SATAN WERKT MET MENSEN

SATAN WERKT MET MENSEN!

Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden

zullen komen: 2 Tim.3,1

Ronny Gaytant Naar aanleiding van de recente barbaarse gebeurtenissen in het Midden-Oosten, stellen wij vast dat de veiligheid van de burger, ook hier in het gedrang kan komen. Wij kunnen niet twijfelen dat we gekomen zijn in de laatste dagen, zoals Paulus profeteerde naar Timotheus. De bovenstaande tekst waar als “zware” tijden is vertaald, betekent, dat wij in gevaarlijke en risicovolle tijden zijn gekomen, dit gezien vanuit een correcte vertaling. (Cfr. KJV).

 

Christenen weten dat er een werking bestaan van gevallen engelen, demonen genoemd. Zo kunnen wij spreken over mensen welke gedemoniseerd kunnen zijn, hetzij in lichte of zwaardere vorm. Alles is sterk afhankelijk van het aantal boze geesten en hun kracht, daar is ook een hiërarchie. De vraag is hoe kan men zo’n diagnose stellen?

 

De Bijbel geeft daar een zeer betrouwbaar antwoord op, gezien in de Bijbel geen leugens of fabels staan, en de realiteit dit dag na dag bewijst. Zodoende willen wij een vorm van een eenvoudige leidraad doorgeven om mensen te helpen. Voor meer uitleg kan men terecht via persoonlijke e-mail op: biblespace@hotmail.com

 

LEIDRAAD

Algemene oorzaken

 

Verleiding en bedrog ( Ef.6:11 Hand.13:10)

Tegenstand (Jac.4:7 en 1 Petr.5:8a)

Moordzuchtigheid (1 Petr.5:8b)

Gebondenheid (2 Tim.2:26 en Luc.13:16 kwaal)

Vervolging (Openbar.2:10)

 

Valse godsdienst.

 

Aanbidding van satan ( Luc.4:7 Hand.7:42 Col.2:18 enz.)

Afgoderij, iedere vorm (Deut.11,28 1 Cor 10:20 +vloek)

Dwaalleer (2 Thess.2:2 1 Tim.4:1,2 Openbar. 2:20 enz.)

 

Occultisme:

 

Helderziendheid ( Marc 5:7,8)

Waarzeggerij ( Hand.16,16 Jes.8:18)

Wiggelen, magie, spiritisme, hekserij, enz. (Deut.18:9-14 e.a.)

Ziek van geest.

 

Overdreven angsten (1 Sam.10:9  16:14-16).

Agressiviteit ( 1 Sam.18)

Bovennatuurlijke lichamelijke kracht ( Hand.19:16)

Zelfmoordneigingen of pogingen. (Matth.17:15)

Zelfkwelling, zijn eigen lichaam kwetsen of pijnigen. (Mc.5:5)

Stuiptrekkingen, kan, doch niet altijd. (Marc.9)

 

Lichamelijke ziekten.

 

Verkromdheid, ernstig rugprobleem. ( Luk.13:11)

Doofheid, stomheid. (Matth.9)

Blindheid ( Matth.12)

Zweren, kanker? (Job.2:4-7)

Sterven ( 1 Cor.5:5  Joh.8:44)

 

Bepaalde zonde.

 

Onreinheid, (Porno) (Marc.5:2)

Niet willen vergeven. (2 Cor.2:10,11)

Hoogmoed ( 1 Tim.3:6 Gen.3:5 enz.)

Toorn, woede-uitbarstingen ( 1 Sam.18:10  Jes.8)

 

Nabootsen van geestesgaven.

 

Profetie ( 1 Joh.4 Hand.13)

Leraar ( 1 Tim.4  Openbar.2:24)

Krachten ( 2 Thess.2:9  Openbar.16:14)

Apostel, apostel spelen ( 2 Cor.11:13)

 

WAT DE SATAN EN DE GEVALLEN ENGELEN NIET KUNNEN

Tegenover de Bijbelgetrouwe en wedergeboren christen!

 

DE CHRISTEN SCHEIDEN VAN DE LIEFDE TOT CHRISTUS

ONZE GEEST DOEN VERLOREN GAAN

 

VRUCHTBAAR INVLOED OP DIE CHRISTEN KRIJGEN

 

(Rom.8:38 – 1 Cor.5:5 – 1 Joh.5:18)

 

 

https://biblespace.wordpress.com/.

BIBLESPACE VLAANDEREN