EINDE GENADETIJD OP KOMST

EINDE GENADETIJD OP KOMST!

clip_image002

Wakkere christenen merken de tekenen der tekenen op, en zijn actief bij het lezen van de Bijbelse profetieën welke zich snel vervullen in onze dagen. De berichten in de media bevestigen vandaag, wat vroeger werd beschreven door de profeten.

Wij nemen twee beschreven profetische tijdstippen van twee profeten, namelijk Zacharia en Jesaja en wij toetsen hun profetieën met de laatste persberichten.

(Bron: Times of Israël)

JESAJA

1Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.2En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.

 

Vrijdag laatstleden werd in de stad Gaza een oproep gedaan ter verdediging van de Al-Aqsa moskee op de tempelberg. De Palestijnse president (?) Abbas deed daarbij een scherpe oproep tot het verbieden van Joden op de heilige berg.

“Dit is onze heilige plaats, een heiligdom, en joden hebben geen recht tot het ontheiligen van deze plaats” Abbas eist hierdoor Jeruzalem op, als de hoofdstad van de komende Palestijnse staat. Jeruzalem is de parel in de kroon van de staat Palestina. Abbas noemt het bezoek van de Joden aan de tempelberg: “Een kudde runderen” Lieberman, minister van Buitenlandse zaken, merkt op: Abbas is toegetreden tot de frontlinies van IS, welke een heilige oorlog willen.

David Weinberg van Israël HaYom schrijft over de laatste rellen: Het is  georganiseerd om een grote strijd te ontwikkelen tussen Israël en de Arabische wereld. De terroristenleider van Hamas Khales Mashaal wil de moslims aanzetten om aanspraak te maken op de tempelberg. Ze willen werken via de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Israël werd aanzien als een bezetter sinds 1967.

Wanneer wij de profeet Jesaja lezen, en de media dan stellen wij vast dat een laatste strijd onafwendbaar is, vooraleer de wereldmacht zal overgaan naar Jeruzalem. Dan zullen alle volkeren opgaan naar Jeruzalem om Gods Bijbelse wetten te leren! Die tijd is er nog niet, integendeel de politieke wereld richt zich tegen Israël. Wat wij vandaag zien is de voorbereiding van een oorlog.

 

 

ZACHARIA

De openbaring des Heren op de Olijfberg

141Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken inballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfbergmiddendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

 

En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem (5)

 

Een verwant artikel te lezen op: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/10/VN-Veiligheidsraad-gaat-in-2015-Palestina-erkennen

Deze profeet geeft hier de tijd aan dat God zal optreden voor Zijn volk, met verschrikkelijke oordelen tegenover alle landen welke Israël zullen bestrijden. Er komt een vloek over iedere soldaat en politiek machthebber welke ten strijde zal trekken, tegen Israël.

Doch hier staat “ alle heiligen” met Hem. Ja, dat zijn Bijbelse christenen, dus geen Babels verklaarde heiligen. Dit betekent dat ze al van deze aarde zijn verdwenen.

Wanneer wij deze tijdstippen vergelijken en het hedendaags gebeuren, dan begrijpen dat de genadetijd bijna ten einde is, en de opname nabij. Maranatha!

WEES WAAKZAAM!

Biblespace Vlaanderen.