AMERICA IN DE BIJBEL

 America in de Bijbel?

clip_image002

 

Waarom blijft dit een geheim?

Het heeft te maken met de vervulling van oude profetieën. Wanneer de wereldleiders bedekt en heimelijk soms hun legers ter plaatse brengen, als voorbereiding tegen de tweede komst van de Messias, dan doet dit ons nadenken en bidden om te kunnen begrijpen. Waarom zouden bepaalde profetieën zich kunnen vervullen voor het jaar 2017? Verschillende sites als ook bv. Xander Nieuws brengen soms wel belangrijke artikelen, doch ze veroorzaken onnodige angsten bij de Bijbelgetrouwe christenen, en zijn niet altijd met Bijbelteksten ondersteund. Wij hebben te strijden tegen de valse profeten, met een “vrijheid” of “aantrekkelijke welvaart” want niet alles op het internet is het ware evangelie! Wij roepen eerder op tot alle uitleggers van de Bijbelse profetieën, hun uitleg te staven met passende Bijbelteksten.

Wees nooit angstig, wat ook gebeuren kan, want er is ook hoop!

4 Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vrees Hem!Luc.12

Christenen worden vervolgd, misbruikt en afgeslacht, en waar blijft een reactie? Welk land of grote natie neemt er een doeltreffende actie? Wat doet de supermacht America? Onschuldige mensen vluchten voor allerlei geweld of armoede, naar een Europa met een traditioneel Babelse religie. Wordt Chrislam werkelijkheid? Doch de hel is veel erger! Wat wij onder ogen dienen te nemen is niet te twisten of te strijden met de Here God van Israël! Natiën welke strijden met Israël, zullen vroeg of laat ten onder gaan. De tijd is rijp. (1 Sam.2:10) Ook de macht van de V.N. zal een einde kennen.

VERBORGENHEDEN

 

29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt,

hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. 30 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven

zijn in dit boek, 31 maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat

Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.Joh.20

 

Wij leven in tijden waarbij veel kwaad wordt verricht, veel verdriet is op te merken, christenen die vervolgd worden, op allerlei wijzen, hetzij geestelijk of lichamelijk. Denk aan Daniel welke in de leeuwenkuil terecht kwam, door een wetsovertreding! Hij diende geen afgoden en deed niet mee met de meerderheid van afgodendienaars. Doch hij bleef behouden! Wij weten dat er veel verborgenheden in de Bijbel te vinden zijn door het begrijpen van symbolen en metaforen, welke de profeten gebruikten. Zo schreven zij over “pijlen” welke vandaag de “raketten” zijn. Opstijgen boven de wolken ten tijde van Jesaja, was onvoorstelbaar.

13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. 16 Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven;Jes.14

 

Wanneer wij even durven verder denken, dan kunnen wij hier een natie zien, welke een sterke luchtmacht heeft en als eerste in de ruimte wil functioneren, een natie eens geleid door een man met veel macht, als een keizer, die andere naties voor zich wil laten buigen uit vrees. America? Het land waarmede veel handel wordt gedreven en het land dat controle wil krijgen over de ganse financiële en economische wereld. Zo vielen Irak, Libië, en andere landen, met Syrië gaat het nu moeilijker. Olie was het schaamlapje! (Openbar.18:3) Anderzijds was ook Rome een grote handelsstad, ten tijde dat de apostel Johannes zijn Apocalyps schreef.

 

Het lijkt wel “als” Babel, zoals Jesaja schreef:

 

12 Houd maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan. 13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.Jes.47

Babel in de Apocalyps:

17 En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de

zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van

verre staan, 18 en riepen, toen zij de rook van haar verbranding

zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! Openbar.18:17

clip_image004Het kan hier niet over het oude Babel gaan, want Irak heeft zeer weinig toegang tot de zee. Wat zou het kunnen zijn? Rome of een bepaalde havenstad in America? America is een zeer succesvol land geworden, was vroeger een kolonie van GB. Sommigen vergelijken GB met Manasse, en USA met Efraïm, met het eerstgeboorterecht. Zij werden lange tijd de machtigste naties ter wereld. Het symbool van Babel was de leeuw. Het koninklijk symbool van GB is de leeuw. Doch het heeft niet de supermacht meer als de USA. De dollar kwam in de plaats van het pond. In het oude Babel kwamen mensen uit alle hoeken van de toenmalige wereld. Zo werd het ook in de United States met vele immigranten en slaven. Zo denken er ook aan Efraïm met een vermenging van ander volk. Het Babel werd ook gesymboliseerd met een vrouw, mogelijks het Vrijheidsbeeld, welke een vrouw is. Zij werd gemaakt als een tegen beeld van een godin Isis. Men spreekt dan over vrijheid, de hoer van Babylon past in dit kader.

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in ACTUEEL PROFETIE en getagged met . Maak dit favoriet permalink.