ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

WAT DENKT GOD? WAT DENKT U?

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

EEN GESPREK

Laten wij vandaag even stilstaan bij ons denken. Mensen onder elkander kunnen van gedachten wisselen. Er zijn zo veel verschillen van overtuigingen, opvattingen en mensen kunnen onderling grote verschillen hebben, discussies voeren. Gedachten die botsen kunnen uitlopen op ruzies, vechtpartijen, echtscheidingen, en zich ontwikkelen van revoluties tot zelfs oorlogen.

Eerst dienen wij ervan uit te gaan dat ieder mens in zonde geboren werd, met alle gevolgen vandien. (Rom.3:23) Het betekent niet meer in vrede te leven met zijn Schepper. Niet meer in staat om onfeilbaar te denken of te overleggen. Zondig denken laat zondig handelen, bewust of onbewust.Laten wij even luisteren naar wat God zelf zegt door de profeet Jesaja:

6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over…

View original post 1.067 woorden meer

WIE IS GOD?

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

clip_image001

clip_image001

Het lijkt voor de mens wel moeilijk te zijn een gedachte of een beeld te vormen van wie God wel eigenlijk is. Christenen en de Joden weten dat er maar één God is, de God van Israel is de enige ware God, Schepper van de hemel en de aarde.(Niet aarden!) Deze morgen willen we eens luisteren wat God wel zegt over Zichzelf, en daarom hebben wij de Bijbel nodig, dit is de enige betrouwbare bron, om iets te weten over het karakter van God. Andere geloofsboeken zijn onbetrouwbaar en onzeker. Wij willen ook wel eens weten wat God ook doet in de hemel. Wat iemand zegt en doet geeft ook te kennen wie iemand is. Wij vragen wel eens: Wat doet die of die? Dan kunnen wij een profiel vormen over die mens.

8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het…

View original post 1.492 woorden meer

De vijgeboom in de Bijbel — Mensensamenleving.me

categorie : religie De vijgenboom Vanaf het begin van de schepping zijn er vijgenbomen. Na hun overtreding van Gods gebod probeerden Adam en Eva hun schaamte met vijgen bladeren te bedekken (Genesis 3: 7). Ook voor het moment dat Gods plan vol-tooid is, is er sprake van de vijgenboom, […]

De vijgeboom in de Bijbel — Mensensamenleving.me

DE RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS IS EEN GENADETROON!

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

clip_image001

clip_image002

Wanneer wij horen over rechters en rechtbanken, dan wensen wij daar zo min mogelijk mee te maken te krijgen. Dagelijks horen wij over oordeel en veroordeling voor moord, drugs of diefstal van mensen in de nieuwsberichten. Gevangenissen worden te klein, wat ook de maatschappij in de eindtijd typeert.

Wanneer een mens in zijn ganse leven nooit voor de rechter diende te komen, toch zal hij de rechtbank van God niet ontlopen. Ieder mens is zondaar en is dus schuldig tegenover God, tenzij…hij weet en gelooft wat Jezus voor hem of haar deed, dan is er de genadetroon van Christus.

Het laatste oordeel staat te wachten voor de ongelovigen en de misleide religieuze mensen. De rechterstoel van Christus staat klaar voor al de wedergeboren Bijbelse christenen uit alle tijden.

Vandaag gaan we even luisteren wat God zegt over de rechterstoel van Christus, en wat daar zal gebeuren.

2Co 5:10 Want…

View original post 1.549 woorden meer

De mus in de Bijbel. — Mensensamenleving.me

categorie : religie De mus Toen de Here Jezus zijn twaalf discipelen de eerste keer uitzond om het evangelie te prediken, vermaande Hij hen niet bevreesd te zijn voor de mensen. En om zijn woorden te illustreren, gaf Hij als voorbeeld de mussen. Je zou denken dat de arend met […]

De mus in de Bijbel. — Mensensamenleving.me

Kardinalen waarschuwen voor NWO: “Er zijn machten die Corona misbruiken voor greep naar wereldheerschappij” — Frontnieuws

In een sensationele oproep richten gerenommeerde kardinalen, bisschoppen, hoge geestelijken en vooraanstaande katholieke intellectuelen uit de hele wereld zich tegen het misbruik van het Coronavirus om de openbare godsdienst te verbieden en een soort nieuwe werelddictatuur te vestigen. Foto: De koepel van de Sint Pieter in Vaticaanstad in Rome © David Iliff / Wikimedia (CC […]

Kardinalen waarschuwen voor NWO: “Er zijn machten die Corona misbruiken voor greep naar wereldheerschappij” — Frontnieuws

GOD EN WIJSHEID

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

SPREUKEN 8

Laten wij even luisteren naar Spreuken (8) die God liet opschrijven, en je zult echt zegen ontvangen! Koning Salomo was de man die eens onderzoek deed naar de ware levenswijsheid. Hij was duidelijk geïnspireert door de Geest van God en schreef het voor ons op!

29 En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip, zo wijd als het zand aan de oever der zee, 30 Zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het Oosten, en dan al de wijsheid van Egypte.31 Ja, hij was wijzer dan alle mensen, 1 Kon.4

Salomo werd de wijste man ter wereld.Maar in veel wijsheid ligt ook soms veel verdriet, en hoe meer ware Bijbelse kennis, hoe meer het stemt tot nadenken. (Pred.1:18) Een christen die de Bijbel onder leiding van Gods Geest biddend bestudeert, en dan even naar onze huidige politieke en religieuze wereld kijkt…

View original post 1.289 woorden meer

Het Heilig Land in de 19de eeuw tijdens de Ottomaanse bezetting (in beeld) — Vlaamse Vrienden van Israël

Plaatje hierboven: Aan de Kotel (Klaagmuur) aan de Tempelberg in Jeruzalem anno 1880. Ingekleurde photochrome foto [beeldbron: The Librarians] Inleiding De eerste Britse gouverneur, Herbert Samuel, schrijft in het tussentijds rapport over het burgerlijk bestuur van Palestina aan de Volkenbond, juni 1921, getiteld ‘On the Condition of Palestine after the War’, dat “Er zijn nu […]

Het Heilig Land in de 19de eeuw tijdens de Ottomaanse bezetting (in beeld) — Vlaamse Vrienden van Israël

GETUIGENIS GAYTANT RONNY en marlene delanghe 1979

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

PERSOONLIJK GETUIGENIS GEZIN GAYTANT RONNY DELANGHE MARLENE oprichters

BIBLESPACE BIJBELVERKLARINGEN

Ronny geboren in Veurne, een klein stadje in de Westhoek van België. Marlene geboren in Bulskamp deelgemeente van Veurne. Daar is Ronny opgegroeid en heb er al mijn kinderjaren beleefd. Was destijds leerling van het Bisschoppelijk college, waar men mij een traditionele katholieke opvoeding gaf. Daarna naar het Koninklijk Atheneum. De eerste school gebeurde onder aandringen van mijn moeder, familie van de gekende Karel Cogge, oorlogsheld tijdens de W.O.I. Mijn vader, niet religieus ingesteld. Hij was de eerste beroepsbrandweerman en ambulancier van de Stad Veurne. In 1966 huwde ik met Marlene, waarvan haar naam familienaam etymologisch afkomstig van het Franse ” De L’angelo”. Gaytant (Gaetani) vlg stamboom afkomstig uit Gaeta, bij Napels. Waaruit Bonifatius VIII als paus te voorschijn kwam, uit de adelijke familie Gaetani. Wij verhuisden van Veurne naar Oostduinkerke. Ik was 40 jaar werkzaam als cliëntenadviseur bij de…

View original post 709 woorden meer

BESCHERMENGELEN

CORNA EN ……………

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

clip_image002Als wij spreken over engelen, dan hebben vele mensen nog het gedacht van een mensenpersoon met vleugels, en veel worden ze zo afgeschilderd. In de bijbel komen we ze wel regelmatig tegen.Enkele dagen terug las ik op internet de boodschap dat er engelen waren verschenen in een samenkomst in Indonesië. Er waren er zeven, en men had daarvan foto’s kunnen nemen. Deze foto heb ik gezien.Doch het doet mij nadenken, want wij weten te moeten opletten, om niet plots een ander evangelie te horen! Foto’s op internet zijn niet te vertrouwen!

Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Het is dus heel bijbels als ik steeds alles wil toetsen aan de bijbel. Wij leven nu in een tijd waarbij vele Bijbelgelovigen eerder hun gevoel of fantasie volgen, in plaats van…

View original post 1.018 woorden meer