanus dat “zijn gezicht was als het gezicht van een engel.” En toen zijn geest van hem week, de Bijbel zegt dat Jezus Christus zelf opstond ter ere van de gehoorzaamheid van Stefanus!

Niet alleen dat deze gewone gelovige zich liet gebruiken door de Geest, en vreugde gaf aan Jezus dat Hij opstond om hem thuis te verwelkomen, maar zijn voorbeeld was ongetwijfeld een inspiratie voor de jonge rabbijnen die getuige waren van deze hele beproeving. Saulus van Tarsus zou later de geschiedenis ingaan als de grootste evangelist: de apostel Paulus.

Dus wanhoop niet dat de dag van de vervolging in het voorzicht kan liggen. Jezus zelf beloofde dat Hij ons de woorden zou geven om te zeggen wanneer dat moment komt. En in plaats van dat dit onze donkerste uren zouden zijn, kunnen deze tot de helderste momenten worden.

Ik heb u nodig om sterk te blijven staan ​​met mij als een wachter op de muur. De wereld moet nog horen van de blijde boodschap en dat de tijd kort is en Jezus binnenkort terug komt. Laten we nu niet wankelen. Er staat teveel op het spel.

Gods zegen,

Hal Lindsey

clip_image002