Categoriearchief: GOG EN MAGOG OORLOG

EZECHIEL 38

GERUCHTEN VAN OORLOG

GERUCHTEN VAN OORLOG?

6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten

van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want

dat moet geschieden, maar het einde is het nog

niet.7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk

tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar,

hongersnoden en aardbevingen zijn.Matth.24

clip_image002

President Putin: ‘Westen probeert ons net als Hitler ten val te brengen, maar zal falen – De Krim is voor Rusland wat de Tempelberg voor de Joden is

Het geduld van de Russische president Putin met het Westen begint langzaam op te raken, maar toch reikt hij opnieuw de verzoenende hand. Washington en Brussel lijken echter vastbesloten op oorlog uit te zijn.

Volgens de libertariër Ron Paul, teruggetreden uit de landelijke politiek maar nog altijd actief, heeft het Amerikaanse Congres vandaag ‘één van de ergste wetten’ ooit aangenomen, die neerkomt op een oorlogsverklaring aan het adres van Rusland. President Putin beschuldigde gisteren in een felle TV-toespraak het Westen ervan te streven naar de ondergang van Rusland, maar dat het daar net als Adolf Hitler in zal falen. Hij onderstreepte dat de Krim ‘van enorm belang is voor de Russische natie, net zoals de Tempelberg dit is voor de Joden.’

16 pagina’s pure oorlogspropaganda waar zelfs de ‘neocons’ van zouden blozen. Zo karakteriseert Ron Paul resolutie 758, waarin het Huis van Afgevaardigden ‘de acties van de Russische Federatie onder president Vladimir Putin, die een agressief beleid voert tegen buurlanden dat gericht is op politieke en economische overheersing, sterk veroordeelt.’

http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/12/Amerikaans-Congres-verklaart-met-nieuwe-wet-oorlog-aan-Rusland#comments

 

 

GERUCHTEN VAN OORLOGEN

Gorbatsjov  7 okt 2014

 

 

clip_image002

 

Het Westen heeft de grens overschreden, de wereld staat aan de rand van de afgrond. De man beweert dat het Westen, de VS, een rode lijn heeft overschreden in Oekraïne. Gorbatsjov nam nochtans steeds positieve standpunten in tegenover het Westen. (Bron: Deutsche Wirtschafts Nachrichten)

 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.8 Doch dat alles is het begin der weeën. Matth.24

Wij kennen  twee soorten van weeën, de eerste weeën, en dan de persweeën, welke pijnlijk kunnen zijn. Daarna komt er nieuw leven te voorschijn, de hoop van alle Bijbelgetrouwe christenen.

 

Toespraak van Gorbatsov 1987 wordt

huiveringwekkende realiteit
clip_image004

 

 

Europees luchtruim binnenkort plotseling vol Russische vliegtuigen?

 

clip_image006

 

Een door vrijwel iedereen vergeten toespraak van ‘glasnost’-kampioen Michael Gorbachov uit 1987 begint in onze tijd huiveringwekkende realiteit te worden. De officiële toespraak, gedaan voor het Sovjet-Politburo, zegt bijvoorbeeld dat het Westen de jaren na ’87 door Rusland misleidt zal worden, in slaap gesust – en dan keihard zal worden aangevallen.

Gorbachov vertelde het Politburo bijvoorbeeld:

 

‘Heren, kameraden – wees de komende jaren niet verontrust over alles wat u hoort over Glasnost en Perestroika en democratie. Dat is voornamelijk bedoeld voor de buitenwereld. In werkelijkheid zullen er geen grote interne veranderingen in de Sovjet Unie plaatsvinden, anders dan slechts voor kosmetische doeleinden.’

 

‘Ons doel is het ontwapenen van de Amerikanen, hen in slaap te laten vallen en hen dan aan te vallen.* We willen drie dingen bereiken:

 

1. De terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa

2. De terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa

3. Het stopzetten van het Amerikaanse Strategic Defense Initiative.’

 

Punt 1 en 2 zijn grotendeels bereikt. Punt 3 officieel ook, maar het is vrijwel zeker dat het SDI-programma ‘ondergedoken’ is in diverse opgesplitste ‘black-projects’.

 

In het licht van dit alles is het niet zo vreemd dat Rusland op haar achterste benen staat, nu de Amerikanen antiraketsystemen ontwikkelen en willen stationeren in Polen, Tsjechië en Japan. Dat bedreigt het uiteindelijke doel van Rusland, nl. de onverhoedse vernietiging van de VS en de verovering van Europa. Obama probeerde een compromis te maken met Rusland, door het rakettenschild in Polen te laten vallen in ruil, dat Rusland zijn steun aan Iran opzegt.

 

Mede gezien de recente hoog opgelopen spanningen rond de oorlog in Georgië en de ongekend dreigende taal van Rusland richting Polen, valt te verwachten dat de Russen waarschijnlijk niet veel langer meer zullen wachten met het uitvoeren van hun plannen. 

 

 

 

 

Biblespace Vlaanderen

Veiligheid

VEILIGHEID

Veiligheid

Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen in toekomsnede jaren zult gij optrekken tegen het land, een volk dat zich van de krijg hersteld heeft, (Israël) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls ( westbank) die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid (momenteel actiever) allen wonen zij in gerustheid. VEILIGHEID ! (Ezechiël 38)

DE TIJD IS NABIJ!

De paus: Waarom Israël is deze hoge muur nodig tegenover de Palestijnen?  De premier: Mijn de Paus, waarom hebt u een kogelvrije pausmobiel?

DAMASCUS UPDATE MAART2013

NA DE VAL VAN BASHAR ASSAD, ISRAEL HET VOLGENDE DOEL?

Een Israëlisch legerleider majoor Benny Gantz heeft op maandag gewaarschuwd dat de Syrische rebellengroeperingen die Amerika en Europa nu helpen te bewapenen en te trainen hun vijandigheid naar Israël richten, na de afzetting van het regime van dictator Bashar Assad.

clip_image002

‘De situatie in Syrië is onstabiel geworden en ongelooflijk gevaarlijke,’ zei Gantz tijdens de Conferentie van 2013 Herzliya. ‘Hoewel de kans op oorlog met Syrië laag is, de terroristische organisaties vechten tegen Assad kunnen zij ons, Israël als hun volgende uitdaging zien.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog, heeft Israël gewaarschuwd dat de meeste van de rebellengroeperingen worden ondersteund door of takken van radicale islamitische, met inbegrip van Al Qaeda groepen, en hun overwinning alleen maar spanningen langs de grens van Israël-Syrië toenemen zou.

Inderdaad, vorige week hebben Syrische rebellen 21 VN-soldaten, ontvoerd welke waren ingezet om de grens van Israël-Syrië te beveiligen sinds 41 jaar. Die vredeshandhavers werden vervolgens vrijgelaten, maar veel meer vluchtten in Israël voordat ze, ook kunnen worden genomen.

Op zaterdag, openden Syrische rebellen het vuur op de VN-troepen, daarna wordt gevraagd naar een herziening van de veiligheid van de VN-vredessoldaten in het gebied. Israëls zorg is dat de VN zullen besluiten de vredessoldaten terug te trekken nu, wanneer ze zijn het hardst nodig.

De hele situatie wordt bekeken in Jeruzalem als enkel een ander voorbeeld van hoe Israël internationale garanties met betrekking tot zijn veiligheid niet kan vertrouwen, en daarom geen grote concessies moet maken, die de veiligheid van haar burgers in gevaar zou brengen.

DAMASCUS EINDE NADERT ZOALS IN DE BIJBEL BESCHREVEN EN DAARNA………..GOG?

Bron: Israel Today.