HET VERBORGEN GEVAAR VAN BIJGELOOF EN AFGODERIJ

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELONDERZOEK - OOSTDUINKERKE

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

Exodus 20

Het lijkt toch wel bijzonder dat de mens zoekt om zich een beeld te vormen van God, zijn Schepper

Het niet kunnen zien van de ene levende God, veroorzaakt een leegte in de mens. Het zesde zintuig bij de mens is verloren na de zondeval, dit diende om contakt te hebben met God. Vele godsdienstige en ongelovige mensen hebben hun beelden en symbolen, waarin ze stellig geloven en ze vereren.

View original post 2.334 woorden meer