BURGERRECHT 666

EEN ROMEINS BURGERRECHT MET UW CHIP 666?

clip_image002

14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het

zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand

of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie

het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig; Openbar;13

 

Een eerste vraag die weinig werd gesteld is: Waarom noemt de Bijbel de antichrist of de valse profeet een “beest”? Is het dan geen mens? Om deze vraag beter te begrijpen hebben wij wat achtergrond info nodig. Dit vinden wij na onderzoek terug in een van de boeken van de profeet Henoch. In een groot deel van de betrouwbare Bijbels werden vele teksten overgenomen uit Henoch! Terugkerend naar de woorden van Jezus, welke wees naar het karakter van de tijd voor Zijn terugkomst, sprak Hij over de tijd voor de zondvloed, met reuzen, nephilim enz. Daar waren er mensen welke een mix waren van gevallen engelen en mooie mensen. Ze waren dus hybride, en dienden te verdwijnen. De antichrist zal op een of andere wijze ook hybride zijn, hetzij dan met DNA van dieren! Sommigen schrijven over een mix van DNA met kikvorsen. Zo begrijpen wij beter waarom de Bijbel dit beesten noemt. (Openber.16:13). https://biblespace.files.wordpress.com/2015/10/openbaring-2014.pdf

Wie het merkteken of chip aanneemt kan zeker weten de hel te zullen zien en ervaren, dit is klare taal en een scherpe waarschuwing voor ieder die zich niet wil laten verleiden. Anderzijds zal ook dit teken op hand, arm of voorhoofd een recht zijn in het nieuwe R.R. Het zal wellicht de paspoorten vervangen. Zo zal dan tot uiting komen waar die ware Bijbelgetrouwe christenen zich bevinden. Het tradionele Babels christendom, zal de antichrist aanbidden en volgen. De inplanting van de chip kan gebruikt worden als een doopteken? Kinderdoop werd vroeger gezien als een must.

Profetieën vervullen zich sneller dan wij denken! De instroom van vele moslims uit het M.O. naar Europa toe, kan een vervulling worden van het Oude Romeinse rijk, doch in een andere vorm, en zal resulteren in een ander EU. Wij verwijzen naar het wereldbeeld van de profeet Daniel, ijzer en lemen voet met tien tenen, tien landen.

Vandaag lijkt Zweden een voorstander te zijn om enkel te werken met elektronisch betaalverkeer. Bill Gates wil wereldwijd cash geld uitbannen. Terrorismebestrijding kan een centraal controlesysteem van de Europese burger in de hand werken! Uw bankrekeningnummer zal er met 18 getallen uitzien of 3 x 6.

clip_image004

EEN OPLOSSING? VERTROUW OP JEZUS!

 

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbar.3