GELOOFSZEKERHEID

ZEKER NAAR DE HEMEL?

 

Wie durft te zeggen: “Ik ga zeker naar de hemel!” ? of “Ik ben behouden!”

Wij weten allen dat er een uur komt dat wij zeker zullen sterven, en dan? God heeft de mens laten weten dat men zeker kan zijn tijdens zijn aardse leven, dit staat in de Bijbel, Het Woord van God. Het christendom leerde nooit dat men door goede werken of door een goede bedoeling behouden zou worden. Stilaan wordt het tijd dat ieder mens die dit leest eens zou nadenken, want hat aardse leven is tijdelijk, maar daarna is het voor de eeuwigheid. Je lichaam gaat naar de aarde en je geest naar God terug.

Het christendom gaat over leven en dood, hemel of hel. God wil dat je het nu al weet, en dat je zekerheid kunt hebben. God liegt niet. Velen hebben alm die zekerheid ontvangen.

13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam

van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig

leven hebt. 1 Joh.5

De apostel Johannes schrijft dat wie in Jezus gaat geloven ook zeker kan weten dat hij dan eeuwig leven heeft ontvangen.

Jezus leerde dat er in de eindtijd, de tijd voor Zijn wederkomst, veel vals geloof zich zou verspreiden. Waakzaamheid is geboden. Een gedachte of voorgeschreven gebed, welke soms werd gepredikt van “Bidt dat Jezus in je hart komt wonen, en je bent christen”. Dit vinden wij nergens in onze Bijbel. Het klinkt dan van : Nu ben je een christen geworden! Jammer, je bent misschien een kerkganger geworden en niet behouden. En dit naar kerk gaan is dan tijdelijk, het wordt dan plicht en geen verlangen.

Nog anderen denken door goede en barmhartige werken hun hemel te kunnen verdienen. Nog anderen denken een christen te zijn geworden na een emotionele ervaring te hebben gehad.

Wedergeboorte en nieuw leven, komt er enkel door SPIJT EN BEROUW, over het niet gehoorzaam te zijn aan wat God vroeg in de Bijbel. Enkel op die wijze kan men Bijbelgetrouw christen worden.

Hoe gaat dit in feite?

Om christen te worden dient God werkzaam te zijn, zich te openbaren zoals de Bijbel dat leert aan de Romeinen.

 

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij

om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen

de Geest van het zoonschap, door welke wij

roepen: Abba, Vader.16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen

Gods zijn. Rom.8

Enkel door de werking van de H.Geest wordt een mens overtuigd, dat hij een kind van God is geworden. Zonder deze overtuiging zal een mens altijd blijven twijfelen.

 

Zijn er dan zichtbare bewijzen?

28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne

zich liever in om met zijn handen goed werk te

verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de

behoeftige.Efeze.4

Zondigt een christen dan nooit meer?

Ja, er zijn op aarde nog altijd twee soorten zondaars, behouden zondaars en verloren zondaars. Daarom wordt soms wel eens gezegd of geroddeld, christenen zijn niet beter dan anderen. Christen zijn is een levensstijl met garantie!

 

maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in

het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander;

en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons

van alle zonde.  1 Joh.1

 

 

Vg.R.Gaytant

Biblespace Vlaanderen