LAAT U ZICH VERLEIDEN

 LAAT U ZICH VERLEIDEN?

Welk mens heeft zich nog nooit laten verleiden of misleiden? Wij denken niemand. Het begon al kort na de schepping, het was de vrouw die zich het eerst liet verleiden. Hoe laat een mens zich soms verleiden? Het verhaal van Adam en Eva is door iedereen gekend, maar niet allen hebben het begrepen.

De vrouw liet zich verleiden, want wat ze zag aan die boom was goed om te eten, een streling voor het oog, het zou de ogen van Eva openen, een “eye-opener” en een bron van wijsheid worden. Zou je kunnen weerstaan? De satan wilde al heel vroeg Gods schepping vernielen.

Het Hebreeuwse woord dat werd gebruikt voor “ een bron van wijsheid” is “le-haskil”. Dit woord heeft verschillende betekenissen. Het betekent ook: kennis en leren. De meest bekende Bijbelleraar Rashi, wijst erop, dat de satan haar verleidde, met de gedachte dat ze goddelijk zou worden, enkel door de vrucht van de boom te eten. Anderen leren dat er een aaneenschakeling zou komen tussen de sterke lust van de ogen en de wens van het hart. Het zou een nieuwe begeerte veroorzaken in de geest van de mens.

Een andere betekenis kan zijn: Het eten van deze boom zou succes in je leven brengen.

clip_image002

De vraag die wij ons kunnen stellen: Wat zou nu de transformatie zijn na het eten van die verboden vrucht?

Wij kunnen vast stellen dat ze na het eten, “wisten” dat ze naakt waren, en niet eerst door het zien. Een blinde die naakt is, weet het maar ziet het niet. Ze hadden maar één gebod te gehoorzamen, maar lieten zich verleiden tot hun eigenzinnige vrijheid van handelen. Hun schaamte zou zich blijvend laten herinneren aan hun zonde en meteen aan hun schuldgevoelens. Ze werden in feite geestelijk en lichamelijk naakt!

De ogen van hun hart werden geopend. Het gevolg was dat er een sterke drang was ontstaan bij beiden tot geslachtsgemeenschap, seks! Wij kunnen besluiten, dat ze feitelijk hun controle over hun geslachtsorganen waren verloren. Dit is er gekomen omdat men Gods gebod had overtreden, na hun misleiding door de satan. Daarom kunnen wij begrijpen dat de satan in de eindtijd, onze tijd, een grote invloed heeft op de mensen en gezinnen! Overspel is zoals in de tijd voor de zondvloed.

Door die val, was God Zijn controle over de mens verloren, en zo verloor de mens zijn controle over zijn geslachtorganen. Die zondige natuur van de mens is gebleven door Adam. Maar vergeving door Christus. Daarom is na overspel, de eerste moeilijke stap, te vergeven.

14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Matth.6

 

  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. Openbar.16

 

Biblespace Vlaanderen

https://biblespace.wordpress.com/.