NOG EEN KORTE TIJD

NOG EEN ZEER KORTE TIJD, EN HIJ DIE KOMT,

ZAL KOMEN EN NIET UITBLIJVEN. Hebr.10:37

 

In de tijd dat er nog slaven waren in de V.S., zei iemand tegen zo’n negerslaaf na het overlijden van zijn meester: “ Tom, ik hoop dat je meester nu in de hemel is”.

Het antwoord van Tom was heel eenvoudig. De neger zei zonder enkele vorm van verbittering: “ Ik ben bang dat hij daar niet naartoe is gegaan, want ik heb hem daar nooit over horen spreken. Als mijn meester van plan was op reis te gaan, was hij al weken van tevoren bezig met de voorbereidingen. Maar nu heb ik nooit gemerkt dat hij zich klaar maakte voor de reis naar de hemel”.

 

In de woorden van deze eenvoudige neger ligt een diepe waarheid. Het is helemaal niet moeilijk je gereed te maken voor de hemel: We moeten dan Jezus als Redder aannemen, en Hem zien  als de weg daarheen.

De Heere Jezus heeft van de hemel gezegd dat het een plaats is met veel woningen. Hij is er heengegaan om voor elke gelovige een plaats klaar te maken.

Anderzijds is er ook een andere plaats, een poel van zwavel en vuur, een soort tweede dood, dit is voor hen die leven en geen rekening willen houden met God, misschien wel veel reizen, maar De bijzonderste reis vergeten!

Jezus beloofde gauw te zullen komen om alle ware gelovigen op te halen, bent u, die dit leest ook klaar voor deze reis?

 

clip_image002

 

Biblespace Vlaanderen Online