HET EINDE VAN GAZA

 

HET EINDE VAN GAZA IN ZICHT?

Einde Gaza

 

De Bijbelse profeet Zefanja profeteerde dat op een bepaald moment in de toekomst de Israëlische stad Ashkelon verwoest zal worden, waarna de Gazastrook en haar inwoners totaal worden vernietigd. Ashkelon ligt op dit moment onder vuur van Palestijnse raketten; Hamas heeft haar krachtigste raketten nog achter de hand, en Israël is vastbesloten een eind te maken aan het Palestijnse terreurbewind. Staat de gruwelijke profetie van Zefanja op het punt om uit te komen?

 

‘Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. Wee u, bewoners der zeekust, volk der Keretieten! Het woord des Heren is tegen u, Kanaän, land der Filistijnen, en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn… De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda (het huidige Israël); daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de Here, hun God, zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen.’

(Zefanja 2:4-7)

 

Het is de momentele oorlogstoestand in Gaza het begin van de vervulling deze oude profetie. Is dit nu al het geval, een aanval uit te voeren op Ashkelon, Asdod en Ekron, waarbij deze steden verwoest zullen worden? Zal Israël nu terugslaan? Moelijk…paslestijnen gebruiken burgers, kinderen ter bescherming. Ze scheppen valse beelden voor de media. Volgens de Bijbelse profeet Zefanja is dit mogelijk het begin van het conflict, wat in een regelrechte oorlog zal ontaarden, en daarna komt er een afgedwongen vrede onder druk?

De profeet schrijft namelijk het volgende:

 

‘Moab zal aan Sodom gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van distelen en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van mijn volk zal hen plunderen en de rest van mijn natie hen erfelijk bezitten. Dit zal hun wedervaren voor hun overmoed, want zij hebben gesmaad en zich verheven tegen het volk van de Here der heerscharen… En hij zal zijn hand tegen het Noorden uitstrekken, Hij zal Assur (Syrië) te gronde richten en Nineve (in Syrië) tot een wildernis maken, dor als een woestijn.’ (Zef.2:9-13)

 

De volken worden bij de destijds bekende namen genoemd, maar zijn nu te lokaliseren in onder andere Syrië, Jordanië en Libanon, een nieuw kalifaat? Deze landen zullen, mogelijk samen met andere islamitische staten, Israël aanvallen als wraak voor de vernietiging van Gaza. De profeet Jesaja profeteerde ook over het einde van het bestaan van de stad Damascus. Wij stellen de vraag is dit vandaag het langzaam begin?

 

DAMASCUS END

Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval.’(Jesaja 17:1). Omdat Damascus volgens historici al die tijd bewoond is geweest, ligt de vervulling van deze profetie zeker nog in de toekomst. Bij de mogelijk al zeer nabij zijnde nieuwe oorlog in het Midden Oosten zal waarschijnlijk Syrië, dat al jaren actief het islamitische terreurleger van Hezbollah steunt, betrokken worden.

Wij verwijzen :

http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/07/Oorlog-75000-Isralische-soldaten-trekken-op-naar-Gaza-stad