Het teken en de wereldgebeurtenissen — BneyYosefHolland

In een recente bijeenkomst werd de vraag gesteld wat het teken was van de komst van Yeshua. Als reactie werd erop gewezen dat Jesjoea specificeerde wat dat teken zou zijn in Mattheüs 24:14: “En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt tot een getuigenis/teken voor alle naties, en dan zal […]

Het teken en de wereldgebeurtenissen — BneyYosefHolland