JERUZALEM OORZAAK VAN OORLOG

JERUZALEM

 

clip_image002

 

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming

voor alle volken in het rond; ja ook tegen

Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen,

die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen,

zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren

der aarde zullen zich daarheen verzamelen.Zach.12

 

Wij stellen vast dat er bepaalde uitspraken werden gedaan in de V.N. aangaande de tempelberg en Jeruzalem. Christenen kunnen zich verheugen met dit nieuws, want het bevestigt opnieuw dat de Bijbelse profetieën in vervulling gaan. De berichten wijzen in de richting dat ook de wederkomst van Christus langzaam maar zeker nadert. Doch eerst zullen er nog andere profetieën in vervulling gaan. God is aan het werk, en wakkere christenen hebben het door. De God van Israël zal opnieuw laten zien hoe groot Hij is!  Wee allen die God uitdagen! (Wee is een vloek) Zijn gerechtigheid zal alle ongerechtigheid laten verdwijnen, want er komt een nieuwe wereld. Wees blij want de opname is nabij!

Wij verwijzen naar: http://www.xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/VN-ontzegt-Joden-recht-op-Tempelberg-en-Jeruzalem-en-geeft-deze-aan-islam

 http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/President-Erdogan-belooft-in-toespraak-Turkse-invasie-van-Jeruzalem

 

Biblespace Vlaanderen Online