ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

BIBLESPACE BIJBELVERKLARINGEN BIJBELSTUDIE VLAANDEREN

ALLE VOLKEREN TEN STRIJD

 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Zach.14.

VN leger

Het lijkt wel een echte oorlogsverklaring van een onheilsprofeet! God spreekt toch klare taal! Er komt een laatste wereldoorlog. Armageddon niet te verwarren met de eerst komende oorlog van Gog ( Magog, Rusland), waarbij niet ALLE landen worden betrokken. Wie luistert naar God, God zal hem beschermen. (Spr.1:23-33) Nu lacht men met God, maar er komt verandering als God zal lachen! (Spr.1:26). Veel liever luisteren mensen naar slagzinnen als: Nooit meer oorlog! Helaas, nooit vrede, zonder bekering tot de God van Israël.

Wereldleiders maken plannen voor de vrede in het M.O. bekend. Hun handelen is een handelen…

View original post 1.188 woorden meer

2016 EN DANIEL 11

 

2016 en Daniel 11

Russia Prime Minister Warns US and Arab Countries: Invading Syria “will start a new world war”

Post by Hal Turner

– Feb 11, 2016

clip_image002

 

Russia has publicly warned Saudi Arabia, the US, and other countries, they risk “a new world war” if they act on plans to send troops into Syria. WW3: 18 days away.

Wanneer wij de profeet Daniel 11 lezen, en dit nieuwsbericht van 11 februari 2016 dan stellen wij Grote gelijkenissen vast, vervulling van deze profetie nu?  Saudi-Arabië, kan men lezen als de Koning van het Zuiden, en Rusland, de koning van het Noorden.

De laatste ontwikkelingen in het M.O. doen ons meer inzicht krijgen in de profetieën uit de Bijbel. Voor ongelovigen gaat men meer naar wanhoop, wedergeboren christenen krijgen echt meer hoop…. De geheime wederkomst van Christus!