Het volgende: Wereldwijde voedselcrisis – Zet u schrap voor rantsoenering — Frontnieuws

Met de bioveiligheidslaars tegen hun nek gedrukt, zijn de vleesheren van de wereld verdeeld in twee kampen die beweren hetzelfde te willen: de bevrijding van de onderdrukten… in Oekraïne, schrijft Edward Slavsquat. Maar dat is noch hier noch daar. Laten we het over voedsel hebben, of meer bepaald: het weldra ontbreken daarvan. Terwijl het gepeupel…

Het volgende: Wereldwijde voedselcrisis – Zet u schrap voor rantsoenering — Frontnieuws