HENOCH EN ASTRONOMIE

HENOCH – profetie – astronomie

HENOCH

Henoch werd beschouwd door de oude Hebreeën , de Perzen en Arabieren als een van de grondleggers van de astronomie. Hij was een grote profeet uit de Bijbel, waarvan zijn boek bij de verloren boeken gezet. Het boek nu bestaande in zijn naam werd gevonden door Bruce in Abessinië. Het is vertaald door ABP. Lawrence, die opmerkt in zijn voorwoord , dat de schrijver geeft de lengte van de dag als acht tot twaalf uur, hij geleefd moet hebben tussen de 45o en 49o N. Lat. , macht en dus een van de tien stammen in Media. Het is zeker dat in de tweede eeuw was er een dergelijk boek , zoals Tertullianus sprak er van . Hij dacht dat het geïnspireerd , maar de meer geleerde Origenes verworpen. St. Jude had eerder goedkeuring aan de profetie van Henoch , maar niet als een boek : het kan ontvangen van traditie als gesproken .

Geconstateerd is dat de opvolger van profeten vaak de woorden van degenen die voorafgegaan ze te gebruiken. Mozes in Deuteronomium 33:2 , werd verondersteld om te verwijzen naar deze profetie van Henoch , als ook Zacharia 14:5 . St. Peter in zijn tweede brief ( 2:17,18 ) , wordt geacht te verwijzen naar de profetie van Henoch , ook Judas 12, 13 , 15, waar de ideeën en zelfs de uitdrukkingen van de twee Apostelen opvallend samenvallen. De profetie uitdrukkelijk vermeld door Jude is te vinden in het tweede hoofdstuk van het boek vertaald door Lawrence. Deze passage , om alleen te staan in haar pracht en praal, lichtgevende in de omringende duisternis , lijkt te zijn de enige echte verslag van de woorden van de patriarch had bereikt , dat de schrijver. Er is niets , niets waard is in de rest van het volume, dat kan ook met een jood zijn ontstaan in wiens handen de brief van Judas was gevallen. De beelden van de Apocalyps lijkt nagebootst , maar niet de profetieën . Zoals de vertaler opmerkt, geen van zijn pogingen om voorspellen gebeurtenissen na de christelijke jaartelling komen overeen met de geschiedenis. Het zegel van inspiratie is dus willen het boek , hoewel de geïnspireerde Apostel heeft geauthentiseerd deze ene passage , blijkbaar ontvangen door de traditie als gesproken door Henoch. Of het boek gevonden in Ethiopië , is dat die Tertullianus ontvangen, maar Origen afgewezen , is niet bekend , maar over het algemeen wordt verondersteld niet te zijn. Origenes spreekt van het boek waarmee hij bekend was , als te beweren dat in de tijd van Henoch de sterrenbeelden die reeds werden genoemd en verdeeld . Het boek zegt nu bestaande , in C. 43, ” De engel van de sterren gebeld door hun namen, en ze hoorden : ze zijn de naam van de rechtvaardigen die op de aarde wonen . ” Als het boek gezien door Origenes zei , “van de Rechtvaardige , die op de aarde wonen , ” het zou eens met de namen van de sterren in verband met de titels en attributen van de Messias. Er is een Indiase traditie dat het derde van Adam , beroemd om zijn vroomheid en de heilzame leefregels gaf hij aan de mensheid , werd vertaald naar de hemel , waar hij schittert als de Poolster . Enoch werd genoemd in de traditie als de derde met Adam en Seth in de uitvinding van de astronomie.

De positieve bewering dat Henoch was een echte profeet is gegrondvest op de brief van Judas . Die brief , hoewel aarzelend gewaardeerde door sommige in de tijd van Eusebius ( zoals het is in de onze ) , werd ontvangen door de Raad van Laodicea , die met Origenes en Athanasius, dezelfde boeken bezit , en geen anderen , te laten inspireren , die Canonical zijn de Schriften van de Anglicaanse Kerk . Naast deze externe bewijzen , is de interne geleverd door de test vaak gebruikt als aan de andere Schriften . Een goede man niet kon hebben gezegd dat hij , de schrijver, was Judas de broer van Jakobus , tenzij hij echt zo : een boze man, die in staat van een heiligschennende valsheid in geschrifte, kon niet anders en zeer spirituele delen van dezelfde brief hebben geschreven. De gelijkenis tot 2 Peter 2:17,18 , in de verzen 6 en 8 en 12 en 13 is uiteengezet door te veronderstellen dat beide passages te hebben overgenomen uit het boek van Henoch , niet dat nu nog bestaande , maar dat dat bekend was Origenes . Een boek van Henoch wordt gesproken in de “Zohar “, die werd geschreven over de tijd van de christelijke jaartelling . Er wordt beweerd door vele oude schrijvers , dat er een boek genaamd het Boek van Henoch . Wat de twee apostelen geciteerd als gezaghebbend moet zijn geïnspireerd: maar een geïnspireerd boek niet zou zijn omgekomen. Jude verwijst niet naar een boek, maar een gezegde . Die profetie van Henoch zou traditioneel bewaard is gebleven , en opgenomen in het boek van Henoch en erkend als profetische door de geïnspireerde schrijvers. De zeer oude en alom heersende traditie die Henoch deed een boek te schrijven , om die in sommige gevallen werd toegevoegd dat het werd bewaard door Noach in de ark, is opmerkelijk. Moge hij niet geschreven vanuit het dictaat van Adam de eerste vier hoofdstukken van Genesis , onder leiding van de Geest , die Mozes zou kunnen door te erkennen en maatregelen nemen ?

De oude Britse Triads , strofen van drie regels of maatregelen , met in elke lijn een belangrijke waarheid , zijn bekend. De zelfde soort regeling kan worden getraceerd in de primitieve poëzie van andere naties . Deze grote namen van het begin van de aartsvaders lijken een soortgelijke vorm aan te nemen . Vandaar deze hun oorsprong hebben de triaden van hun nageslacht. Er is in deze vier drieklanken een zekere analogie met de vier seizoenen van het jaar. De vier grote astronomische tijdperken , de twee equinoxen en twee zonnewendes , dan , zoals nu, zich heeft voorgedaan binnen het toegewezen tekenen van de respectieve triaden . Alle schoonheid is een gelijkenis van de volmaaktheden van God. De schoonheid van de lente komt , maar het is aangewezen om het lijden van verval. Zomer , waardoor de rijkdom, het bezit van man, weer straalt uit God, en komt neer in zegen : in de herfst, gewijd aan de dood, maar weer te stijgen , wordt geslagen . In de winter ligt de mens van zijn arbeid, en de gewijde voedsel ondersteunt de verzamelde menigte . Ingericht als drieklanken lezen we –

SPRING De gelijkenis van God,
Benoemd
Om te lijden.
De lente-equinox voorwereldlijke
ZOMER De aanschaf van een bezit,
Het oplichten van God,
Hij wordt naar beneden komen.
De voorwereldlijke Zomerzonnewende
HERFST Dedicated ,
Van de dood gaat hij vrij,
Als geslagen .
De voorwereldlijke Herfst equinox
WINTER Hij geeft rust,
De gewijde ,
Hij steunt de vergadering.
De voorwereldlijke Winter zonnewende


Josephus ( Whiston ).

“De kinderen van Seth ‘ waren de uitvinders van die eigenaardige soort van wijsheid, die zich bezighoudt met de hemellichamen , en in welke volgorde , en dat hun uitvindingen kunnen niet verloren gaan voordat ze werden voldoende bekend zijn, bij de voorspelling van Adam, dat de wereld was in een keer te worden vernietigd door de kracht van vuur, en op een ander tijdstip door het geweld en de kwantiteit van water, maakten zij twee zuilen, de een van baksteen, de andere van steen . ze hun ontdekkingen beschreven op hen beiden , dat in het geval de pijler van de baksteen moet worden vernietigd door de overstromingen , kunnen de stenen zuil blijven, en vertonen deze ontdekkingen voor de mensheid, en ook hen te informeren dat er een andere pijler van de baksteen opgetrokken door hen. Nu, dit blijft in het land van Syrië of Seirad op deze dag ” (boek 1 . kerel. 2).

Whiston subjoins een bewering dat Josephus verwarde Seth met Sefostris, & c. , maar late ontdekkingen maken het onnodig te treden op het bewijs dat zijn mening weinig gewicht heeft dan over een onderwerp dat zo weinig wordt begrepen .

“Laat niemand , op een vergelijking van het leven van de oudheid met die van ons , denk dat wat we nu hebben gezegd onwaar is. ” “Hun eten was fitter dan voor de verlenging van het leven , en God geboden hen een langere tijd van het leven op grond van hun deugd, en het goed gebruik van maakte ze in de astronomische en geometrische ontdekkingen, die niet de tijd zou hebben geboden voor de voorspelling de perioden van de sterren, tenzij zij hadden geleefd zeshonderd jaar , voor het geweldig jaar wordt voltooid in dat interval Nu . Ik heb getuigen van wat ik al zei, al degenen die oudheden geschreven zowel bij de Grieken en de barbaren ; voor zelfs Manetho , die schreef de Egyptische geschiedenis, en Berosus , die de verzamelde Chaldeeuwse monumenten en Moechus en Hestiaeus , en naast de Hieronymus de Egyptische , en degenen die bestaat uit de Fenicische geschiedenis , komen overeen met wat ik hier. Hesiodus ook zeggen , en Hecataeus en Hellanicus en Arcesilaus , en behalve deze , Ephorus en Nicolaus betrekking hebben dat de Ouden leefde duizend jaar ” (boek 1 . kerel. 3).

OPMERKING II
Philobiblion , de door Richard Bury, bisschop van Durham, 1344.

” katholieke artsen hebben vastgesteld dat de diepe onderzoekingen van de Ouden , voordat God de oorspronkelijke wereld overspoeld door een algemene overstroming, worden toegeschreven aan wonder en niet aan de natuur, zoals God heeft hen zoveel van het leven was als voorwaarde voor het ontdekken en graveren de wetenschappen in boeken , waaronder , volgens Josephus , de prachtige diversiteit van de astronomie vereist een periode van zeshonderd jaar , opdat zij proefondervindelijk worden voorgelegd aan de waarneming “(pagina 93).

OPMERKING III
Van Sir W. Drummond op de Zodiacs van Esneh en Denderah.

“Het feit is zeker, dat op een afgelegen periode waren er wiskundigen en astronomen, die wist dat de zon in het centrum van ons systeem , en dat de aarde zelf een planeet draait rond het centrale vuur ; die probeerden om het rendement te berekenen van kometen , die aangaven het aantal zonnejaren vervat in de grote cyclus , door vermenigvuldiging van een periode ( meermalen genoemd in de Zend , het Sanskrit en het Chinees, Ven , Van, en Phen ) van honderddertig jaar , door een andere periode van honderdvierenveertig jaar , wie heeft de parallax van de zon nam volgens een methode die superieur zijn aan die van Hipparchus , en weinig minder dan onze eigen , vaste , die met grote nauwkeurigheid de afstand van de maan en de omtrek van de aarde ; die heeft geoordeeld dat het gezicht van de maan werd afgewisseld met valleien en zeeën , die beweerde dat er een planeet voorbij Saturnus , die de planeten gerekend worden zestien in getal , en die berekende de lengte van het tropische jaar binnen drie minuten van het ware tijd. Alle autoriteiten voor deze beweringen , zijn vermeld in mijn essay over de wetenschap van de Egyptenaren en Chaldeeërs . ”

“Er is niets, dan , onwaarschijnlijke in het verslag van Josephus , wanneer hij zegt dat de nakomelingen van Seth waren bekwame astronomen , en lijkt toe te schrijven aan hen de uitvinding van de cyclus van Cassini heeft ontwikkeld , die de excellentie . De joden , Assyriërs, en Arabieren een overvloed van tradities met betrekking tot de voordiluviaanse astronomische kennis , in het bijzonder van Adam , Seth , Henoch, en Ham . Het is beweerd in het boek van Henoch , zoals Origenes vertelt ons , dat de sterrenbeelden in de tijd van aartsvader die reeds werden genoemd en verdeeld. De Arabieren zeggen dat zij Henoch , Edris , genaamd op grond van zijn leren “(pagina 38).

“Sommige van de rabbi’s hebben gezegd dat Cham had de wetenschap van de astronomie en de kennis van de dierenriem ring geleerd “(pagina 40).

“De voorspellingen van voordiluviaanse Josephus waren waarschijnlijk astronomisch zijn. De Indiërs hebben een cyclus van zestig jaar , waarschijnlijk als het decimale deel van het grote jaar van de zeshonderd jaar . ”

“Dat de uitvinding van de dierenriem behoort te worden toegeschreven aan de antediluvians kan het lijken alsof sommige een uitslag en stationair gissing: maar ik zal geen afstand doen van dit vermoeden , enkel omdat hij kan schrikken mensen die nog nooit aan gedacht . Traditie heeft verteld een aantal van de Oosterse naties die de antediluvians waren bij uitstek bedreven in de sterrenkunde , en de traditie heeft in het algemeen een aantal Stichting in de waarheid. Als Bailly zich ertoe verbonden om de geschiedenis van de astronomie te schrijven , vond hij in het begin bepaalde fragmenten van de wetenschap , die bewezen hem het bestaan van een systeem in sommige afgelegen leeftijd, en juist voor alle reguliere geschiedenis, als we met uitzondering van het fragment in het boek Genesis . Zoals alle emblemen in de eveneens verdeeld zodiacs van India, Chaldea, Bactrië , Arabië , Egypte, zijn bijna gelijk, lijkt het ze hadden gevolgd een aantal gemeenschappelijke model, en aan wie moeten we ons kenmerk zijn uitvinding , maar aan hun gemeenschappelijke voorouders ? ”

OPMERKING IV.

Cassini zegt: “De periode van zeshonderd jaar , waarvan we vinden geen aanduiding in alle records , maar die van de Joodse natie , door Josephus genoemd, en wel de Grand jaar, is een van de mooiste ooit is uitgevonden. Het brengt de zonnejaar nauwkeuriger dan die van Hipparchus en Ptolemaeus , en de maanmaand binnen een seconde van wat wordt bepaald door de moderne astronomie. ” Hij dringt er tevens op dat niets , maar de opmerkingen van degenen die leefden voor de terugkeer van de hemelse lichtbollen op dezelfde plaatsen te zien kunnen zijn ontstaan deze prachtige periode. Dit argument , opnieuw naar voren gebracht door Sir W. Drummond , lijkt te hebben gehad met hem in het gewicht zijn bekering tot een eerbiedige berusting in het gezag van de Heilige Schrift die hij ooit had ondergewaardeerde .* Cassini , bij de verificatie van deze oude berekening , was het gebruik van de opmerkingen gemaakt door middel van de instrumenten van de moderne wetenschap , en vanuit deze kan nagaan wat de aartsvaders wel weten oculaire inspectie van de loop van de hemellichamen . In hun leven een man zou kunnen opmerken twintig of dertig revoluties van Saturnus , zestig of tachtig van Jupiter , en nog veel meer van de lagere planeten. In deze grote cyclus van zeshonderd jaar , Cassini zegt: ” De maan maand is gerekend op 29 dagen, 12 uren , 44 minuten , 3 seconden ; het zonnejaar op 365 dagen , 5 uren, 51 minuten, 36 seconden : niet dat dit divisie werd dus gemaakt in de oude traditie , gemaakt door berekening , maar is het resultaat gegeven van de daadwerkelijke voltooiing van de cyclus, die kunnen worden waargenomen door mensen wier leven waren van voldoende lengte. Na de eerste voltooiing van de eerste zeshonderd jaar waren getuige van , elke volgende jaar zou leveren een ander, een nieuw bewijs van de juistheid ervan . ”

  • In zijn vroege werk , het Oedipus Judaicus hij de Schrift met veel respect behandelt : in zijn latere , in het bijzonder zijn essay over de Zodiacs van Esneh en Denderah , drukt hij zijn volledige hechting aan hen.

OPMERKING V.
Op de Britse drieklanken

Een van deze drieklanken lijkt te impliceren niet alleen de kennis van de onsterfelijkheid van de ziel, maar van de opstanding .

” De drie restauraties in de kring van het Geluk

De restauratie van het oorspronkelijke karakter,
De restauratie van dat alles was geliefd ,
De restauratie van de gedachtenis van de oorsprong van alle dingen . “( van de Triads Bardism )

Tekenen gedragen op de banners van de stammen van Israël Namen van de zonen van Jakob
VOLGENS naar hun geboorte
Teksten waar het woord of de root optreedt Hebreeuwse wortels
AQUARIUS Ruben, zie, een zoon, de zoon, die het gevolg zijn zegeningen uit te storten Gen 29:32
PISCES Simeon, gehoord, kenmerk van de Kerk
Levi, gebonden , verenigd, kenmerk van de Kerk
Ib . 33
LEO Juda, lof voor de Heer, voor de komende Messias Ib . 35
SCHORPIOEN Dan, oordelen, uitspraak, zijn volk Gen 30:6
Steenbok Naftali , het worstelen, lijden op de eerste komst Ib . 8
ARIES Gad, geluk, zegeningen bij de tweede komst , ( Arab. gebruiken. ) Ib . 11
BOOGSCHUTTER Asher , gelukkig, de uittocht van het Evangelie Ib . 13
KANKER Issaschar, vergoeding of beloningVan de Messias lijden Ib . 18
VIRGO Zebulon , woning, als de beloofde zaad in zijn eerste komst Ib . 20
TAURUS Jozef, toe te voegen. Efraïm ; vruchtbaar, Gen 41:52 ; het verzamelen van de heidenen Ib . 24
GEMINI Benjamin, zoon van de rechterhand, riep door zijn moeder , Ben- Oni , zoon van verdriet, het lijden en de triomferende Messias Gen 35:18
Stenen van de borstplaat
1e rij
Juda,
Odem , robijn, rood, Isa 43:2 (bloedvergieten, Arab. zin) bloed Exo 12:13 Md
Issaschar, Pitdah , beloning, de prijs van verlossing Num 03:49 HDP
Zebulon Bareketh , schijnend; karbonkel bliksem Eze 01:13 qrb
2e rij
Ruben,
Nophek , stromende, Licht of water fles 1 Sam 10:01 qp
Simeon, Saphir , genummerd, Zoals scharen , Ds 7:9; saffier tellen Psa 87:6 RPS
Wel verdorie Jahalom , die breekt; diamant breken Psa 74:6 MLH
3e rij
Ephraim ,
Leshem , tongen, van het vuur, Isa 05:24 naties, tongen Gen 10:20 N # l
Levi, Shebo , woning; agaat dwellest Psa 80:1 b # y
Benjamin Achlama , die herstelt; amethist herstellen Isa 38:16 MLX
4e rij
Dan,
Tarsis , een bezit, Efeziërs 1:14 bezit Num 24:18 # Ry
Asher , Shoham, levendige , sterke ( als een paard , de Arabische . gebruik); onyx
Naftali Jasphe , Jasper , die kneuzingen, blauwe plekken en worden Gen 3:15 P #
Het borstschild van de hogepriester , met de
Namen van de twaalf stammen en tekens gegraveerd op de Stones ;
volgens het kampement besteld in Numeri 2 ( Josephus Antiq . )
1e rij Bareketh ,
Zebulon ,
VIRGO ,
Pitdah ,
Issaschar,
KANKER ,
Odem
Juda,
LEO
Exo 28:15-22 vergeleken met Num 2
2e rij Jahalom ,
Gad,
ARIES
Saphir ,
Simeon,
PISCES
Nophek ,
Ruben,
AQUARIUS
3e rij Achlama ,
Benjamin,
GEMINI
Shebo ,
Levi,
LIBRA
Leshem ,
Ephraim & Manasse,
TAURUS
4e rij Jasphe ,
Naftali ,
Steenbok
Shoham,
Asher ,
BOOGSCHUTTER
Tarsis ,
Dan,
SCHORPIOEN
Let op! -Libra werd niet gedragen op de banners van een van de stammen van Israël , Simeon en Levi zijn verenigd onder het embleem van de Vissen , maar zou op de borstplaat .

Toespelingen op de tekenen van de dierenriem zijn vaak opgemerkt in de zegen van Jakob (Genesis 49) , die in de zegen van Mozes ( Deut 33) zijn minder opgemerkt . Tenzij deze emblemen had enkele betekenis bekend en belangrijk voor de toehoorders , is het niet te worden verondersteld dat de stervende patriarch of de wetgever zou hun vertrekkende beelden hebben aangenomen . Indien echter , zij waren omlijst door de voorvaderen van de mensheid naar de oer- openbaring zenden, het is logisch dat ze opnieuw moeten zodanig werkzaam .

Indien, zoals is aangetoond (tabel 15) , de invoer ervan is terug te vinden in de namen van de aartsvaders , het is het meer waarschijnlijk dat ze nadien moeten worden gebruikt in de profetie . Het blijkt niet duidelijk of Jakob en zijn vrouwen had eerst het voornemen van de aansluiting van de namen van hun kinderen met de borden , maar toen Jacob de naam Ben- Oni veranderd, zoon van verdriet, Ben- Jamin , de zoon van de rechterhand , Is het waarschijnlijk dat hij had met het oog op het teken van de hemelse tweeling, waarvan de stam van Benjamin bekend te hebben gedragen op haar banners, onder de begeleidende figuur van de wolf, wiens naam betekent , Hij komt .

Deze namen worden vervolgens gewijd aan het doel van profetie door het commando om ze te graveren over de stenen van het orakel borstplaat, en door hun plaats op de poorten van de stad van Ezechiël en het Nieuwe Jeruzalem van de Apocalyps . Terwijl in de namen van de aartsvaders is eerder gevonden alleen de Verlosser , in die van de zonen van Jakob is er meer van het eigen volk, de Kerk , dan is het begin tot het apart gezet worden , maar nog steeds , zoals in de emblemen van de tekens, in vereniging met de Verlosser. De volgorde waarin hun vader sprak hen begint met Reuben. ” Zie de Zoon ! ” roept ons om te kijken naar Hem , van wie Jesaja achteraf zei: ” Tot een Zoon is ons gegeven, ” en ” Look tot Hem , en gij gered worden, alle einden der aarde . ” In Simeon en Levi, die hebben gehoord en zijn samengevoegd , is gebleken dat zij hebben van de Unie onderling , en de steun van Hem die hen ondersteunt . In Juda, het thema van onze lof en de vreugde in het aanbieden van haar . In Zebulon is uiteengezet dat Hij wordt bij hen wonen, en zij met Hem . In Issaschar , de gekochte bezit, de beloning van de Messias lijden . Dan In het heil van zijn volk is beveiligd door zijn oordelen of een uitspraak voor hen . In Gad , gelijkvormig aan Hem in verdrukking, ze zijn met Hem met vele smarten doorstoken . In Asher is hun zaligheid, in het eten van het brood uit de hemel . In Naftali zij vrij zijn vastgesteld door zijn worsteling . In Joseph wordt getoond de voortdurende naast de kerk van , zoals zal worden gered. In Benjamin, Wie is de man van smarten, en van Gods rechterhand , sluit , als Hij begon de telling . Ephraim , vruchtbaarheid, en Manasse , vergeetachtigheid van alle wereldse problemen , even pak met de plaats die zij daarna in ondergeschiktheid bezet om hun vader Jozef.

Het is niet gezegd dat de gave van profetie had bijgebracht aan Jakob voor zijn laatste ziekte. Misschien uit het algemeen verspreid traditie van deze profetische effusie een idee op grote schaal ontvangen , kan dat stervende personen profetisch spreken, zijn ontstaan.

De voorspelling eerste volbracht, dat de soevereiniteit dient te berusten bij de stam van Juda, is de voorlopige merk geeft de bevoegdheid om de nog onvervulde profetieën , zowel van de Messias en de stammen . Wat zeker als de families van de twaalf patriarchen tussen hen verdeeld het beloofde land onder Jozua , zo zal zij zeker weer erfelijk bezitten , onder Hem van wie Joshua is een type. Zo zeker als David, de zoon van Isaï regeerde op de berg Sion , dus zeker tot datgene Shiloh , dat koning Messias, die is ook van de lijn van Juda , wordt de verzameling van de naties.

De zegen van Jacob bevat profetieën over de Messias , waarvan sommige ook worden gewaardeerd door christenen en door Joden . Dat is die van Shiloh : maar de oude Hebreeën begreep veel meer van deze voorspellingen met betrekking tot Hem, die nog moest komen, dan is in het algemeen opgemerkt door de commentatoren . Volgens de vroege en meest geleerde Joodse autoriteiten , verwijzingen naar de Messias zijn hele verweven met die aan de aartsvaders en de stammen. Sommige van deze annunciaties zijn nog onvervuld , zowel met betrekking tot de uiteindelijke overwinning van de Messias en het lot van de stammen in hun herstel naar hun eigen land . Vertalingen , oude en moderne , variëren , zoals in Genesis 49:26 , waar de grote meerderheid te geven Nazir , de nazireeër , waar het Engels is ” scheiden. ” Commentatoren ook verschillen , sommige hebben echter gezien de toespelingen op de twaalf tekens, zoals gedragen op de normen van Israël , maar niet consequent verklaard of paste ze : zelfs de joodse schrijvers die ons laat weten dat ze zo werden gedragen . Echter, deze oude autoriteiten beweren unaniem dat Ruben Waterman droeg ; Jozef, Taurus , Benjamin, Gemini onder het embleem van de wolf, en Dan , Schorpioen onder dat van een adelaar , of van een gekroonde slang of basilisk .

Als deze emblemen waren dus vroeg in dienst van de familie ervoor gekozen om de aanbidding van de Ene ware God te bewaren, het idee van hun oorsprong in Egypte , neem dan snel zinken tot afgoderij , wordt het meest onwaarschijnlijke . Op de afstammelingen van Abraham was ooit onder de indruk afschuw van dat afgoderij waarvan hij geroepen was . Wat afgodendienaars hadden uitgevonden die ze misschien niet vast te stellen: maar wat afgodendienaars had beschadigd waren niet altijd geboden om af te zien . De engelachtig vormen , daarna perverse van de doeleinden van afgoderij in Egypte en Assyrië , zijn te vinden in de vier belangrijkste borden waar de equinoxen en zonnewendes van de astronomie altijd had voorgedaan. Deze formulieren kunnen niet worden van de Egyptische uitvinding , want ze waren vastgesteld op het ten oosten van Eden. Joodse autoriteiten zeggen dat “ze waren vanaf het begin in de heilige tabernakel heet het aangezicht van God . ” Had de acht tussenliggende tekens zijn toegevoegd door de Egyptenaren , moet de gekozen familie niet hebben vermengd de apparaten van de mens met verordeningen van Goddelijk gezag . Als ze wist dat al was geregeld om de glorie van God te verkondigen en de komende verlosser, het gebruik ervan door Jacob en de herhaling om hen door Mozes, zou van nut voor de hand liggende te verklaren. Gelukkig zou de kinderen van de profeet vertrok ze ziet in de rustige vlakte van Gosen. Hoe hopelijk in de moeizame vallei van de Nijl zouden ze hun eigen blik op hiëroglyfen, van de veel hoger te importeren dan die van hun onderdrukkers ! Met wat dankbaarheid in de vermoeide zand van de woestijn zouden zij rust, een kampement elke man in de schaduw van zijn eigen niveau! Met wat geluk zouden ze het ontrollen van deze profetische vendels naar de welkom briesje van het beloofde land! Zoals het geschreven woord van God in onze dagen , tot op zekere ze zou nog steeds een onopgelost raadsel, terwijl anderen zouden ze de grote zaligheid te verklaren. De opstandige ziener te lezen in hen de ondergang van zijn ras : de triomfantelijke Wetgever getraceerd de toekomstige glorie van Hem, die moet zijn ” Koning in Jeshurun . ”

Het lijkt niet dat de tekens voor het eerst werden toegerekend aan de zonen van Jakob door het sterven van hun vader zegen; het eerder lijkt dat de kinderen hadden namen geweest met een verwijzing naar de tekens, zoals nog steeds gebeurt in het Oosten dan ook: , toen Joseph in verband zijn droom van de elf sterren voor hem neer te buigen , zijn broeders toegepast op zichzelf, en waren beledigd. Deze droom werd vervuld , zijn tweede droom was het niet : zijn eigen moeder dood was , en zijn stiefmoeder stierf ook voor zijn broeders, boog zich neer voor hem. Jacob lijkt te hebben gezien , dat als de eerste was van boven , de tweede was louter natuurlijke , en berispte hem in consequentie.

Onder de middernachtelijke hemel van het land Gosen , de stervende patriarch , bezield door profetische impulsen en omringd door luisteraars eerbiedig , vanuit de opgeheven gordijn van zijn tent zou enrapt blik op de sterrenhemel , waarheen door Goddelijk gebod zijn vader Abraham hadden geleerd op zoek naar een type van het beloofde zaad. Met stijgende Leo , zou Aquarius worden gezien over te zetten , waardoor uitzoeken van de overdracht van het geboorterecht van Reuben Juda. Stier, de bekende houding van Jozef, zou zijn op de meridiaan , en de plaats van de Schorpioen, zou de vaandrig van Dan , hoewel onder de horizon , worden opgemerkt door de kop van de slang direct onder de Noordelijke Kroon. Elke tussentijdse teken zou worden hetzij zichtbaar of de plaats die door een aantal opmerkelijke sterren behoren tot of erboven; als Sagittarius door Vega , in Lyra en Steenbok door Cygnus . Terugdraaien van de briljante lichtbollen op hoog , waarboven het leggen van de haven van dat het heil waarvoor hij had gewacht , zijn ogen niet zou rusten op de bekende gezichten om hem heen, de erfgenamen van dat aardse Kanaan het hemelse land dat zijn geest gezocht typerend . Vol van de glorie van hem dadelijk zijn Heiland en zijn zoon , behandelt hij ze onder de invloed van de goddelijke Geest, die alleen kan de mens futurity voorspellen.

OPMERKING . Het bijgevoegde vertalingen , uiteenlopend maar weinig van het Engels versie , maar ondergebracht in zekere mate aan het idioom van de Hebreeuwse in zijn omkeringen en weglatingen van het aansluiten van deeltjes , zo hard aan het oor , gericht op het overbrengen van een idee van de antieke waardigheid van de oorspronkelijke in de zegen van Jakob, en aan shadowing weer de verhevenheid van die van Mozes.

GENESIS XLIX .

  1. En Jakob noemde zijn zonen , en zei: Vergadert u, samen, en ik zal jullie wat zal gebeuren zal u in de laatste dagen vertellen. 2. Verzamelt u samen en hoort , gij zonen van Jakob, en luistert naar Israël, uw vader. 3. Ruben, gij, mijn eerstgeborene ! mijn kunnen , en het begin van mijn kracht , de heerlijkheid van de waardigheid en de uitnemendheid van de macht. 4. uitgegoten als water, gij zult niet uitblinken , want gij zijt ingegaan tot aan het bed van uw vader : Dan zijt gij profane , hij ging op mijn bank ! 5. Simeon en Levi , broeders ! instrumenten van wreedheid in hun doden ! 6. In hun raad komt gij niet , o mijn ziel! tot hun assemblage gij niet verenigd worden : in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen , en in hun eigenzinnigheid ze afgesneden van de Prins . 7. Vervloekt hun woede , een heftige en hun verbolgenheid , voor hardnekkige : Ik zal verdelen in Jakob, en hen verstrooien in Israël. 8. Juda , gij ! uw broeders loven ! uw hand op de nek van uw vijanden ! je vader de kinderen naar beneden buigen voor jou. 9. Een leeuwenwelp , Juda ! op de prooi, mijn zoon , gij zijt komen : hij stoopeth naar beneden, hij coucheth als een leeuw , en als een woeste leeuw , die hem opjagen ? 10. De scepter zal van Juda niet wijken , noch een wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt , en tot Hem het verzamelen van de naties. 11. Bindend zijn veulen aan de wijnstok, en tot de keuze wijnstokken zijn ezel veulen , hij washeth zijn kleren in wijn , en zijn mantel in het bloed van druiven. 12. Zijn ogen meer dan mousserende wijn, en zijn tanden witter dan melk. 13. Zebulon zal wonen aan de haven van de zee : en Hij zal als een toevluchtsoord voor ellende , en zijn zijde een bolwerk. 14. Issakar ! een sterke inbedding kont naar beneden tussen de stallingen . 15. En hij ziet zijn rustplaats, dat het goed is , en het land , dat het prettig is , en hij zal zijn schouder buigen voor de lasten , en een lakei om eerbetoon te zijn. 16. Te oordelen , dat Hij zijn volk oordelen , als een van de stammen van Israël. 17. Er wordt voor Dan een slang op de weg , wordt een adder op het pad , bijten het paard in de hielen , en zijn ruiter vallen na . 18. Voor uw zaligheid heb ik wachtte , o Heer! 19. Gad ! een troep wordt prik hem en hij wordt doorboord in de hiel . 20. Met Asher , overvloedig zijn brood , en deelt hij de zoete invloeden van een koning. 21. Naftali , een hinde losgelaten : hij geeft flink woorden. 22. Branch van de vruchtbaarheid , Joseph , een tak van vruchtbaarheid door de fonteinen ! de dochters lopen voordat de stier. 23. De boogschutters hebben hem hard bedroefd , en streed met hem en haatte hem . 24. Maar zijn boog in acht zal nemen in kracht, en zijn armen zijn sterk gemaakt worden , zijn handen door de handen van de Machtige Jakobs , vanwaar de herder , de steen van Israël : 25. Door de God uws vaders, en Hij zal u , te helpen en door de Almachtige , en Hij zal u zegenen , zegeningen van de hemel boven , de zegeningen van de watervloed die beneden, zegeningen van de borsten en de baarmoeder. 26. De zegeningen uws vaders zijn machtige buiten de zegeningen van de oude bergen, de gewenste van de eeuwige heuvelen , ze worden op het hoofd van Jozef, en op de kruin van het hoofd van Hem , de nazireeër onder zijn broeders . 27. Benjamin! de wolf moet: in de ochtend wordt hij voer op de prooi , scheuren in de avond zal hij de buit verdelen. 28. Al deze , de twaalf stammen van Israël , en dit , wat hun vader tot hen sprak , een iegelijk naar zijn zegen hij hen zegende .

De stervende patriarch lijkt te zijn aangepakt door de naam van iedere zoon , en vervolgens een verwijzing naar een door hem aangewezen embleem, te hebben herinnerd aan haar betekenis als de beloofde Verlosser. Om Reuben was toegewezen Aquarius , de schenker van de zegeningen , die net als in triomf. Hij was zijn macht en de ” Excellentie “van waardigheid en van de macht , maar de ” excellentie ” eerstgeboorterecht , worden het hoofd van de familie neemt hij vanaf Ruben, “Gij zult niet excel, ” en daarna over naar Juda. De reden hiervoor is gegeven in de delinquentie van Ruben .

Vers 5. Om Simeon en Levi hij toegewezen Vissen , de Verenigde vissen , als broeders . Ze hadden gedood Sichem, een man, een prins van het land . Het is al vaak op gewezen dat deze twee stammen waren de vijanden van de Man, de tweede Adam , en werden door hun instrumentale ” assemblage “om de kruisiging en doodde de prins . Het woord hier weergegeven prins, is door de Septuagint gesmolten stier, en door de Vulgaat muur. De wijziging van een enkele klinker , in het Hebreeuws , uitgedrukt door een enkel punt, maakt deze variaties , en zeker in de tijd van Jacob de punten niet in gebruik waren . Of het nu voor of na het evenement, een voorspelling van het doden van de Messias door zijn eigen volk zou geen voorstander van te vinden met het Joodse denken . Een punt zou gemakkelijk Dropt , indien te betrekken .

MERKT

Vers 7. Het origineel , en zoals hier weergegeven , kan de woede en toorn te toekomst, dat tegen de Messias, de Prins , voorzien door Jacob .

Vers 10. Shiloh , de Gever van de vrede, of de Vrede. Johannes 14:7 ; Efeziërs 2:14 .

Vers 14. Schaapskooien. Het woord is zo gemaakt rechters 5:16 .

Vers 16 . Hij , de Messias , zullen oordelen .

Vers 17 . Oude Hebreeuwse en Chaldeeuwse autoriteiten zeggen dat Dan droeg op zijn standaard voorzien van een gekroonde slang of basilisk, die in de klauwen van een adelaar . De constellatie van de slang door de melkweg in het bezit van Ophiuchus , in Schorpioen , en de reptielen onder zijn voet in de dierenriem , lijken hier gezinspeeld . Door de slang verwonden de hiel , de menselijke natuur valt in de dood.

Vers 19 . Door een van de troep Romeinse soldaten van de Messias doorboord werd in de zijde : in wezen aan het kruis genageld , Hij werd doorstoken in de hiel . Tenslotte is hetzelfde woord als hiel ( Gen 3:15).

Vers 20 . ” koninklijke lekkernijen ” is gemaakt in Job ” zoete invloeden. ” De rabbi’s er allemaal over eens dat dit een Messias als koning .

Vers 21 . Hinde is van de onzijdige of vrouwelijke geslacht , zoals het verlangen van naties , en wijsheid , in Spreuken 8, waar de plaats het voor ze problemen zou wegnemen . De Messias is aan de menselijke natuur , de natuur ook van man en vrouw . De Hebreeuwse heeft maar twee geslachten , mannelijk, en al dat is niet mannelijk, vrouwelijk en onzijdig waaronder in een.

Vers 22 . De fontein kan goed of de rivier Eridanus worden . Dochters, Zoals in het Engels marge en de Vulgaat , lijken te zijn de Pleiaden , die voorafgaan aan het sterrenbeeld Stier , de stier , waarvan bekend is dat zijn de vaandrig van Jozef, en daarna van Efraïm.

Vers 25. In de opmerkelijke uitdrukking ” de diepe leugenaar of coucheth onder, “lijkt er opnieuw een verwijzing naar het sterrenbeeld Eridanus , onmiddellijk onder die van de Stier.

Vers 26. Nazireeër . Het woord gesmolten scheiden in het Engels, is in de Vulgaat , Luther ’s in en de meeste andere vertalingen , nazireeër . De Joodse schrijvers observeren op deze passage , dat hij die hier genoemd wordt een nazireeër niet kan worden Jozef, die wierp zich op het lichaam van zijn vader , want een nazireeër misschien niet een dood lichaam aanraken. Ze begrijpen dat het van de Koning Messias. Dus begrijpen , dit is een van de plaatsen waar Christus gesproken als een nazireeër , volgens Matteüs 2:23 : de andere is Deuteronomium 33, waar Mozes herhaalt de woorden van de profetie zijn voorvader .

Vers 27. De wolf. De toespeling is hier om de figuur van de bekende wolf te gedragen op de standaard van Benjamin, als vertegenwoordiger van het teken Tweelingen. Het kan worden getraceerd in het sterrenbeeld Sirius , die door de Egyptenaren van een hond . De grotere en kleinere hond van de moderne sfeer werden genoemd door de Arabieren de rechter en linker Prince of Mighty One. De Semitische naam van de wolf , Zeeb , is deze of hij komt . De prooi, Dat wordt benoemd , zoals in Job 30:23 , bij zijn eerste komst , de ochtend ; bij zijn tweede , de avond , worden alle tot zijn beschikking .

Vers 28. Stammen, letterlijk staven , normen . Het woord wordt weergegeven scepter in vers 10 .

De oude rabbijnen alles uitleggen vers 8 van de Messias. Op vers 11 verwijzen zij naar Zacharia 9:9 . Op vers 8 is er een verwijzing naar Job 15:18 : “zoals gezegd wordt door de Heilige Geest door de hand van Job, ” waaruit blijkt hun geloof dat de Schrift waren ingegeven door de Heilige Geest, en dat Job is geïnspireerd .

Op Shiloh ze zeggen , in vers 8 : “Dit is de Messias , en hij wordt bij de hele wereld. ” ” De wijnstok is het huis van Israël. ” ( Mart. Pug. Fidei . )

” De schrijvers van de Targums staat een originele letterlijke betekenis van een passage , en laat een typisch een voorproefje van iets in de tijd van de Messias “, zoals Psalm 72, van Salomo en de Messias. Op Genesis 49 , Jonathan Onkelos , en de Jerusalem Targoem alle interpreteren Silo de Messias. De laatste voegt daaraan toe , ” van wie is het koninkrijk , en aan wie alle koningen der aarde, zullen worden onderworpen. ” Ahmed Ibn Idris , een Arabische schrijver, noemt dit “een profetie van Jesaja , op wie vrede , ” en maakt Shiloh Messias . R. Jochanan zei dat ” alle profeten profeteerden alleen de dagen van de Messias ” : andere dat “de profeten profeteerden alleen de jaren van de verlossing en de dagen van de Messias. ‘ R. Simeon ben Jochai , op Genesis 3, spreekt van koning Messias als de zoon van David, en geboren worden uit een maagd, van toepassing is op Hem Jesaja 11:2 . (Jonathan , met andere oude rabbijnen , geldt voor hem Jesaja 52 en 53. ) RS zegt ook van Hem , “de meeste heilige Zoon van God, gelet op menselijk vlees , dat Hij hun iniqutieis vergeven, “en dat” zij zullen Hem doden . ” RS kan hebben begrepen Genesis 49:6 van de Messias. De Targum van Jonathan zegt , op Genesis 3: “De kinderen van de vrouw tot een oplossing ( voor de wond van de slang hebben) in de dagen van de Messias, de koning . ” ( Nicholl ’s conferentie met een theïst . )

In Martini Pugio Fidei kan gezien worden verwijzingen naar de joodse boeken en schrijvers die verklaren veel van de “zegen van Jacob “van Koning Messias , voor hem ze het allemaal eens door te verwijzen vers 8 en 11. Op Shiloh zeggen zij: ” Dit is Messias ” : ook , van Dan , vers 16 : “Dit, Dan, is Messias te komen , die is te beoordelen als de gezegende God. ” In Beres . Rab . Mose Haddashan wordt als volgt geciteerd , op Genesis 49:11 , ” Toen koning Messias komt naar Jeruzalem op te slaan Israël , Hij zal zich omgorden zijn ezel, en het rijden op en begeleiden het zelf in zachtmoedigheid naar Jeruzalem , zoals er geschreven staat Zacharia 9 : 9. ” Ook op vers 10, ” De laatste en definitieve verlossing van Israël wordt hier bedoeld wordt. ” De Targums van Jonathan en van Jeruzalem toepassing zijn op alle in dit hoofdstuk aan de Messias.

Het zal blijken uit de profetie van Bileam , Numeri 24, dat de vorige profetische zegen van Jakob was hem bekend , want hij gebruikt zijn eigen woorden in vers 9 . De emblemen op de normen van de stammen werden voor zijn ogen , hij duidelijk verwijst naar de urn en water van Aquarius, en de leeuw van Juda . In de volgorde van het kamp krijgen de nummers 2 , deze twee vooraanstaande stammen in het oosten en het zuiden , dus het duidelijkst aan de profeet van Midian.

NUMMERS XXIV
Een deel van de profetie van Bileam

  1. En Bileam hief zijn ogen op en zag hij Israël gezagsgetrouwe volgens hun stammen. 5. Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob , en uw woningen, o Israël ! 6. Als valleien breiden zij zich uit , als tuinen aan de rivier de kant, zoals de bomen van lign – aloë , die de Heer geplant heeft, en als cederbomen aan het water. 7. Hij giet het water uit zijn water – schepen, en zijn zaad in vele wateren , en zijn koning moet hoger zijn dan Agag , en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. 8. God bracht hem uit Egypte , hij heeft als het ware de snelheid van de eland : hij moet eten van de naties zijn vijanden , en breken hun botten , en doorboren met zijn pijlen . 9. Hij geformuleerd , ging hij als een leeuw , en als een grote leeuw die hem roer ? Gezegend is hij, die u zegenen , en vervloekt hij vervloekt is dat je … 14 . Ik zal u instrueren wat dit volk zal doen om uw volk in de laatste dagen . 15. En hij maakte zich een gelijkenis en zei: Bileam, de zoon van Beor gezegd, en de man, wiens ogen zijn open zei , 16. Hij zei , dat de woorden van God hoorde , en wist de kennis van de Allerhoogste , zag het visioen van de Almachtige , vallen, maar met zijn ogen open : 17 . Ik zal Hem zien , maar nu niet : ik zal Hem zien , maar niet van nabij : er comeyh een ster uit Jakob, en er oprees een scepter uit Israël , en slaan de hoeken van Moab, en het samenbrengen van alle kinderen van Seth. 18. En Edom zal een bezit zijn , ook Seir zal een bezit voor zijn vijanden , en Israël moet dapper doen. 19. En van uit Jakob , die zijn heerschappij, en zal het overblijfsel van de stad te verwoesten.

MERKT

Het kan worden opgemerkt, dat Bileam als ze in eigen persoon de naam van God gebruikt in het enkelvoud , Al, zoals in vers 4 , maar wanneer hij spreekt over Hem als de God van Israël , Hij noemt hem de HEERE: hij ook, in vers 16 , maakt gebruik van de namen Elion , Allerhoogste, en Shaddai , de Gever van zegeningen , of de Almachtige .

Vers 7. Het gieten van water uit de urnen of vazen even duidelijk verwijst naar Waterman. In de Egyptische bevoegdheid van de man houdt een urn in elke hand. Zoals het tweede gebod was nu gekregen , kan het lijken dat de menselijke figuren werden niet langer op de banners van Israël , als ze ooit was geweest. De Targum Jeruzalem , en die van Jonathan, zeggen dit is een Messias als koning : zodat andere joodse schrijvers . ( Gill Com. ) Agag wordt verondersteld te worden Gog, Ezechiël 38: dus de Septuaginta.

Vers 8. De Septuagint voor Reem heeft eenhoorn, de Vulgaat , neushoorns : modern , maar alleen zeggen dat er een grote soort van elanden nog steeds genoemd door de Arabieren Reem .

Vers 9 . Het eerste deel van dit vers is in de woorden van Jacob , Genesis 49:10 : Het laatste gedeelte , in die van Isaac , Genesis 27:29 . Deze eerdere profetieën lijken te zijn goed bekend bij de omringende volken . Dat nu weer gegeven door Bileam was nog meer uitgebreid , zodat , zoals blijkt uit de Perzische traditie van de ster , en de universele een van de komst van Hem, die moeten heerschappij.

Vers 17 . In het boek van de Zohar wordt gezegd : “Wanneer de Messias geopenbaard zal worden , een heldere ster ontstaat in het Oosten. ” Aben Ezra geldt dit voor een deel aan David en deels om de Messias , net als Maimonides . Het gebruik ervan wordt gemaakt door christenen kan ertoe geleid hebben dat de Joden aan te brengen in David . “Er treedt een ster uit van Jakob . ” Mem Het voorzetsel is gezegd door Gill en anderen soms het gevoel van de beer tot. Op deze plaats beide betekenissen lijken nodig; de ster , de Messias zelf, kwam buiten, alsmede tot Jacob. De letterlijke ster, die de koningen geleid , kwam tot het land en de nakomelingen van Jakob : de scepter , nog niet gekomen, de Hetzelfde kan worden gezegd . ” Het samenbrengen . ” Alle mensen zijn door middel van Noach kinderen van Seth. Dus Jarchi merkt . Onkelos heeft ” doet een uitspraak over de kinderen van Seth. ” Hij en vele andere Joodse autoriteiten interpreteren van de Messias door de naam. Vers 19 is ook in de oude Joodse geschriften toegepast op de Messias.

Vers 19. ” De stad . ” Het Babylon van profetie.

Groot is de sanctie afgeleid dat de profetische invoer van de borden vanaf de toespelingen op hen in het afscheid zegen van Mozes aan de verzamelde natie. Bewust staande op de rand van de eeuwigheid , niet zomaar een apparaat van de mens kan een moment van fast- vluchtige tijd een beroep gedaan hebben : maar in de profetieën emblematized op die normen van Israël nu zweven voor zijn ogen vond hij de heersende thema van zijn laatste plechtige onthulling van de toekomst . Zij riepen de komst van de Verlosser , die moet de slang de kop vermorzelen . Wanneer de vlakte van Moab beëindigd en de beklimming van Abarim , de berg passeert , steeg naar de verhevener berg Nebo, de berg van schouwen , stond de door God aangestelde leider, zijn missie vervuld , zijn aardse oorlogsvoering bereikt . De woorden van zijn vader Jacob in zijn geest , de toegewezen vlaggen in zijn ogen , hij versterkt die voorspellingen , woning triomfantelijk op de glorieuze te sluiten, nu de laatste restauratie van het uitverkoren volk naar het land van belofte, van verre gezien vanuit de lucht in schoonheid dan de tussenliggende overstroming.

Hij beroept zich op de eerste Ruben een hemelse zegen, het compenseren van de beroving van zijn aardse geboorterecht : en hij vervolgens duidelijk verwijst naar de man in Waterman. Met betrekking tot Juda, hij bidt voor de snelle komst van Hem, die moest worden van zijn geslacht , en ziet de handen van de Veroveraar , zoals in – leeuw begrijpen, op de nek van de vijand. Om Levi, met wie Simeon is verenigd als het vissen op de vaandrig , spreekt hij over de eer van het priesterschap , en de Unie van de Urim en Tummim in het borstschild . In Benjamin ziet hij alleen de glorie van de geliefde , de zoon van de rechterhand. Voor Jozef, het opsommen van overvloedige schenkingen , hij uitdrukkelijk namen zijn bekende vlag, het offer stier , daarna ten laste van Efraïm. Met Zebulon hij verheugt zich in Hem, wiens reilen en zeilen weer zijn geweest van het eeuwige : met Issaschar, dat Hij moet wonen in de tenten van Sem. In het spreken van Gad , beschrijft hij precies het RAM-geheugen waarvan de voet is op het hoofd van de zee -monster , die had verstrekt voor zichzelf het eerste deel , ” het begin van de maand ‘, die het teken Ram nu werd benoemd te worden . Voor Dan spreekt hij van de beslissing , want Naftali , van volle tevredenheid , de bloed- kocht redding voor Asher , van de bedeling van de vrede, de komende snel naar de aarde , als het paard beslagen met ijzer en messing, van Hem, de God van Jeshurun , die rideth op de hemelen in zijn hulp .

Deuteronomium XXXIII

  1. En dit is de zegen , waarmede Mozes, de man van God zegende de kinderen van Israël voor zijn dood . 2. En hij zeide: De Heer kwam van Sinaï , en stond op uit Seir tot hen , Hij scheen voort uit de berg Paran , en Hij kwam met scharen van heiligen : van zijn rechterhand een vurige wet aan hen. 3. Ja, Hij hield van de naties, al zijn heiligen zijn in Uw hand en zij zitten aan uw voeten ; een ieder zal ontvangen van uw woorden . 4. Mozes heeft ons een wet, de erfenis van de gemeente van Jakob . 5. En hij was koning in Jeshurun een koning, in het verzamelen van de hoofden van de mensen samen met de stammen van Israël. 6. Ruben zal leven en niet sterven ; zijn mannen weinig. 7. En dit tot Juda en hij zeide: Hoor, Here , de stem van Juda ! en gij zult breng hem tot zijn volk: en zijn machtige handen tot hem , en de hulp van zijn vijanden zult gij zijn . 8. En Levi zei hij, Uw licht en Uw volmaaktheden van Hem , uw Heilige, wie gij bewezen tijdens Massah , met wie gij streven bij de wateren van Meribah ; 9. Wie zei er dat van zijn vader en van zijn moeder , ik zag ze niet, en zijn broeders hij niet te erkennen, en zijn kinderen dat hij niet wist , want zij onderhielden Uw woord, en bewaarden Uw verbond . 10. Zij leren uw oordelen naar Jacob : zij zullen reukwerk voor uw aangezicht zetten , en het gehele offers op je altaar. 11. Zegen , Heer , zijn stof, en accepteren het werk van zijn handen : slaan via de lendenen van hen die opstaan tegen hem, en van hen die hem haten, dat ze stijgen weer niet . 12. Om Benjamin zei hij , de geliefde van de Heer zal in veiligheid door hem wonen ; opvang door hem de hele dag, en tussen zijn schouders hij woont. 13. En Jozef zeide hij: Gezegend de Heer van zijn land , door het kostbare dingen van de hemel , door de dauw, en door de watervloed die beneden ligt . 14. En door de kostbare dingen voortgebracht door de zon , en door de kostbare voren gebracht door de manen, 15. En door de belangrijkste dingen van de oude bergen, en door de kostbare dingen van de eeuwige heuvelen , 16. En door de kostbare dingen van de aarde en haar volheid , en de welwillendheid van de bewoner in de bush zullen komen op het hoofd van Jozef, en bij de kruin van het hoofd van Hem , de nazireeër onder zijn broeders . 17. De eerstgeborene , zijn stier , glorie voor hem , horens van zijn horens omhoog : met hen wordt hij samen duw de naties in de uiteinden van de aarde en zij , de scharen van Efraïm en de duizenden van Manasse . 18. En om Zebulon zei hij: Verheug u, Zebulon , in uw uittocht , en Issaschar, in uw tenten. 19. Zij moeten de naties oproep aan de berg, wordt daar hebben ze offers van gerechtigheid : voor de rijkdom van de zeeën zij zuigen, en schatten verborgen in het zand. 20. En van Gad zeide hij: Gezegend Hij die Gad : als een leeuw hij woont , en verscheurt met de voorvoet de kruin van het hoofd. 21. En hij het eerste deel voor zichzelf voorzien, om daar, in het gedeelte van de wetgever, werd hij zitten , en hij zal komen met de hoofden van het volk om de gerechtigheid van de Heere het werk, en zijn gerichten met Israël . 22. En van Dan zeide hij , Dan, een leeuwenwelp : hij zal sprong van Basan. 23. En van Naftali zei hij , Naftali, tevreden met het voordeel , en vol met de zegen van de Heer: gij erven in het westen en het zuiden. 24. En van Aser zeide hij: Aser , gezegend met kinderen , hij moet aanvaardbaar zijn voor zijn broeders, en duik in de olie zijn voet. 25. IJzer en messing je schoenen , en als uw dagen uw kracht. 26. Geen net als de God van Jeshurun , hij rideth op de hemelen in uwer hulp , en in zijn triomf op de hemel. 27. Het Eeuwige God , uw toevlucht , en onder de eeuwige armen : en Hij zal stak vóór u de vijand, en zal zeggen , worden vernietigd. 28. En Israël zal wonen in veiligheid alleen : de fontein van Jacob in een land van koren en wijn , ook zijn hemelen zullen neervallen dauw. 29. Gelukkig zijt gij, o Israël : wie is als Gij, mensen gered door de Heer, het schild uwer hulp , en wie is het zwaard van uw overwinning ! en uw vijanden zullen niet vóór u , en gij zult loopvlak op hun hoge plaatsen.

MERKT

Vers 1. “Vóór ” heeft de kracht van ” op zoek naar ‘of’ in het vooruitzicht van “zijn dood.

Vers 12 . De oude rabbi zei: ” Dit is de dag van de Messias. ” ( Zie de Talmud , Gill . )

Vers 13 . ” Coucheth . ” Deze opmerkelijke uitdrukking wordt herhaald van de zegen van Jakob , net als de vijftiende en zestiende verzen . Het is een joodse opmerking, dat elke profeet citaten uit het voorafgaande.

Vers 16 . Ook hier , zoals in de profetie van Jakob, is het gesproken door een profeet , dat Hij , de Messias , moet een nazireeër .

Vers 17 . Het woord gesmolten eenhoorn, neushoorn, of elanden, is gemaakt opgetild in Zacharia 14:10 ; en in Psalm 75:10 de wortel is dus van toepassing op de hoorn van de rechtvaardigen , ook in Psalm 89:16 , 17 .

Vers 18. In de uittocht van het beloofde zaad , om stil te staan met mannen , zoals in Maagd.

Vers 20 . Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de arm van een man en voor de voorpoot van een dier. De voorpoot van Ram is op het hoofd van het zeemonster Cetus, of Leviathan , hieronder, waarin de voorspelde kneuzingen aan het hoofd van de vijand.

Vers 21 . Het begin van het jaar , die eerder op de verjaardag van de schepping, op de kruising van Leo en Maagd , was nu , door de Goddelijke opdracht, overgedragen aan de nieuwe maan van Ram , het gedeelte van de wetgever, onder het type van het lam gedood bij het Pascha.

Vers 23. Deze profetie moet nog worden voldaan , blijkbaar op het herstel van Israël .

Vers 25. De weergave van deze passage is betwist ; maar het woord sterkte is vertaald in het Arabisch zo gebruikt , ook in het Chaldees , (zie Buxtorf , ), en is dus bewezen in het Syrisch en Targum, (zie Lee’s Lexicon ).

Vers 26. “God” is hier het enkelvoud , El , zoals vaak wanneer de tweede persoon van de Drie-eenheid , over te nemen in de eenheid van de menselijke natuur , is bestemd. In vers +27 is Elohim, de Drie-ene God . Voor de pluraliteit van Elohim, zie Genesis 1:26, 11:07 , 06:08 Isa . “RS ben Jochai zegt: Kom en zie het mysterie van het woord Elohim . Er zijn drie graden en elke graad is op zichzelf alleen, en toch zijn ze allemaal een, en samengevoegd in een, en zijn niet van elkaar gescheiden . ” (Zohar , Bagster ’s Comp . Bijbel. )

Vers 29. ” Triumph “, zie Exodus 15:1 .

DE kampement van Israël in de woestijn ( NUM 2),
EN het pantser van de hogepriester.

De zegen van Jakob had gevoegd een profetische belang aan deze emblemen , en had hen toegewezen als de stammen hun normen . De opperste heerser van alle dingen zag passen bij het kampement van de kinderen van Israël directe, ” ieder mens door zijn eigen standaard, met de vaandrig van het huis van zijn vader , ” in hun ontwikkeling door de wildernis . Deze reis is hun toegestaan om typisch voor die van de individuele ziel in haar passage via deze wildernis van het menselijk leven , en over het lot van de Kerk in haar aardse bestaan. Profetie , het grote bewijs van de Goddelijke regering van de wereld, en van het feit dat God heeft gesproken , vervult het patriarchale en Mosaic records en instellingen. Zo is aangetoond dat het doel van Goddelijke dicteren in wat anders zou verschijnen onwaardig zoals toezicht. Dezelfde richting werd gegeven met betrekking tot de plaatsing van de edelstenen op de borstplaat van de hogepriester ( Exo 28). Zij worden opgeroepen door de namen in betekenis analoog aan die van de vlaggen van de stammen . Zo wees Odem anders is Adam , vlees, de menselijke natuur van de Messias, die is toegestaan door jood en christen worden getypeerd door de Leeuw van de stam van Juda . Het begin wordt dus vast, net als in de volgorde van het kamp , de anderen zullen dezelfde volgorde te volgen. Pitdah , de beloning , de prijs, in overeenstemming is met de beloning van Issaschar , het bezit , in Kreeft. Bareketh , het stralende weer , met de woning onder de mensen in Zebulon en Maagd . Nophek , het stromende , met Reuben en Waterman . Saffier , het aantal, als in Vissen , die het gehoord hebben , zoals Simeon. Jahalom , die breekt als de diamant, piercing , zoals Gad , zoals Ram. Leshem , de volkeren , van de vruchtbare , Jozef en Efraïm. Shebo , het bewonen , als in de tabernakel; met elkaar verbonden door verlossing , zoals in Levi en Libra . Achlama , die herstelt , herstelt, als Benjamin van de buit. Tarsis, het bezit, dan uitgesloten , zoals Dan. Shoham, sterk, zoals Asher , en het paard in Boogschutter. Jasphe , breken, als Jasper bekend is om te doen , als Naftali in het worstelen , en Steenbok in zijn gedood. De namen die worden gebruikt in de vertalingen zijn onzeker of willekeurig.

Eben, een steen, is vanaf de wortel Bana, te bouwen , waarvan ook is Ben, Een zoon . Stones bouwen een huis, een woning: zonen , een huis, een gezin. Een steen is dus een type van de Zoon, de beloofde Messias . Stone is voor het eerst toegepast in de Schrift als typisch van de Messias in Genesis 49:24 ; weer in Jesaja 28:16 . Van Psalm 118:22 , is het toegepast door onze Heer tot Zich , en door de Apostelen, Handelingen 4:11.

In Exodus 28 een opdracht wordt gegeven aan het graf van de namen van de zonen van Israël, naar gelang van hun geboorte, op twee stenen van onyx , zes op elke . Shoham , een onyx, kan beschouwd worden als intensieve van Sem , een naam , als een grote of een sterke naam . “Naam” wordt vaak toegepast op Christus , zoals in Maleachi 1:11, & c. ; Handelingen 4:12 , & c. Shoham kan ook overbrengen het idee van: “dit , de menigte , ” de vele . De Onyx heeft vele lagen of strepen van kleur, vanwaar hij kan zijn naam en geselecteerd om vele namen ontvangen. Josephus zegt: “De sardonyx , die de hogepriester droeg op zijn schouder , een bovennatuurlijke glans weergegeven wanneer de Almachtige de offergaven goedgekeurd. Als gevolg van onze smeekbeden Hij was bereid ons een overwinning, de Essen (of borstplaat) uitgestoten een oogverblindende glans. ” De Essen of Hoshen , de stil, Sprak bij het licht van de edelstenen. De Chaldee parafrase op het Hooglied van Salomo zegt de twaalf tekens werden gegraveerd op de stenen van de borstplaat, en dat ze lucide waren, zoals lampen. Maimonides betreft , dat ” de vraagsteller knielde , terwijl door de toegenomen schittering van de stenen was het antwoord te lezen om hem door de hogepriester . ” Sommige autoriteiten zeggen dat alleen de heerser of koning het recht had om te onderzoeken dus . De grote namen van de stammen en de stenen , en hun eenheid van doel, de aanpak van bepaalde , het lijden en de heerlijkheid, die was , volgen van Hem gesproken door alle profeten vanaf het begin van de wereld , blijkt het voornemen van deze schijnbaar willekeurige en regelingen minuten . Ze waren profetisch: de helft van hun boodschap is voldaan in het eerste komst , blijft de helft te zijn vervuld in de tweede komst van Hem zij dus uitgebeeld . Dat de stenen op het pantser van de hogepriester , en de namen gegraveerd van hen , had betekenissen corresponderen met elkaar en met de twaalf tekens , waarvan de oude autoriteiten zeggen waren ook gegraveerd op hen , is niet gelijk opgevallen . Dat de soorten en de schaduwen van de Levitische wet werden op dezelfde wijze hieroglyphical geen bijbels theoloog vragen.

Het feit van Mozes met zijn goddelijk gericht op het gebruik van soorten , die was en zou idolatrously worden geperverteerd , kan worden begrepen aan de veronderstelling van het feit dat zij oorspronkelijk gewijd is aan de glorie van de God van Abraham, Isaac en Jacob van , En als zodanig bekend aan hun nakomelingen. Als deze emblemen elk uitgedrukt een profetie over de Messias , kenbaar gemaakt aan de bouwers van de eerste openbaring , de grote eer dus op hen begrijpelijk is . De profetieën van God waren : de symbolen gekunsteld aan hen doorgeven waren van de mens , maar van de mens leven onder de manifestatie van de profetische geest , want we weten dat Henoch , een van hun vermeende maker , was een profeet .

In het opsporen van de analogie tussen de emblemen van de sterrenbeelden en de types van de Levitische wet , zij eraan herinnerd dat deze analogie is een natuurlijk gevolg van de eenheid van het onderwerp. Het thema van beide is de komst van de beloofde Redemer , zijn persoon en zijn werk. In zowel het eerste type is het lam of jonge ram. Het oude jaar van de Hebreeën was begonnen op de traditionele verjaardag van de schepping, waar de figuur van de leeuw voegt dat van de maagd . Het burgerlijk jaar van de Joden begint nog steeds als de zon is een van die sterren. Door het Goddelijk gebod , was het begin van het heilige jaar geplaatst waar het teken van de ram -of lamsvlees overeenkwam met de benoeming maakte vervolgens van de vasten van het Pascha. Noch zonnewende of nachtevening werd vervolgens in dat teken : noch waren de zichtbare sterren in de nacht. Alleen het type er uitgedrukt biedt een reden voor de benoeming . Het sterrenbeeld Maagd, bedenken de tak , en de vrouw met het zaad , dan zou worden gezien in het heldere hemel van het huis van bondage , waaruit de herder van Israël , in de begeleidende getypeerd sterrenbeeld Boötes , was nu de leiding zijn gekocht koppel , vertegenwoordigd in de twee schaapskooien zo lang opgevat als beren. Kort na de uitgaan uit Egypte , de stier is gewijd voor het offer ( Exo 29:1 ) , in samenhang met de wijding van de hogepriester , de leider en vorst van het volk , zoals de stier was van de kudde . Deze betekenis wordt overgebracht in de naam van het dier , van het teken , en van haar belangrijkste ster. Met de stier twee rammen zonder smet zou worden aangeboden . De ram -of lamsvlees is ook typerend voor de grote Hogepriester ‘ , die zelf wordt aangeboden, zonder ter plaatse aan God ” (Hebreeën 9:14) . De twee lammeren van ’s morgens en ’s avonds te offeren in overeenstemming zijn met de Ram en het slachtoffer in de weegschaal , een stijgende als de andere sets dus ; houden voortdurend in het oog het Lam van God, die wegneemt de zonden van de wereld, en dus laten zien dat, terwijl de Regel een is, zal zijn menselijke natuur twee keer weergegeven , in de ochtend en de avond van de dispensatie. Het altaar van wierook is dan gewijd . Op soortgelijke sterrenhemel embleem van het slachtoffer aangehouden en doorboord door de Centaur lijkt over te worden geplaatst . Op het altaar van wierook de hogepriester was strooi het bloed van het zondoffer een keer in het jaar , op de grote dag van de verzoening , de tiende van de zevende maand. Op dat moment de zon, tussen de sterren van de Schorpioen , was over die sterren heet het altaar . Op die grote dag van de zon plaats werd door de rode ster Antares, de verwonding , waarin is aangetoond dat het blauwe plekken van de hiel van de Messias , en de vijand het hoofd . Er wordt beweerd dat de Joodse kalender is gecorrigeerd door verrekening in een jaar twaalf, en in de volgende dertien manen. Daarom, als op die dag in een jaar de zon precies boven alle sterren , de volgende zou hij in de buurt , en in de derde terug te keren naar het weer. Op de dag van verzoening waren er worden twee geiten , een gedood , de andere weggestuurd in een ” land van scheiding, “van af te snijden , zoals de ongeziene toestand. De dood , opstanding en hemelvaart van de Goddelijke Atoner bent hier getypeerd . In de tweeling van Gemini , een sterfelijk, de ander onsterfelijk; in de Verenigde cijfers van Ophiuchus , de gewenste , en Hercules , die blauwe plekken de draak het hoofd ; in Steenbok , de vallende offer, en Ram , Het Lam, dat was gedood , maar nu overwinnen als Heer der heren ( Rev 17:14) , vinden we tussen de sterren te reageren emblemen. Op de vijftiende dag van de zevende maand van de zon , zouden onder de tak in het bezit van Hercules, en dat in de hand van Boötes , is geslaagd door het teken waarin het bijkantoor is de leidende gedachte . Op die dag de Israëlieten waren om zich te kramen of tenten van takken ( Lev 23) te maken : zij waren om in te wonen en beschut worden door Hem , wiens naam is de tak . De ster Spica door ons genoemd , het oor van maïs, het zaad, door de Arabieren het bijkantoor , zou worden met de zon overdag , en in andere seizoenen bij nacht merk zijn plaats , naar dat grote feest waaruit bleek weer de woning op aarde van Hem die komen , zijn tabernakelen onder de mensen . De twee vogels van de verzoening – een gedood, de andere vrij laten gaan – ook typerend voor de dood, opstanding en hemelvaart van Hem, die, komende uit de hemel , moet terug daarheen . Met deze overeenkomen met de sterrenbeelden Aquila, de gewonden en de dalende adelaar, en de adelaar van Lyra , gestegen en zegevieren . De vogel werd gedood om gedood te worden over het water vanuit een draaiende stream : dus de dalende adelaar is over het water stroomt uit de urn van Aquarius . Aquila, de gewonden, Vega, de triomfantelijke , in Lyra en Cygnus, de wilde zwaan te gaan en terug te keren, behoren tot de meest opmerkelijke van de sterren aan onze hemel , en de eerste die worden erkend door de cursisten : zou het niet meer goed worden om verbinding te maken met hen de dood, opstanding , hemelvaart en wederkomst van het grote doel van profetie, van Hem die is ook het onderwerp van de types van de Levitische wet en de emblemen van het oude astronomie?

Terwijl in de emblemen en de namen van de tien borden meer in het bijzonder typerend voor de beloofde Veroveraar van de slang , en twee Zijn volk , in alle de namen van de zonen van Jakob is er ook een secundaire verwijzing naar het volk, de Kerk als getypeerd door de Israëlitische natie. Deze namen werden geschreven op de borstplaat, * het moet lijken , onder de emblemen of verkort karakters van de borden . Ze bevatten alle letters van het Hebreeuwse alfabet met uitzondering van vijf, die uitwisselbaar zijn met de mensen die ze bevatten . Indien, zoals Maimonides betreft , was het door een bovennatuurlijke verlichting van de juweeltjes van de borstplaat (waarmee zijn naam Hushon , de stille, is het ermee eens ) , op deze manier de hogepriester zou lezen uit de woorden van het orakel .

  • Het lijkt waarschijnlijk dat in het borstschild alleen de afkortingen of hiërogliefen van de tekens gegraveerd waren , in letterlijke gehoorzaamheid aan het tweede gebod . De formulieren waren ontwijd in dienst van afgoderij, die nooit de verkorte karakters waren . De horens , of de macht van verwonding of kneuzing, van de eerste twee borden , de Unie van de derde, die het bezit in de vierde, de sprong weer in de vijfde , de tak en spike in de zesde , de weegschaal gebracht gelijkmatigheid in de zevende, de angel in de achtste , de pijl in de negende , de geit horens met de staart van de vis in de tiende , het water in de elfde , de andere wending van de koppen en de band in de twaalfde , alle voorkomen de gelijkenis van ding in de hemel of op aarde. Net als de hoofden engelachtig , Ze typeren de actie, niet de acteur.

In de namen gegeven door Goddelijke richting naar het kind van de profeet Jesaja , en in die van Hosea , vinden we bijvoorbeeld voor het zoeken naar en het gezag van de betekenissen in andere namen , vooral in die van de goddelijke selectie, zoals die van de stenen van de borstplaat , Terwijl in de naam gegeven aan Noach , de betekenis van die wordt geregistreerd als opzettelijk toegepast, vinden we precedent voor die van de zonen van Jakob .

MERKT

Hengstenberg , in zijn ” christologie , ” merkt , ” Het kampement van Israel , de nummers 2, heeft de stichting in Genesis : in hoofdstuk 49 is de sleutel tot de regeling . De dezelfde volgorde in acht wordt genomen in Numeri 7. ” ” Bileam verwijst opzettelijk naar Genesis 49 , ook Mozes in Deuteronomium 33. ” Hij denkt Shilo is ” onze vrede, “of de vrede – gever en gezinspeeld in Lukas 2:14 .

Memes, “Op de Schone Kunsten van de joden , “opmerkingen , dat “wanneer Mozes lijkt te hebben aangenomen Egyptische accessoires, is het waarschijnlijk dat hij terug naar patriarchale en zelfs antedlivian vormen van eredienst. ”

Bunsen verwerpt de idee van een Indiase oorsprong van de Egyptische mythologie of wetenschap. Oude schrijvers toeschrijven aan de Chaldeeërs , dus meer direct vanuit Noach.

OPMERKING op Jacob .

De eerste openbaring was te bekend voor Izak en Rebekka niet te worden herinnerd in het benoemen van Jakob, ” houdt hij van de hak te nemen , ” en Esau , ” de gewijde , “(als in 1 Koningen 12:32) als de eerstgeborene verordend , dat door geboorterecht hij later verkocht aan het leiderschap van de familie, en tot dusver om de priesterlijke ambt als aan de familie offers aan te bieden . Deze namen zouden dan de zin , “Jacob neemt bezit van het gekneusde hiel van Hem , de gewijde om de slang de kop vermorzelen . ” Esau lijkt te zijn geweest de naam van de eerstgeborene tot hij verkocht zijn geboorterecht , daarna Edom , de rode , van de kleur van zijn haar. Het is dus mogelijk dat in naamgeving zijn tweelingbroer kinderen Isaac zou kunnen hebben met het oog op de tweeling van de dierenriem , van wie er een naam, Polllux , de heerser , aan wie de naam Wasat , of de benoemde priester gewijd , uit dezelfde wortel als Esau , zou eveneens van toepassing. De andere twee heeft een naam , Castor , al snel komt, haastte zich , in toespeling op die Jakob , als afkomstig snel na Esau , kunnen worden genoemd, de wortel van Jakob hebben soms het gevoel van het nastreven , komen langs een track of zo . Van de namen van zijn voorouders van de lijn van Seth, Isaac zou hebben dus het idee van het aansluiten van de namen van zijn nakomelingen met de emblemen van de astronomie , of liever met de grote waarheden die emblemen waren bedoeld om te brengen.