BIJBELSE PARAPLU

DE BESTE PARAPLU!

clip_image002

Zoals dit huwelijk in de regen komt te staan, en een bescherming zoekt opdat men niet door nattigheid de mooie klederen niet aanzienlijk zou maken zo werkt ook de Bijbel voor uw hart! Wij kijken even naar de regen als de moeilijkheden die een mens op aarde kan hebben. “De mens uit een vrouw geboren, is kort van dagen, en vol van onrust” Zo vinden wij dit in het boek van Job.

Wij vinden drie soorten mensen, allemaal hebben ze een paraplu, een Bijbel. Doch hoe en wanneer wil men die paraplu gebruiken?

HET EERSTE KOPPEL

Een eerste koppel, heeft gewoon geen paraplu, geen Bijbel. Die mensen dragen alle ellende zelf, zoeken zelf een oplossing, deskundigen falen, doch de problemen stapelen zich op, de regen houdt maar niet op. Wie kletsnat wordt en koud krijgt, kan ziek worden, soms sterven. Een koppel kan ten onder gaan aan de problemen. Dit koppel wilde van de Bijbel niets horen. Ongelovig dus.

HET TWEEDE KOPPEL.

Dit koppel staat ook in de regen, het bezit wel een paraplu, een Bijbel. Ze vinden het gebruik van die paraplu, een last. Ze krijgen ook problemen en moeilijkheden doch de mooie paraplu ligt ergens thuis. Zo ligt bij velen de Bijbel ergens ongelezen in een kast. Of men heeft niet begrepen waartoe die Bijbel dient, ook leeft daar niet het verlangen om dit te gebruiken. Doch dit koppel beweert ook gelovig te zijn, want ze gaan als het past eens ook naar een gemeente of kerk. Bijbelstudie is niet nodig, het regent ook niet elke dag! Ook dit koppel zal hetzelfde lot als het eerste ervaren. Ziek en geen genezing of bekering.

HET DERDE KOPPEL

clip_image004Ook dit koppel komt in de regen of hagelbuien van levenszorgen en moeilijkheden terecht. Doch dit koppel heeft een paraplu en weet dit te gebruiken. Ze openen hun paraplu, hun Bijbel, en luisteren wat God hen als raad geeft. Ze kijken naar de voorbeelden, ze lezen het met vreugde, en de partners plooien zich naar dit advies. Ze geven elk hun eigen wil op, en nemen Gods wil in de plaats. Dan staan ze allebei niet in de regen, als ze ook allebei geloven wat ze lezen. Op die wijze overweldigt het water hun klederen niet, ze hebben de echte bescherming gezocht.

Biblespace Vlaanderen.