VANDAAG VREDE MORGEN OORLOG?

VANDAAG VREDE, MORGEN OORLOG?

 

SOLDATENBOEK 14-18 

Terwijl in onze dagen herdenkingen worden gehouden na 100 jaar van de eerste grote wereldoorlog, 14-18, komen andere berichten aan de horizon te voorschijn! Ondanks veel verzwegen nieuwsberichten, volgen wij voor zover wij kunnen de Bijbelse profetieën. De verschrikkelijkste tijd van de wereldgeschiedenis staat voor de deur, en die tijd wordt in de Bijbel genoemd: “De dag des Heren”. De dag des Heren is niet de zondag, zoals velen zich hebben laten wijsmaken! God liet de apostel Paulus het volgende opschrijven:

1 Maar over tijden en stonden, broeders, behoeft u niet te worden geschreven. 2  want zelf weet gij goed, dat de dag des heren komt als een dief in de nacht.3  wanneer men zegt: “vrede en veiligheid,” dan valt op hen het verderf onverwacht, zoals barensweeën op een zwangere vrouw; en ontkomen doen ze zeker niet. 4  maar gij broeders, gij verkeert niet in duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. (1 Thess.5)

De eerste christenen in Thessaloníki wisten toen al, dat het een tijd zou zijn welke onverwacht en plots zou beginnen, van de ene dag op de andere! De omstandigheden van het dagelijkse leven zouden de indruk geven van algemene vrede, veiligheid en geen oorlogsdreiging. Doch plots komen er “barensweeën”, pijnlijke situaties, algemene crisissen, welke wij nu kunnen vaststellen wereldwijd.

“gij verkeert niet in de duisternis”…dit zijn de Bijbelgetrouwe christenen welke niet in onwetendheid leven van de wereldgebeurtenissen. Christenen die geloven dat God niet liegt, en niet twijfelen.

Wat merken die christenen op? Hierbij enkele overdenkingen welke ons verontrusten, maar zeker niet angstig maken!

2008

In 2008 dreigde Rusland nieuwe kernraketten te richten op Europa, dit onder de toenmalige Russische president Medvedev, indien Amerika antiraketsystemen zou plaatsen in Polen. Indien Amerika zijn militaire capaciteiten in Europa wil vermeerderen, dan mogen wij als Russen dit ook doen.Vergist u echter niet: de Amerikaanse politieke ‘anti-Bush’ analist Webster Tarpley waarschuwde al in 2008 dat Obama door de elite gebruikt zal worden voor oorlog met Rusland en China, en dat Europa daarbij zal worden opgeofferd.

 

2014

Volgens L.Ivashoc, Russisch generaal bereidt de NAVO een militair ingrijpen in Oekraïne voor. Wat we zien gebeuren in Oekraïne en Syrië, Amerikaanse oorlogsbodems aan de zwarte Zee, wordt westers ondersteund, en tegen Rusland opgezet. Wordt Europa opnieuw een slagveld? Zover zijn we nog niet! Wanneer wij even kijken naar het beeld in de profeet Daniel, waarbij de wereldgeschiedenis werd geïllustreerd, dan verdwijnen de twee benen, naar de voeten met de tien tenen. De macht van Amerika en Rusland zal verdwijnen, en resulteren in tien machtsblokken. Hoe dit zal geschieden, zal de nabije toekomst uitwijzen.

clip_image004

clip_image006

1914-2014

Biblespace Vlaanderen