Verzet tegen de Islamisering van Nederland — The Balkans Chronicles

De drie belangrijkste problemen waarmee Europa momenteel geconfronteerd wordt: massa-immigratie,de groei van de islam en EU dictatuur… Sinds het ontstaan van de islam, heeft deze een bedreiging gevormd voor Europa, meermaals werd met geweld gepoogd ons continent te veroveren. De islam is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie die erop gericht is iedereen aan […]

via Verzet tegen de Islamisering van Nederland — The Balkans Chronicles