GEZOND WILLEN DENKEN

Who switched off my brain?
(Dr. C.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste en christen)

Dr.Leaf Caroline

DEEL 1:

ACTIVEER UW HERSENEN

5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus 2 Cor 10:5 (SVV)

Ons gedachteleven is belangrijker dan we denken, ook de Bijbel zegt ons dat op verschillende plaatsen. Veel van onze ziektes, afwijkingen, verstrooidheid, en dergelijke vinden hun oorsprong in ons gedachteleven. Dankzij de wetenschap is er een grote vooruitgang gekomen in deze studies en vanuit Bijbels oogpunt komen heel wat dingen bovendrijven en krijgen vele teksten een veel diepere perceptie.

Wat is een ‘toxische’ gedachte?

Dit zijn gedachten die negatieve en onrustige emoties activeren, daardoor ontstaat een toxische afscheiding van bepaalde klieren die ons lichaam in stress brengt. Ze worden opgeslagen in zowel onze gedachten als in de cellen van ons lichaam.

Er zijn 12 gebieden waarin het toxisch denken een rol speelt en zich manifesteert.

Deze gebieden kunnen ons aanzienlijke schade berokkenen.

1. Gedachten

2. Emoties

3. Woorden

4. Keuzes

5. Dromen

6. Zaden

7. geloof

8. liefde

9. aanraking

10. ernst

11. gezondheid

12. schemas

Dr Leaf heeft een opeenvolging van vragen ontwikkeld, ‘the brain sweep’ genaamd. Dit om onze denkpatronen te ontgiften en opnieuw gezond en helder te kunnen denken. Verder in het boek wordt elk van de 12 gebieden afzonderlijk behandeld.

De methode die Dr. Leaf heeft ontwikkeld werkt precies zoals onze hersenen ook geschakeld zijn, en is daardoor praktisch permanent en heel simpel. Onze gedachten lijken op boompjes in onze hersenen die actief meewerken.

Als we ons denken veranderen kunnen we waarnemen dat sommige ‘takken’ van die boompjes weggaan en andere bijgroeien, God heeft onze hersenen erop voorzien om te kunnen ‘resetten’, herconfigureren, en groeien!

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Romans 12:2 (SVV)

 

Wanneer we begrijpen hoe een gedachte een impact maakt op onze emoties en ons lichaam hebben we 2 keuzes, we kunnen onze gedachten laten giftig worden of we kunnen onze gedachten DETOX’EN (ontgiften) en vervolgens onze emotionele en lichamelijke gezondheid terugwinnen.

19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad Deut 30:19 (SVV)

 

We kunnen niet alleen onze gedachten wetenschappelijk waarnemen, maar we kunnen ook vaststellen hoe ze ons lichaam beïnvloeden. We kunnen als het ware onze gedachten ‘voelen’ door onze emoties.

Gedachten en herinneringen zijn ALTIJD gekoppeld aan een emotie

Om dit te demonstreren kun je een recente herinnering oproepen die nogal verontrustend is, hoe langer je, je focust op deze herinnering hoe sterker je de emotie van toen herbeleefd.

Gedachten brengen veranderingen aan zelfs tot op genetisch niveau. Wetenschappers hebben aangetoond dat deze veranderingen de oorzaak zijn van aandoeningen en ziektes die zich in ons lichaam vast zetten. Wanneer we echter kiezen om NON-toxisch te denken krijgen we hierdoor genezing, betere geheugenvorming, dieper denkvermogen, alles gecombineerd:

VERHOOGDE INTELLIGENTIE!

Vertaling: B.Gaytant, Zonnebeke