De mus in de Bijbel. — Mensensamenleving.me

categorie : religie De mus Toen de Here Jezus zijn twaalf discipelen de eerste keer uitzond om het evangelie te prediken, vermaande Hij hen niet bevreesd te zijn voor de mensen. En om zijn woorden te illustreren, gaf Hij als voorbeeld de mussen. Je zou denken dat de arend met […]

De mus in de Bijbel. — Mensensamenleving.me