GOD IS ONZE SCHUILPLAATS

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

clip_image002

Wij weten dat de komst van Jezus, onze God, voor de zijnen zeer nabij is. Niet alleen de tekenen der tijden wijzen ons daarop, maar ook de vele gevaarlijke dwalingen welke zich voordoen onder christenen, en afvalligheid. Wat het jaar 2012 ons nog zal brengen, weten wij niet, maar de Here gaf mij te spreken om het jaar in te zetten over “het schuilen bij Hem.”

1Pe 4:17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

Meteen weten wij dat het oordeel eerst begint bij Zijn gemeente. Het is al lang aan de gang, en dan komen de geprofeteerde oordelen over deze wereld welke oordeelsrijp is door ongehoorzaamheid aan Gods woord, de bijbel!

De Bijbel staat vol van voorbeelden van vrede en oorlog, haat en…

View original post 1.324 woorden meer