INTERNET EN DE BIJBEL

 

DE DOCHTER VAN BABEL EN INTERNET

 

clip_image002

 

Voor wij de sluier even willen oplichten van deze dochter, kijken wij eerst even in de geschiedenis, om ook de Bijbelse profetie beter te begrijpen welke zich vandaag snel vervuld. Het oude Babylon gebruikte politieke macht om tot een eenheid te komen van Godsdienst, een staatsgodsdienst. De profeten Jeremia en Jesaja profeteerden de ondergang van Babel voor hun afgoderij. De tempel van Gods volk werd er ook voor vernield, en zo zal het ook gebeuren met de dochter van Babel. Zoals men vanaf 27 voor Chr. Het volk leerde om de Romeinse keizer te aanbidden, was dat net als in Babylon. Wie deze staatsgodsdienst niet wilde volgen werd vermoord. Zo werd W.Tyndale, een Bijbelvertaler vermoord op de brandstapel, in België op 6 okt.1536

Dit gezegd zijnde kijken wij even naar wat er vandaag zich voordoet, met hen die de dochter van het huidige Babel in vorming, als de wereldkerk niet zal willen volgen.

Een Duitse krant schreef dat de V.N. afspraken maakte met Microsoft en Facebook, om christelijke sites of oude christelijke doctrines te weren van het Internet. Ze dienen te worden aanzien als “Digitaal terrorisme”. Ook klimaatontkenners worden als tegenwerkers van Globalisatie aanzien. Begrijpelijk want het klimaat is een mogelijke of langzame weg naar wereldmacht. Komen er opnieuw kampen, executies voor tegenstanders van de globalisatie, lees de dochter van Babel? Let op de laatste ontmoetingen van de paus met de verantwoordelijken van wereldwijde sociale media. Welke zijn de banden tussen de sociale media en de wereldpolitiek?

1 En een van de zeven engelen, die de zeven schalen

hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom

hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer,

die zit aan vele wateren,

2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben,

en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken

geworden van de wijn harer hoererij. Openbar. 17

Wij verwijzen naar onze studie van de Apocalyps 17

https://biblespace.wordpress.com/2015/10/27/het-boek-openbaring-apocalyps/

Biblespace Vlaanderen: https://biblespace.wordpress.com/.