VERBREEK EEN VLOEK

VERBREKING VAN DE VLOEK OVER HET VOORGESLACHT

  GEWOON DOORGAAN EN DIT GEBED HARDOP UITSPREKEN!

Het is een gebed dat zeer werkzaam is en we hebben dat ook meerdere malen mee mogen maken.

Bevrijding van vloeken

Blijheid door genade

Gebruik daarvoor eens dit gebed

“Ik wil U vergeving vragen voor alle zonden, fouten en tekortkomingen, die ik heb begaan.

Wilt U alles wegwassen door Uw kostbaar bloed, dat U ook voor mij hebt vergoten op Golgotha. Heer, ik wil U ook vergeving vragen namens mijn hele voorgeslacht. U alleen weet, wat hun werkelijke zonden waren. Maar omdat het vele geslachten zijn, kan ik ook zelf begrijpen, dat bijna alle voorkomende zonden, ook in mijn voorgeslacht hebben plaatsgevonden.

Ik vraag U vergeving voor mogelijke banden, die er waren met het occulte:

Ik denk specifiek aan banden met de Vrijmetselarij, spiritisme, toverij en waarzeggerij. Ik vraag U vergeving voor alle overeenkomsten en contracten, die zijn afgesloten met satan en alle bloedoffers, die daarbij zijn gebracht. Ik vraag U vergeving voor alle uitgesproken vervloekingen, bezweringen en gebondenheden. Ik vraag U of U dit alles wilt wegwassen met Uw bloed en daarmee ook de kracht ervan wilt verbreken.

Ik vraag U vergeving voor mogelijke bloedschuld, die er op mijn voorgeslacht ligt:

Ik denk aan de mogelijkheid van moorden, die zijn gepleegd, aan abortussen, die zijn voorgekomen en aan mensen, die zijn omgebracht voor hun overtuiging of zelfs als offer. Wilt U deze schuld van mijn voorgeslacht afnemen en ons wassen door Uw bloed.

Ik vraag U vergeving voor onreinheden, die er mogelijk in mijn voorgeslacht zijn geweest:

Ik denk aan de mogelijkheid van seksuele relaties, die U in Uw woord verbiedt: hoererij, incest, verkrachtingen, overspel, homoseksuele daden en contact met dieren. Heer, wilt U dit alles wegwassen met Uw kostbaar bloed.

Heer, ik dank U dat ik met Uw kostbaar bloed ben vrijgekocht ook van die dingen, die door mijn voorouders op mij zijn overgeleverd.

Heer, U komt toe alle lof en eer, Amen.