KAN GOD OOK LACHEN

KAN GOD LACHEN?

Iemand stelde de vraag of God ook kan lachen. En inderdaad God kan lachen, met de mens die naar Hem niet wil luisteren en zijn raad niet wil opvolgen.
22 Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand
liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen
hebben, en dwazen de kennis haten?
23 Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest
voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken.
24 Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht
gaf, toen ik mijn hand uitstrekte,
25 Gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en
mijn vermaning niet wildet,
26 Daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal
spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. Spr.1

De mens die wel zal luisteren naar Gods geboden, zal ook zijn tijd kennen van lachen, doch eerst zal hij wenen bij het zien naar deze wereld.
21 Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd
worden. Zalig, gij, die nu weent, want gij zult lachen.Luc.6