JEZUS SPRAK OVER NOACH

Wetenschappers vinden bewijs voor nephilim DNA in mensen

 Christenresearcher Tom Horn waarschuwt dat moderne gentechnieken de mensheid binnenkort voorgoed zullen veranderen


 

clip_image002

In de tijd van Noach mengden de (gevallen) ‘zonen Gods’ (die er i.t.t. tot de afbeelding uiterlijk als mensen moeten hebben uitgezien) zich met vrouwen en produceerden met hen nageslacht, de nephilim (Genesis 6).

Wetenschappers van de Universiteit van Washington hebben bewijs gevonden voor ‘vreemd DNA’ in de menselijke bevolking. Dat kan daar volgens Joshua Akey maar op één wijze zijn ingekomen: ‘We hebben het hier over seks.’ Het controversiële concept dat mensen ooit paarden met andere soorten bestaat al langer en wordt in wetenschappelijke kringen inmiddels breed geaccepteerd. In Bijbels kader betekent dit dat er nu bewijs is gevonden voor het eeuwenlang onbegrepen verslag in het boek Genesis waarin staat hoe gevallen engelen zich in de tijd van Noach mengden met de mensheid en nageslacht, de nephilim, produceerden.

Het vreemde DNA werd aangetroffen in drie groepen moderne Afrikanen. Het betreft genetische ‘resten’ die op geen enkele wijze overeenkomen met het DNA van moderne mensen en ook niet met dat van de Neanderthalers, wier DNA nog terug te vinden is in sommige hedendaagse Europese volken.
Voorlopig wordt de nieuw ontdekte soort gekenschetst als een zusterras van de Neanderthalers. De vermenging zou volgens Akey zon 20.000 tot 50.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden, in dezelfde tijd dat het aantal Neanderthalers in Europa aan het afnemen was. Omdat het nieuw ontdekte DNA niet in Europese volken is gevonden heeft de nieuwe soort zich waarschijnlijk niet buiten Afrika begeven.
Volgens Akey moet de nieuwe soort op moderne mensen hebben geleken, anders was het produceren van nageslacht onmogelijk geweest. Het vermengen van deze soort met de moderne mens is te vergelijken met hoe paarden en ezels, leeuwen en tijgers en walvissen en dolfijnen met elkaar kunnen paren en baby’s kunnen krijgen. (1)

Razendsnelle ontwikkeling transhumane technieken

Tom Horn wordt door zowel geloofsgenoten als niet-christelijke experts beschouwd als één van de gezaghebbende en best ingelichte Amerikaanse researchers ten aanzien van de razendsnelle ontwikkelingen in de gentechnologie. In 2010 plaatsten we op deze site de artikelenserie ‘Verboden Poorten’, waarin Horn bewijs leverde dat de mensheid op de drempel staat om voorgoed te worden veranderd door het ‘geknutsel’ aan ons DNA en het vermengen van onze genen met die van andere soorten, iets dat volgens hem ook in de tijd van Noach gebeurde.

Eergisteren schreef Horn in een deelartikel op zijn website dat de ontwikkelingen in deze ‘transhumane’ technieken nog sneller gaan dan hij twee jaar geleden had voorzien. ‘De belangrijkste overheids- en sociale denktanken ter wereld richten zich op het tijdbestek 2012 en daarna, waarin de eerste stapjes in de ‘Mensen Verbeterings Revolutie’ gezet zullen worden. Hierachter zit mijns inziens een demonische geest in de vorm van een technocratische godin (“HER”: Human Enhancement Revolution).

De term ‘transhumanisme’ omvat ontwikkelingen in de genetica, robotica, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en synthetische biologie. Onze hersenen, herinneringen, innerlijke en uiterlijke kenmerken, nakomelingen en volgens auteur Joel Garreau (in zijn bestseller Radicale Evolutie) zelfs onze zielen zullen als het aan de wetenschap ligt binnen afzienbare tijd voorgoed worden veranderd.
Niet-menselijke mensen

Om aan te geven hoe dichtbij we zijn gekomen: een elitegroep wetenschappers genaamd JASON, die de Amerikaanse overheid adviseert op wetenschappelijk en technologisch gebied, heeft het ministerie van Defensie opgedragen ‘geen 24 maanden te wachten voordat de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het onderzoek naar de verbetering van mensen, dat kan leiden tot zowel genotypische als fenotypische veranderingen.’
Genotype heeft betrekking op ons DNA, onze innerlijke bouwstenen, en fenotype op onze fysieke kernmerken, zoals ons uiterlijk, onze vorm, onze lengte, de manier waarop we ons voortbewegen, et cetera. De JASON groep waarschuwt dat het Amerikaanse leger ‘onherstelbaar achterop’ raakt als tot na 2012 wordt gewacht met het ontwikkelen en toepassen van technieken die mensen (in eerste instantie natuurlijk soldaten) ‘verbeteren’, boven hun biologische limieten doet uitstijgen en allerlei ‘supermens’ achtige kenmerken moet geven.

Het Brookings Institute in Washington, dat algemeen wordt beschouwd als ’s wereld meest invloedrijke en gezaghebbende denktank, schrijft zelfs al over het veranderen van de Grondwet, zodat de wetten die de mensenrechten beschermen straks ook van toepassing zijn op de genetisch gemodificeerde, niet langer volledig menselijke mensen.

Tijd van Noach op herhaling

Horn schrijft in zijn studie ‘Transhumanisme en conservatieve Eschatologie’ over de betekenis van de komst van deze niet-menselijke mensen (of ‘transmensen’) voor de Bijbelse eindtijd. Kort gezegd komt het er op neer dat we in een herhaling van de tijd van Noach terecht komen, waarin gevallen engelen zich mengden met de mensheid, hun eigen DNA met dat van mensen mengden, en zo een niet-menselijke tussensoort produceerden: de nephilim.

‘Teken’ van het Beest

Het achterliggende spirituele doel hiervan was tweeledig. Ten eerste zou het ‘zaad’ van de vrouw (Genesis) permanent gecorrumpeerd worden, zodat de redding en behoudenis van de mens door God onmogelijk zou worden gemaakt. Dit zou het ‘teken van het Beest’ kunnen zijn in het Bijbelboek Openbaring. Iedereen die dit teken ontvangt -zich laat ‘modificeren’ of ‘veranderen’?- zal volgens dit boek voor eeuwig worden verdoemd, volgens Horn mogelijk omdat zo iemand geen ‘mens’ meer zal zijn zoals God hem heeft geschapen.

Het tweede doel was destijds de komst van de Messias Jezus Christus onmogelijk maken. Dat doel is zoals bekend mislukt, maar desalniettemin lijkt het erop dat dezelfde spirituele machten en krachten achter dit duivelse plan om de mensheid letterlijk voor eeuwig te vernietigen in onze tijd een nieuwe, ultieme poging wagen de mensheid via de moderne wetenschap onherstelbaar te corrumperen, zodat de komst van de Messias bij voorbaat zinloos wordt gemaakt omdat er dan geen ‘echte’ mensen meer over zijn.

Xander

Een gedachte over “JEZUS SPRAK OVER NOACH”

Reacties zijn gesloten.