BENT U BEHOUDEN UIT ONZE WERELD?

Hoogtijd voor wie twijfelt!

BIBLESPACE - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE- BIJBELONDERZOEK RONNY GAYTANT

Windkracht 11  BIBLESPACE

clip_image001

In de Bijbel lezen wij een kort verhaal over een gebeurtenis welke de discipelen van Jezus nooit meer in hun leven zullen hebben vergeten. Je kunt in je leven veel gebeurtenissen beleven, maar toch zijn er die je nooit meer vergeet, dan waar het je zeer angstig bent geweest. Je kunt plots en onverwacht oog in oog staan met de dood. En dan?

Jezus leerde zijn discipelen en allen die hem volgen, wat ze dienden te doen in zeer moeilijke omstandigheden, waarbij de mens gewoon machteloos staat.

Enkele verzen uit Gods woord openbaren wat “geloven” echt betekent, en wat het volgen van Jezus betekent.

22 Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.23 En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd.24 En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt…

View original post 1.158 woorden meer