STER VAN DAVID OF STER VAN MOLOCH? — De-Waarheid-Telt

Amos 5:26…’Ja, gij droegt de tent van uw Moloch, en den Kijûn, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt.’ Moloch was de kalfkop afgod die Aäron maakte terwijl Mozes op de berg Sinaï de Tien Geboden ontving. Tot zijn eeuwige schande bouwde Salomo een tempel voor Moloch in de Vallei van […]

STER VAN DAVID OF STER VAN MOLOCH? — De-Waarheid-Telt