ONZE VADER

NIET ONZE WIL MAAR ZIJN WIL ZAL GESCHIEDEN ALTIJD

BIBLESPACE - BIJBELVERKLARINGEN - BIJBELONDERZOEK - PROFETIE - R. GAYTANT - media

clip_image001

JEZUS CHRISTUS

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.11 Geef ons heden ons dagelijks brood.12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Mattheus 6

Jezus gaf het “Onze Vader” als antwoord op een vraag van een discipel om hen te leren bidden. Wij mogen dan aannemen dat dit gebed als een goed voorbeeld diende. Jezus gaf zijn discipelen geen “Paternoster”! De vragende discipel had ontdekt dat het gebed, een bron van bijzondere kracht was in het ganse aardse leven van Jezus.

De sterkte van een christen is niet te herkennen aan zijn spieren, maar wel…

View original post 3.579 woorden meer